Gastcolumn: Samenwerking onderwijs en kinderopvang

11 mei 2017

Sharon Gesthuizen is voorzitter BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang)

Half april organiseerde de BMK haar eerste thema-discussie over de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Een dialoog met leden, vak-experts en andere geïnteresseerden. Ik deel de uitkomsten graag met jullie omdat ik denk dat we hiermee allebei, kinderopvang én onderwijs, ons voordeel kunnen doen. 

Eén van de uitkomsten van de discussie was de behoefte aan goed en duurzaam Nederlands onderzoek naar de effecten van voor-en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van jonge kinderen. Uit veel internationaal onderzoek blijkt dat er veel rendement te behalen valt met VVE voor doelgroepkinderen. Rendement dat zich jarenlang uitbetaalt, tijdens en ver na de basisschool.

Onlangs publiceerde de New York Times over opvallend positieve effecten voor gezinnen en maatschappij van 'early childcare'. Recente studies in Amerika (Heckman) [ link ]  hebben aangetoond dat, om gezinnen die het moeilijk hebben te helpen, investeren in betaalbare en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang zeer lonend is. In vergelijking met andere beleidsmaatregelen zijn daarbij de effecten het grootst. De kinderen en gezinnen profiteren generaties lang van betere banen, een betere gezondheid, hogere opleidingen en vertonen minder criminaliteit. Dat willen we toch allemaal voor onze kinderen, ook in Nederland?

In Nederland is de effectiviteit van VVE nooit middels onderzoek bewezen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het niet effectief is! Afgaand op internationaal onderzoek zou er wél veel rendement behaald moeten worden met VVE voor doelgroepkinderen. Juist kinderen die thuis geen breed en gevarieerd programma krijgen, hebben voor hun schoolprestaties baat bij het aanbod van de VVE. Volgens mij is het de hoogste tijd dat we in Nederland gaan investeren in gefundeerd onderzoek dat over een langere periode wordt uitgevoerd!

De wetenschap speelde een prominente rol in onze discussie over onderwijs en kinderopvang. Spreker Prof. Dr. Robert-Jan Simons pleitte in zijn lezing voor een ‘visie op leren’. Niet alleen om richting te geven aan de ontwikkeling van kinderen maar ook ten behoeve van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang: pedagogisch medewerkers en docenten kunnen hiermee hun werk beter laten aansluiten op dat van de ander. De door Simons ontwikkelde ‘language of learning’ laat zien hoe we geïntegreerd sterker kunnen worden en beter kunnen voldoen aan de eisen die de toekomst stelt aan het leren. Want er liggen nogal wat integratie-opdrachten. Niet alleen in kinderopvang en onderwijs, maar ook met welzijn, sport en cultuur.  

Ik sluit me van harte aan bij het pleidooi van Robert-Jan Simons om als kinderopvang en onderwijs een gezamenlijke visie op leren te ontwikkelen en zo richting te geven aan onze integratieopdracht.

Sharon Gesthuizen [ mail ]

Dit artikel delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com