Kindcentra 2020 biedt petitie aan

23 juni 2017

Onder grote politieke belangstelling heeft Kindcentra 2020, mede namens het platform Kindcentra en de vijf betrokken brancheorganisaties, op dinsdag 20 juni 2017 een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissies SZW en OCW. 

Voorzitter Gijs van Rozendaal pleitte er ten overstaan van acht aanwezige politieke partijen voor snel werk te maken van het realiseren van het recht op toegang tot kinderopvang voor kinderen van 2-4 en van 4-12 jarigen én voor het mogelijk te maken kindcentra te vormen waar één organisatie kinderopvang en primair onderwijs kan aanbieden  (petitie kindcentra).

Brede steun
Kindcentra 2020 - een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp - riep hiertoe op in een brede coalitie van werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeverorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra. Dit gebeurde aan de vooravond van de kamerbehandeling van de eindrapportage van de ‘Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang’ die ook pleit voor de in de petitie genoemde punten. Het brede draagvlak werd ondersteund door Marijke Vos (Sociaal Werk Nederland) die dat deed namens de betrokken brancheorganisaties en aandrong op kansengelijkheid. Els Rienstra (Jeugdzorg Nederland) drong namens het Platform Kindcentra aan op snelle actie nu het draagvlak in de samenleving voor kindcentra zo enorm breed blijkt.

Start werkgroep kindcentra
De Kamerleden namen naast de petitie het boekje ‘Ouders over Kindcentra’ in ontvangst en gaven aan dat er brede parlementaire steun is voor het initiatief van Kindcentra 2020. Dat bleek ook tijdens het Algemeen Overleg (AO) de volgende dag waarin het advies van de bovengenoemde taskforce werd behandeld. Minister Lodewijk Asscher gaf tijdens dit AO aan groot voorstander te zijn van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, blij te zijn met het mooie advies en snel te willen starten met een interdepartementale werkgroep zoals de Taskforce adviseert.  

Bron: Nieuwsbrief Kindcentra 2020 juni 2017

Dit artikel delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com