Onderwijsinspectie herinnert scholen aan regels ouderbijdrage

26 juni 2017

De onderwijsinspectie heeft de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs aangeschreven om ze te herinneren aan de bestaande regels rond de vrijwillige ouderbijdrage. 

Dat gebeurt niet zomaar. De onderwijsinspectie kreeg namelijk steeds vaker meldingen over de wijze waarop scholen omgaan met de ouderbijdrages. Vanuit Ouders & Onderwijs zijn we het afgelopen jaar bezig geweest om in samenwerking met de verschillende partijen (waaronder de onderwijsinspectie) de regels goed helder te krijgen. 

Altijd vrijwillig

De kernregel is dat een bijdrage van ouders voor het onderwijs altijd vrijwillig is en nooit verplicht gesteld mag worden. Onderwijs in Nederland is vrij toegankelijk en dat is een groot goed. Bij Ouders & Onderwjs komen gedurende het schooljaar veel vragen binnen over de ouderbijdrage. Het gaat daarbij om verschillende soorten bijdragen: bijdragen voor schoolreisjes, voor (digitale) leermiddelen en voor plusklassen. 

De huidige brief van de inspectie herinnert scholen aan de manier waarop ze hiermee om moeten gaan. Verder gaat de brief in op het voorbeeld van de digitale leermiddelen. Als scholen alleen nog gebruik maken van digitale leermiddelen kunnen ze weliswaar een bijdrage aan ouders vragen, maar die hoeven dat niet te betalen. Hun kind kan dan gewoon meedoen met het progamma, met een voorziening die de school organiseert. 

Naast deze brief heeft de onderwijsinspectie toegezegd dat ze in het toezichtskader gaat opnemen hoe scholen omgaan met deze bijdragen en of ze daarin de goede informatie aan ouders verstrekken. 

Goede voorbeelden

Er zijn voorbeelden waar scholen het op een voor ouders zeer vriendelijke wijze regelen. Ze organiseren zelf de digitale leermiddelen, er wordt geen bijdrage gevraagd en soms krijgen leerlingen de device zelfs als examencadeau in het vooruitzicht. Kennelijk zijn er dus scholen die zonder de middelen van ouders kunnen voorzien in digitale leermiddelen voor hun leerlingen. We horen graag meer van dit soort goede voorbeelden. 

Staat van de Ouder en ouderbijdrages

De manier waarop scholen met de bijdragen van ouders omgaan heeft onze blijvende aandacht. Uit ons onderzoek naar de Staat van de Ouder bleek dat ouders best bereid zijn om een (redelijke) bijdrage te betalen, maar dat ze vaak niet op de hoogte zijn van de regels rond de bijdrage. Ook weten ze vaak nauwelijks waar hun bijdrage aan besteed wordt en zijn er grote verschillen in de hoogte van de bijdrage.

Vanwege de vele vragen die er bij ouders zijn rond de vrijwillige bijdrage en de verschillen tussen scholen daarin blijven wij de vragen rond ouderbijdrages extra volgen en overleggen we daarover regelmatig met het ministerie, de inspectie of de sectorraden. 

We blijven graag uw signalen horen en samen met u werken aan het verbeteren van het onderwijs op dit vlak. In februari nam de Tweede Kamer een motie aan over het limiteren van de ouderbijdrage. Ook voor de uitwerking van deze motie is het van belang om signalen van ouders te krijgen. 

Bron: Ouders&Onderwijs 8 juni 2017

Dit artikel delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com