Werkgroep gaat ‘BTW’-kwestie binnen IKC’s onderzoeken

30 juni 2017

Er komt deze kabinetsperiode nog een werkgroep die onderzoek gaat doen naar de fiscaal-juridische houdbaarheid van de modellen die IKC's hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen van personeel. Die toezegging deed demissionair minister Asscher deze week aan de Tweede Kamer.

Uit een peiling van de PO-Raad eerder dit jaar bleek dat driekwart van de schoolbesturen wel oren heeft naar een IKC, maar hierbij aanloopt tegen belemmerende regels, zoals het feit dat personeel dat voor de afdeling opvang werkt niet zomaar ook voor de school mag worden ingezet. Het zijn vooral de grotere schoolbesturen die het voor elkaar krijgen. Zij hebben relatief gezien meer geld om de notaris van te betalen die hen wegwijs maakt in het woud van de juridische en fiscale regels.

Btw-vrijstelling

In de werkgroep komt een afvaardiging van de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Onderwijs. De werkgroep gaat ook onderzoeken onder welke voorwaarden de toepassing van de btw-vrijstelling bij onderlinge inhuur van personeel nu al wél mogelijk is. Verder krijgt de werkgroep als taak om modellen te ontwikkelen voor samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, waarbij juridische, fiscale en governance-aspecten worden uitgewerkt.

Complexer

In het debat wees Heerema (CDA) de minister op de zorgen die de PO-Raad uitte over de uitvoering van het wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang. De PO-Raad vreest dat de financiering voor werkende ouders nog complexer wordt en dat dit negatieve gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen. Wat de PO-Raad betreft moeten álle kinderen gratis toegang krijgen tot een voorschoolse voorziening.

Geldstromen

Asscher zei deze zorgen serieus te nemen. Het is volgens hem nu zaak om de afgesproken maatregelen goed in te voeren. Ook zegde hij toe de Kamer te informeren over hoe de nieuwe geldstromen inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor ouders.

Bron: Kinderopvangtotaal 26 juni 2017

Dit artikel delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com