Nieuw verschenen PACT Publicaties

10 juli 2017

PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang en het onderwijs, met steun vanuit de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op. 

De PACT-proeftuinen zijn van begin af aan gevolgd door een team van wetenschappers. Na gebruik van de monitor Interprofessionele samenwerking en een case-study trekt het team de volgende conclusies:

  • Professionals zijn enthousiast, profiteren snel van elkaars kennis en geven aan dat teamkwaliteit groeit  
  • Toevoegen van extra zorgexpertise op de werkvloer (zoals met een inclusiepedagoog) versterkt medewerkers in hun handelen
  • De oriëntatie verschuift van zorgperspectief naar versterking van het pedagogisch klimaat, van curatief naar preventief
  • Op termijn is er een substantiële afname van doorverwijzingen naar specialistische hulp en onderwijsvormen zichtbaar.  

Bron: pedagogischpact.nl

Op 19 juni is een aantal publicaties gepresenteerd: 

Magazine:   De Oogst van PACT 
Publicatie:   PACT-wetenschapsteam: Inclusie door interprofessionele samenwerking
Katern:       IMPACT nr. 5, Een PACT met de gemeente
Website:     De Toolkit van PACT, met de producten uit de proeftuinen

Bron: Pedagogisch PACT Nieuwsbrief - 5 juli 2017

 

 

Dit artikel delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com