Nieuw schooljaar, nieuwe kansen

17 oktober 2017

Het nieuwe schooljaar is begonnen, alle regio’s zijn weer in bedrijf, alle scholen weer bereikbaar. De leden van Ingrado zetten samen met het onderwijs alles op alles om jongeren een goede plaats in het vervolgonderwijs te geven.

De eerste tijd na de vakantie is ook het moment om te checken of echt alle kinderen een plek hebben gevonden in het basis- en voortgezet onderwijs. Is er geen thuiszitter bijgekomen tijdens de zomer? Twee thema’s die we scherp op het netvlies hebben in deze periode.

Bron: ingrado.nl

 

Laten zien wat we zien

Ik vind dit ook bij uitstek het moment om te “laten zien wat we zien”. Dit motto gebruik ik altijd in relatie tot de jaarverslagen die leerplicht in deze periode moet opstellen. De Leerplichtwet geeft de collega’s een perfect instrument om te laten zien waar de knelpunten zitten in het beschermen van het recht op onderwijs. Artikel 25 vraagt om een jaarlijkse verantwoording van het gevoerde beleid en om een cijfermatig overzicht.

Juist die combinatie kan helpen om de signalen en knelpunten van het afgelopen jaar om te zetten in nieuw beleid. Als je ziet dat er wachtlijsten zijn in de jeugdhulp, bij de kinderpsycholoog, bij welke hulp dan ook, agendeer dan het tekort. Ga in gesprek met de collega’s bij de gemeente, met de ketenpartners en probeer het aanbod beter op de hulpvraag te laten aansluiten.

Het gesprek

En wat doen we in deze periode nog meer dan data duiden? Een nieuw schooljaar; nieuwe kansen voor kinderen en jongeren om het beste uit zichzelf te halen. Nieuwe kansen ook voor ouders en professionals om het gesprek met elkaar aan te gaan in het belang van die kinderen. Het echte gesprek waarin we kijken wie we voor ons hebben, luisteren naar wat de ander te vertellen heeft en waarin we checken of wat wij vertellen, is aangekomen. Het gesprek dat leidt tot contact waardoor het juridische traject waarin ouders en scholen helaas regelmatig terecht komen, misschien niet langer nodig is. 

Vertrouwen

Ik was onder de indruk van de woorden van Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, tijdens de Thuiszitterstop in februari. Hij riep zijn gehoor op ouders wat vaker gelijk te geven. Ik begreep wat hij bedoelde. Er is immers geen ouder die hoopt dat zijn kind thuiszitter zal worden, zal afstromen in het voortgezet onderwijs of geschorst zal worden van school.

Iedere ouder wil het beste voor zijn kind en de meesten weten wat dat beste is. Laten wij professionals daar nu eens vanuit gaan. En er is ook geen leerkracht die voor een groep gaat staan met de gedachte deze kinderen eens flink in de problemen te gaan brengen, geen school die niet zijn stinkende best doet om het maximale uit ieder kind te halen. Laten ouders daar nu op vertrouwen.

Vanuit dit vertrouwen kunnen we het contact herstellen, de verbinding weer maken. Is dat niet een mooi voornemen voor het nieuwe schooljaar? Laten we zelf het goede voorbeeld geven. Op mensen afstappen, vragen stellen, luisteren naar de antwoorden en samen handelen. In het belang van de ontwikkeling van kinderen. Zegt het voort!

Dit artikel delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com