Blog: Job van Velsen

Hoeveel sterren heeft jouw kinderdagverblijf, Integraal kindcentrum, brede school of BSO?  De discussie rond de dertig excellente scholen, die onlangs hun sterren in ontvangst mochten nemen, krijgt nu al een vervolg en breidt zich uit: minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil dat gemeenten minder toezien op naleving en meer op kwaliteit van de kinderopvang. Ook wil hij, net als in het onderwijs, voor de kinderopvang kwalificaties van zwak tot excellent laten ontwikkelen. Volgens Asscher helpt dat ondernemers om meer kwaliteit te bieden en die ook zichtbaar te maken voor ouders.

Lees meer

Kinderopvang als partner in Brede Impuls combinatiefuncties

Kan de kinderopvang partner en cofinancier zijn in het kader van de Brede impuls combinatiefuncties?

Ja, dat kan. De kinderopvang is partner als de buurtsportcoaches een sport- en beweegaanbod verzorgen in een combinatie tussen de kinderopvang en een sport- en beweegaanbieder, zoals een sportvereniging of het sportbuurtwerk. 
Lees meer

Inschrijven voor Gluren bij de buren

Het is vanaf nu mogelijk om u in te schrijven voor 'Gluren bij de buren'. Onder deze titel organiseert {Breed} in maart en april een zestal excursies naar scholen en kinderopvangorganisaties die slimme en/of praktische oplossingen hebben gevonden op het gebied van samenwerking basisonderwijs en buitenschoolse opvang, dagarrangementen, huisvesting, personeel en beheer. Iedere excursie leidt op één dag naar twee verschillende scholen die bij elkaar in de buurt liggen. 

Inschrijven kan hier.

‘Brede scholen bieden kansen voor cultuureducatie’

24 scholen hebben in de periode 2007-2012 gebruik gemaakt van de regeling ‘Brede school en cultuureducatie’. In het rapport ‘Cultuureducatie op brede scholen’ schrijft het Cultuurnetwerk Nederland dat brede scholen kansen bieden voor cultuureducatie. 

Lees meer

Asscher wil predicaat voor kinderopvangorganisaties

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, wil de kwaliteit van kinderopvangorganisaties beter in kaart brengen. De kinderdagverblijven moeten een predicaat krijgen als ze ‘zwak’ of ‘excellent’ zijn. En als ze slecht scoren moet het ministerie ze makkelijker kunnen sluiten.

Lees meer

Subsidies Brede Impuls combinatiefuncties bekend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers, heeft de subsidies en fte’s bekend gemaakt voor de gemeentes die meedoen aan de Brede Impuls combinatiefuncties.
In een document van het ministerie kunnen gemeentes vinden hoeveel subsidie ze in 2013 krijgen om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Ook geeft de overheid duidelijkheid over het aantal fte’s dat gemeentes mogen inzetten. 

Steunpunt actualiseert database

{Breed} is zijn database met de adresgegevens van alle brede scholen aan het actualiseren. Het laatste jaar zijn er weer veel nieuwe brede scholen bijgekomen. En deze horen natuurlijk ook in onze database.

Lees meer

Agenda

Hier vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

6 maart 2013 - Leergang samen werken aan kindcentrum
21 maart 2013 - Platform Integraal Kindcentrum
27 maart 2013 - Conferentie Verborgen Talent
18 april 2013 - Het Integraal Kindcentrum van papier naar praktijk

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten van {Breed}:

7 maart 2013 - Gluren bij de buren Almere
27 maart 2013 - Gluren bij de buren Zutphen en Eindhoven
9 april 2013 - Gluren bij de buren Amsterdam

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com