Column van Job

Regelmatig schrijft Job van Velsen - afgewisseld door andere ervaringsdeskundigen uit het werkveld - een column over wat hen bezighoudt.

U kunt de columns hier teruglezen. Bent u benieuwd hoe Job over een bepaald onderwerp denkt en wilt u dat Job dat onderwerp in zijn column bespreekt? Laat het ons weten!

Duizend nieuwe BredeScholen?

23 april 2007

Hoorde ik het goed?

Wil de nieuwe staatssecretaris van onderwijs 500 à 1000 BredeScholen in Nederland??? Duizend??? Het fenomeen BredeSchool heeft nu echt de wind in de rug en mag zich verheugen op veel aandacht en populariteit.

Ik juich dat, als directeur van Het Meesterwerk, een BredeSchool in Almere, van harte toe. Maar waar willen de landelijke of lokale overheden in Nederland eigenlijk naartoe met die 'BredeSchool'??

Het is mij immers gebleken dat 'BredeSchool'een soort containerbegrip is. Ieder vult het op zijn manier in en geeft er, naar beste kunnen, vorm en inhoud aan. Sommigen bedenken een nog leukere naam, Slimme school, Kantoortijdenschool, Vensterschool... Onlangs had iemand het op de radio over soorten onderwijs. Je had 'Montessorischolen, Jenaplanscholen, BredeSscholen…'

Ik zie bij BredeScholen vaak een soort van 'bedrijfsverzamelgebouwen' waarin een aantal teams, onderwijs, welzijn etc. samen moet gaan werken in een door anderen, lees bestuurders of ontwikkelaars, bedacht modern gebouw. Pas als het gebouw er staat, wordt er gepraat over gezamenlijke visie. Maar het vaststellen van die visie wordt met een beetje pech weer ernstig vertraagd door discussies over beheer van het gebouw. Wie betaalt het koffiezetapparaat?

Zijn BredeScholen dan een modern buurthuis? Lekker handig in een multifunctioneel gebouw, een impuls voor een wijk die hard aan revitalisatie toe is?

Ik zou willen voorstellen de BredeSchool vooral als kans voor kinderen, ouders en bewoners van de omliggende wijk te gaan zien. Opvang, onderwijs, zorg, welzijn en peuterspeelzaalwerk als één nieuwe organisatie. Een maatschappelijk en educatief hart in de wijk. Waar bewoners, ouders, kinderen, leerkrachten, leidsters hand in hand gaan om elkaar te helpen bij ieders ontwikkeling. Leren doe je samen, en niet in aparte hokjes. Visie gericht op ieders heden en toekomst. Leren, op wat voor een manier dan ook, maakt je immers vrij!

Wat dat betreft is een breed georganiseerde school een kans om het onderwijs in Nederland een vernieuwende impuls te geven en uit de naar binnen gerichte, veelal theoretische onderwijscultuur te treden. Betrek de wereld erbij, begin met de buurt. Overheid, kom voor de dag met een visie en regel een bekostiging die daarbij nodig is. Want met een modern gebouw alleen, en het samenbrengen van een paar partijen kom je er niet. Onze kinderen verdienen meer dan oude wijn in nieuwe zakken!

 

Job van Velsen is directeur van BredeSchool Het Meesterwerk in Almere.

 

 

 

 

 

Schooltijden een taboe? Tijd voor kwalitijd!

23 maart 2007

In het nieuwe regeerakkoord heeft de BredeSchool een belangrijke plaats gekregen. Binnen het concept van de  brede basisschool komt een aloud onderwijstaboe om de hoek kijken, namelijk: de Nederlandse schooltijden.


lees meer }

Een bijzonder schoolplein, en dat is het

18 januari 2007

Ik ben trots. Reuze trots, dat mag u gerust weten. Ik ben trots op ons nieuwe schoolgebouw. Een gebouw dat in meerdere opzichten bijzonder is. Niet alleen vanwege de verfrissende uitstraling, niet alleen omdat er sprake is van een brede school en een groot schoolgebouw (24 lokalen, 2 speellokalen en een gymzaal), maar ook omdat in hetzelfde complex zesentwintig woningen en de buitenschoolse opvang zijn gehuisvest.

 

Op 4 september hebben we het gebouw in gebruik genomen. Wij, dat zijn de leerkrachten en leerlingen van brede school de Bongerd in Oldenzaal.

En nu komt het.
Wij waren in september, en zijn dat nog steeds, nóg trotser op het schoolplein.
Het plein is uniek. Het is een schoolplein waar met zogenoemde Smart-Us toestellen een nieuwe manier van spelen is geïntroduceerd. Als Daltonschool de Bongerd zijn we, na Finland, waar de toestellen ontworpen zijn, het tweede land in Europa waar deze toestellen worden gebruikt.

De toestellen bieden meer dan de traditionele speeltoestellen omdat er sprake is van een integratie van bewegen, techniek, ict en educatie.
Het gaat om moderne speeltoestellen met een ict-toepassing, waardoor ze aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

De toestellen zorgen ervoor dat de kinderen (of volwassenen) bewegen, maar ze kunnen ook worden gebruikt als onderwijskundige ondersteuning. Zo is het mogelijk met de toestellen spelenderwijs de tafels of het alfabet te leren, rekenopgaven te maken of een proefwerk te doen. Door de ict-toepassing kan op eenvoudige wijze zelf software worden ontwikkeld, waardoor de toestellen bij meerdere vakgebieden te gebruiken zijn.

Omdat er een verbinding is met het internet is het ook mogelijk om individueel of per groep tegen kinderen te spelen uit andere landen waar deze toestellen ook staan. Daarbij kan zelfs gedacht worden aan een door de kinderen zelf gemaakt spel, terwijl de scores ook via internet te volgen zijn. Een scala aan mogelijkheden dus.

Bijzonder is ook dat de toestellen op een openbaar speelterrein staan, waardoor de gehele buurt er van kan profiteren, maar er bovenal heel veel speelplezier aan beleeft.

Wim Olde Kalter
Directeur Daltonschool de Bongerd
wim.oldekalter@daltondebongerd.nl

Meer info over Smart-us.

lees meer }

Busreclame

01 december 2006

Net op tijd wegspringend voor de autobus die door een plas rijdt, zie ik op de zijkant van de bus een reclame. Een portret van een knappe, jonge vrouw met daaronder de tekst ALLES OM JOU TE LATEN SLAGEN, OOK IN SCHAGEN. Even denk ik dat het reclame is voor een nieuw winkelcentrum. Maar er staan nog drie letters onder: ROC.

lees meer }

Brede School: kabinet aan zet!

14 november 2006

Succesvolle vernieuwingen kennen initiatieven van onderop en consolidatie en voorwaarden voor verdere ontwikkeling van een centraal niveau. Ook voor de Brede School kwamen de eerste initiatieven uit de praktijk. In een aantal gemeenten kregen zij steun van bevlogen wethouders en projectleiders. De Rijksoverheid hield zich afzijdig. De redenen daarvoor zijn waarschijnlijk vrees voor financiële claims (alle ministeries), aantasting van de politiek gekoesterde autonomie van schoolbesturen (OCW), privatisering van de kinderopvang (SZW) en afwijzen van centrale verantwoordelijkheid voor de welzijnssector (VWS).

lees meer }

Dit artikel delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

28 februari 2013
12 februari 2013
28 januari 2013

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com