Ambassadeurs per onderwerp

Bezoek een van deze aansprekende voorbeelden!

Uw selectie is:
activiteit:
alle
omvang:
alle
soort:
alle
verschijningsvormen:
alle
Plaatsnaam: Activiteit:
Regio: Omvang:
Provincie: Soort school:
Ambassadeur: Verschijningsvormen:

Maak uw selectie en klik

 

Kinderopvang De Eerste Stap in Wijchen

25 april 2013

Marlien Joosse, adjunct-directeur van kinderopvangorganisatie De Eerste Stap in Wijchen, is sinds 2013 ambassadeur. 

lees meer }

Brede School Michiel de Ruyter - Nijmegen

05 april 2013

Brede School Michiel de Ruyter in Nijmegen is sinds 2012 ambassadeur. Brede School Michiel de Ruyter is de overkoepelende naam van een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van (primair)onderwijs, welzijn, opvang, cultuur, sport, zorg, gemeentelijk wijkmanagement en ouders van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. 

lees meer }

's-Gravenzandse Kinderopvang Stichting

20 februari 2013

Margreet van der Poll, directeur van de 's-Gravenzandse Kinderopvang Stichting, is sinds 2013 ambassadeur.

lees meer }

Brede School Presikhaven - Arnhem

02 januari 2013

Presikhaaf is de jongste van de Arnhemse Vogelaarwijken: gebouwd in de jaren ’50 tot ’70 van de vorige eeuw, rondom een winkelcentrum. Presikhaaf had toen al een krachtige bovenwijkse functie en uitstraling naar stad en regio. In die tijd was het een nieuw concept dat van meet af aan een positief stempel aan de wijk verleende. Dit gegeven en de mogelijkheid om te wonen in Arnhem Noord gaf de wijk status en voedde een trots gevoel bij bewoners.

lees meer }

Brede School Assen

06 december 2012

Scholen en organisaties voor kinderen van 0 tot 15 jaar werken samen in de Brede School Assen. In drie wijken wordt de samenwerking ook fysiek vormgegeven in één gebouw (multifunctionele accommodatie). In andere wijken is elke organisatie in haar eigen gebouw gehuisvest. De Brede School werkt aan de best mogelijke kansen voor kinderen van 0 tot 15 jaar om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.

lees meer }

Brede School Markeent - Weert

21 november 2012

Sinds half maart 2012 maken basisschool Het Dal, kinderopvang Humanitas, een dislocatie van OBS de Graswinkel, een gymzaal en een Welzijnsruimte deel uit van Brede School Markeent. Het afgelopen half jaar zijn de partners vooral bezig geweest met het kennis nemen van en kennis maken met elkaars organisaties, uitgangspunten en medewerkers.

lees meer }

Gemeente Leeuwarden

02 november 2012

De gemeente Leeuwarden was één van de eerste gemeenten die integraal beleid op het terrein van de brede school stimuleerden en ook daadwerkelijk formuleerden. 

Voor meer informatie, kijk op: www.ikc-leeuwarden.nl 

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com