Zelf ambassadeur worden?

14-07-16

Zelf ambassadeur worden?

{Breed} zoekt ambassadeurs die professionals van andere kindcentra, IKC, brede scholen, of mensen die daar naar op weg zijn, kunnen inspireren. U bent als expert of ervaringsdeskundige verbonden aan een brede school als directeur, leidinggevende of coördinator. Uw kindcentrum, brede school, IKC is een inspirerend voorbeeld. U bent een goed spreker en u vertelt niet alleen over de resultaten, maar ook over de valkuilen en het leerproces.

{Breed} zoekt ambassadeurs met ervaring rond bijvoorbeeld de volgende thema's:

 1. Ouderbetrokkenheid
 2. Doorgaande leerlijn (binnen- en buitenschools leren & PO naar VO)
 3. Sterke samenwerking met BSO
 4. Kindcentra (0 - 6 jr inhoudelijk betrokken bij onderwijs)
 5. Voortgezet onderwijs
 6. Sterke binding met de wijk
 7. Sport
 8. Cultuur
 9. Passend Onderwijs
 10. Buitenspelen & natuur
 11. Kwaliteitszorg
 12. enz.


Ook de spreiding over het land en het soort school (organisatie) spelen een rol bij de selectie van ambassadeurs.

Als ambassadeur ben je bereid inspiratie en informatie te delen, via de website {Breed} en tijdens netwerkbijeenkomsten die wij 'om niet' zullen organiseren.

Je hebt als ambassadeur geen verplichting aan {Breed} of aan de betrokken organisaties, behalve dat je actief meedenkt en meedoet aan het delen van kennis, ervaring en inspiratie op bovenstaande wijze.

Voor wat hoort wat

{Breed} wil ook dat het ambassadeurschap u wat oplevert. U vormt met uw school, kindcentrum, gemeente of IKC de voorhoede van brede scholen in Nederland en steekt tijd en energie in. Om u daarbij te helpen organiseert {Breed} op verzoek van de ambassadeurs masterclasses, netwerkbijeenkomsten, excursies of een studiereis speciaal voor ambassadeurs. 


Netwerk ambassadeurs

U bent als ambassadeur twee keer per jaar welkom op de netwerkbijeenkomst. Ontmoeten en ervaring uitwisselen staan centraal. Tijdens de bijeenkomsten komen aan de orde: vragen en knelpunten die u tegenkomt in uw rol als ambassadeur, uitdagingen binnen uw eigen brede school, trends en ontwikkelingen, suggesties voor {Breed} en agendapunten die u zelf kunt indienen. De bijeenkomst is gratis voor alle ambassadeurs ongeacht het aantal bezoeken dat u ontvangen heeft. Zodra de data bekend zijn, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com