Werk aan de winkel

17 oktober 2017

Witte rook, een nieuw regeerakkoord en als u dit leest staat er wellicht juist een nieuwe, hopelijk enthousiaste en ambitieuze ministersploeg op het bordes. Werk aan de winkel. Op de dag van publicatie al, was het grappig te merken hoeveel mensen dat akkoord al hadden gescand op de thema’s onderwijs en opvang. Ik heb dat natuurlijk ook gedaan en kijk daarbij vooral naar kansen, gezien alle negatieve berichtgeving links en rechts lijk ik daarin wel een soort van uniek.

Maar zo zit ik in elkaar en dus zocht ik, het zal geen verrassing zijn, naar ambities in de context van brede scholen en kindcentra. En ja, kansen liggen er, met name in het realiseren van een doorgaande lijn. Aan de voorkant, als het gaat over de peuters komt er meer geld voor voor-en vroegschoolse opvang en is de harmonisatie in volle gang. Uitdagender, of spannender vind ik de experimenteerruimte die geboden gaat worden voor de overgang van PO naar VO. 

Dit thema leeft enorm buiten de grote steden. Steeds vaker, als ik met directies en teams van onderwijs en opvang werk aan hun IKC visie, wordt de ambitie uitgesproken om de brug naar het voortgezet onderwijs te slaan, omdat de ‘brug’ of overgang, met name in dorpen, letterlijk en figuurlijk te groot blijkt. 

Ligt het accent binnen de ontwikkeling van IKC’s vaak bij de doorgaande lijn voor jonge kinderen, ik zou willen pleiten om die doorgaande lijn ook door te trekken naar het voortgezet onderwijs. Het IKC is er immers ook voor de bovenbouw! Niet om nou meteen een middelbare school aan je IKC te plakken, maar er is winst te halen als bovenbouwkleerkrachten samen met leraren uit het VO aan de slag gaan om ook daar een doorgaande lijn te creëren. Samen met de BSO natuurlijk, de kansen liggen voor het oprapen. Studiebegeleiding, talentontwikkeling, gebruik van ruimtes, vul het maar in.

Tsja, en dat de adviezen van de Taskforce onderwijs en kinderopvang niet allemaal, of nauwelijks integraal zijn overgenomen of beschreven in dit akkoord, het zij zo, wie weet pakt de nieuwe minister van Onderwijs dat nog op, maar dat betekent niet dat we nu stil moeten gaan zitten. Integendeel, laten we zien wat er mogelijk is, bij jonge kinderen, bij de oudere kinderen, en de politiek laten zien dat samenwerking wat oplevert, zoals tijdens vele deelsessies  op de landelijke IKC dag maar weer bleek. 

Niet alleen bij het nieuwe kabinet, zo wil ik maar zeggen, is werk aan de winkel, maar ook bij ons in het veld. Er liggen nog genoeg uitdagingen om verder uit te werken. En uiteindelijk zal dan de wal het schip doen keren. 

Job

Delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com