Thema: Overheidsbeleid

14 resultaten gevonden.

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Beroepsgroep en overheid werken samen aan Lerarenregister

08 september 2015
- Nieuwsbericht

Met de wettelijke verplichting voor inschrijving in het lerarenregister wordt ook het recht op professionele ontwikkeling van de leraar geregeld. Het Lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep bestaande uit de samenwerkende... Lees meer >>

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

26 augustus 2015
- Nieuwsbericht

De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO kan door scholen in het primair onderwijs worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten. Aanvragen... Lees meer >>

Harmonisatie uitgesteld naar 2018

03 juli 2015
- Nieuwsbericht

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft subsidie gekregen om de structurele scholing van pedagogisch medewerkers vorm te geven. Minister Asscher heeft in zijn brief 'Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang: de volgende stap' de Kamer geïnformeerd over de vervolgstappen. Hierin zet hij... Lees meer >>

Sociale veiligheid wettelijk verplicht op scholen

09 juni 2015
- Nieuwsbericht

De wet bestaat uit een aantal aanpassingen van bestaande wetten en verplicht schoolbesturen onder meer tot veiligheidsbeleid, het aanstellen van aanspreekpunten voor bijvoorbeeld pesten, en het monitoren van veiligheid en welbevinden van leerlingen. De Onderwijsinspectie houdt hier vanaf augustus... Lees meer >>

Sociale veiligheid wettelijk verplicht op scholen

09 juni 2015
- Agendabericht

De wet bestaat uit een aantal aanpassingen van bestaande wetten en verplicht schoolbesturen onder meer tot veiligheidsbeleid, het aanstellen van aanspreekpunten voor bijvoorbeeld pesten, en het monitoren van veiligheid en welbevinden van leerlingen. De Onderwijsinspectie houdt hier vanaf augustus... Lees meer >>

Versterking burgerschapsvorming

04 juni 2015
- Nieuwsbericht

Zij stellen vast dat scholen grotendeels zelf bepalen hoe zij invulling geven aan de brede burgerschapsopdracht. In de praktijk blijkt dat scholen in het funderend onderwijs nog weinig systematisch bezig zijn met burgerschapsonderwijs. Scholen voldoen wel aan de minimumeisen, maar werken niet... Lees meer >>

Meer muziekonderwijs

04 juni 2015
- Nieuwsbericht

Van de ouders vindt 85 procent het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover dat slechts 11 procent van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor... Lees meer >>

Onderwijs 2032

02 juni 2015
- Nieuwsbericht

En er staan nog meer activiteiten op het programma, zoals het jaarcongres van de PO-Raad op 12 juni. Het platform onder leiding van Paul Schnabel zal later dit jaar een advies uitbrengen aan het kabinet over de onderwijsinhoud van de toekomst. De bijeenkomsten dragen bij aan de gedachtevorming. Ook... Lees meer >>

Uitgaven kinderopvang nog lager uitgevallen in 2014

29 mei 2015
- Nieuwsbericht

Het effect van de  vraaguitval in de kinderopvang is onderschat, gaf Minister Asscher al eerder toe aan het kabinet. Het kabinet was in het najaar van 2014 te optimistisch. Gedacht werd aan 200 miljoen euro teveel op de begroting voor kinderopvang. Uiteindelijk is dat dus 309 miljoen euro. Dit... Lees meer >>

Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de Kinderopvang - Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst

05 december 2014
- Conferentie

Veel bestuurders uit de kinderopvang en het primair onderwijs geloven in het recht van het kind op een maximale ontwikkeling. Daarom startten zij het project ‘Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst’. Bekijk hier een filmpje over de inhoud en doelen van het project.Het huidige, versnipperde... Lees meer >>

Cadeautje

Cadeautje
18 november 2014
- Columns

Wat is er nu precies aan de hand? Gisteren lanceerde staatssecretaris Dekker een waanzinnig ambitieuze campagne waarin Nederland opgeroepen wordt mee te denken over onderwijs in 2032. Iedereen mag meedenken over hoe we het onderwijs vorm gaan geven richting de Toekomst. ”Kinderen die nu groep 1... Lees meer >>

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa
03 juni 2013
- Verslag

Job van Velsen, projectleider van {Breed}, was onlangs in Brussel voor een tweedaags seminar over brede scholen. Hij sprak daar over de ontwikkeling van brede scholen in Nederland, woonde interessante lezingen bij over brede scholen in de rest van Europa en bracht een bezoek aan een prachtvoorbeeld... Lees meer >>

Voorbeeldfunctie

Voorbeeldfunctie
08 april 2013
- Columns

En de toekomstig specialisten brede school stelden mij tijdens het college niet teleur. We discussieerden stevig over thema's als rollen en verantwoordelijkheden binnen en buiten de brede school. De dingen die ik vertelde werden ter plekke op internet opgezocht of nagetrokken, we spraken over... Lees meer >>

  • 1
javhide.com sexsut.com