Thema: Samenwerking

http://ecoles-unesco-quebec.org/?=english-essay-writers 111 resultaten gevonden.

It takes a village to raise a child - Landelijk Steunpunt Brede Scholen

28 april 2015
- Publicatie

help with college paper writing Ter ere van het tiende Jaarcongres Brede School, dat plaatsvond op 23 april 2015, publiceerde {Breed} "It takes a village to raise a child". In deze publicatie staan interviews met zeven brede school professionals; de dagvoorzitter Job van Velsen en 6 sprekers op het congres.  De... Lees meer >>

Verslag NOT 2015

Verslag NOT 2015
09 februari 2015
- Verslag

write my english paper for me “Mijn school werkt al intensief samen met de kinderopvang, maar ik vind het fijn om alle feiten op een rij te hebben,” was een veel gehoorde uitspraak bij de sessies van {Breed} op de NOT. Of: “Brede scholen en IKC’s zijn nieuw voor mij, maar ik wil me er graag in verdiepen.” Sommige... Lees meer >>

SterrenBSO - Schakelproject

27 november 2014
- Goed voorbeeld

http://bredeschool.nl/?=essay-writer-service Begin 2015 gaat het schakelproject van de SterrenBSO van start. Hierbij worden klaslokalen na schooltijd omgetoverd in speelruimtes, zodat ze voor de BSO kunnen worden gebruikt. Ciske van Oosterhout, directeur van kinderopvangorganisatie De Regelfee in Utrecht (waar de SterrenBSO’s onder vallen),... Lees meer >>

Management Kinderopvang - Terugkeer naar de verzuiling?

25 november 2014
- Redactioneel artikel

top essay writing services Terwijl Nederland steeds meer seculier lijkt te worden, neemt het aantal christelijke kinderopvangcentra toe. Tien jaar geleden telde ons land nog maar een beperkt aantal kindcentra met een christelijke achtergrond. Nu zijn dat er rond de honderd, terwijl het aantal de komende tijd nog verder... Lees meer >>

Medezeggenschap in een Integraal Kindcentrum

14 januari 2013
- Redactioneel artikel

where to buy essays Met de veranderingen in het onderwijs en de kinderenopvang en met de komst van Integrale Kind Centra (IKC’s), ziet {Breed} dat er ook behoefte aan een integrale manier van organiseren van de medezeggenschap van ouders ontstaat. De wet- en regelgeving van onderwijs en kinderopvang is op dit punt... Lees meer >>

Gemeente Amersfoort - Brede scholen in het voortgezet onderwijs in Amersfoort

12 december 2012
- Literatuur

need help writing scholarship essay De gemeente Amersfoort wil bouwen aan een omgeving waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van het Brede Schoolconcept in het voortgezet onderwijs is ook in Amersfoort volop aan de gang. Dit boekje is bedoeld om te inspireren, maar ook om opties te verkennen... Lees meer >>

Rijksuniversiteit Groningen - Binding door de brede school

11 december 2012
- Onderzoek

De brede school fungeert vaak als centrale ontmoetingsplek in het dorp of in de wijk. Onmisbaar bij deze functie is dat buurtbewoners een reden hebben om gebruik te maken van de brede school door een gemeenschapsvoorziening. ‘Hoe kan de brede school bijdragen aan de versterking van de sociale... Lees meer >>

NRC Handelsblad - Een brede school, maar dan nóg beter

28 november 2012
- Publicatie

Open publication - Free publishing - More brede... Lees meer >>

Rijksuniversiteit Groningen - De Brede School: mogelijkheden voor integratie!

Rijksuniversiteit Groningen - De Brede School: mogelijkheden voor integratie!
05 oktober 2012
- Onderzoek

Kinderen met ernstige of meervoudige beperkingen kunnen les krijgen in een brede school. De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de effecten hiervan op een brede school in Groningen, waarin een kinderdagcentrum een partner is. De ontwikkeling van brede scholen is in alle delen van het land volop... Lees meer >>

IKC De Klaroen, Eigen&Wijzer

02 oktober 2012
- Redactioneel artikel

“Neem het voortouw!”27 september 2012Bottom upIKC de Klaroen; Eigen&Wijzer, is een Kindcentrum in Maarssen, provincie Utrecht. Dit IKC kent zijn ontstaan zowel vanuit de kinderopvang als vanuit de basisschool. Christelijke Basisschool de Klaroen is op zoek gegaan naar een... Lees meer >>

Laterna Magica

02 oktober 2012
- Thema's rond IKC en brede school

"De kinderen vertellen het!"27 september 2012Laterna Magica is een Kindergemeenschap op IJburg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De school bestaat vier jaar en opende in oktober 2011 een nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw is een gebouw zonder grenzen. Er zijn geen aparte... Lees meer >>

Jan Vermeerschool in Delft

02 oktober 2012
- Redactioneel artikel

"Zelf je leerstijl bepalen"19 september 2012In het oudste schoolgebouw in Delft werkt de montessorischool Jan Vermeerschool samen met kinderopvangorganisatie De Lange Keizer die werkt vanuit een Reggio Emilia visie. Respect voor de talenten van het kind én de wijze waarop een kind zich... Lees meer >>

Cultuurplein Magazine - Professionals, amateurs en onderwijs werken steeds vaker samen

20 juli 2012
- Publicatie

Open publication - Free publishing - More... Lees meer >>

SWP - Nieuwe trends in brede scholen en kindcentra

26 maart 2012
- Literatuur

Steeds meer brede scholen en kindcentra werken samen om voorzieningen te groeperen voor kinderen van 0-12 jaar. Het aantal brede scholen is de laatste twee jaar toegenomen tot 1600. Veel aandacht gaat uit naar de organisatie, maar hoe staat het met de inhoud? De bundel Nieuwe trends in brede... Lees meer >>

Oberon, Jaarbericht 2011

Oberon, Jaarbericht 2011
23 maart 2012
- Literatuur

Brede scholen in Nederland -  Jaarbericht 2011 Hoe staat de brede school er in 2011 voor in Nederland? Hoeveel brede scholen zijn er in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en scholen? Is de huisvesting van brede scholen goed geregeld? In het... Lees meer >>

Sardes - Verkenning naar verschijning. Een brede benadering van brede scholen in het voortgezet onderwijs

15 maart 2012
- Literatuur

Wat verstaan we onder een brede school voortgezet onderwijs? Dat is de vraag die {Breed}, Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het ministerie van OCW hebben verkend. Uit verschillende rapportages, onderzoeken, jaarberichten en adviezen blijkt dat scholen voor voortgezet... Lees meer >>

MOGroep - Zomerschool en de sociale ladder

MOGroep - Zomerschool en de sociale ladder
06 januari 2012
- Literatuur

Artikel in Som der delen nr. 6 - een uitgave van MOGroep W& MD Intensieve samenwerking tussen welzijn, onderwijs, sport, gemeente, woningbouw en cultuur, om de talentontwikkeling van bewoners te bevorderen. dat is het uitgangspunt van Campus Teniersplantsoen in de Haagse Schilderswijk.... Lees meer >>

Allianties rond brede scholen

13 december 2011
- Redactioneel artikel

Marloes Faddegon volgt de master Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht. In het kader van deze studie doet ze een onderzoek  binnen het Nederlands Jeugdinstituut. Marja Valkestijn, expert brede school van het NJi begeleidt haar hierbij. Voor haar onderzoek ging... Lees meer >>

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs
01 december 2011
- Redactioneel artikel

Op 29 november 2011 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Een goed moment om een aantal zaken rondom Passend Onderwijs op een rijtje te zetten.  In het wetsvoorstel staat dat leerlingen die extra aandacht nodig hebben op school, in de toekomst een zo goed... Lees meer >>

Bustour ambassadeurs - 13 oktober 2011

Bustour ambassadeurs - 13 oktober 2011
28 oktober 2011
- Verslag

Op donderdag 13 oktober 2011 vond de eerste bustour van dit schooljaar voor ambassadeurs van {Breed} plaats. Na eerdere bustours in respectievelijk het Noorden van het land en de Randstad, had nu het Zuiden de eer de ambassadeurs te ontvangen. In de ochtend werd Kindcentrum De Troubadour in... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com