Thema: Verschijningsvormen

55 resultaten gevonden.

Medezeggenschap in een Integraal Kindcentrum

14 januari 2013
- Redactioneel artikel

Met de veranderingen in het onderwijs en de kinderenopvang en met de komst van Integrale Kind Centra (IKC’s), ziet {Breed} dat er ook behoefte aan een integrale manier van organiseren van de medezeggenschap van ouders ontstaat. De wet- en regelgeving van onderwijs en kinderopvang is op dit punt... Lees meer >>

IKC De Klaroen, Eigen&Wijzer

02 oktober 2012
- Redactioneel artikel

“Neem het voortouw!”27 september 2012Bottom upIKC de Klaroen; Eigen&Wijzer, is een Kindcentrum in Maarssen, provincie Utrecht. Dit IKC kent zijn ontstaan zowel vanuit de kinderopvang als vanuit de basisschool. Christelijke Basisschool de Klaroen is op zoek gegaan naar een... Lees meer >>

Laterna Magica

02 oktober 2012
- Thema's rond IKC en brede school

"De kinderen vertellen het!"27 september 2012Laterna Magica is een Kindergemeenschap op IJburg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De school bestaat vier jaar en opende in oktober 2011 een nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw is een gebouw zonder grenzen. Er zijn geen aparte... Lees meer >>

Jan Vermeerschool in Delft

02 oktober 2012
- Redactioneel artikel

"Zelf je leerstijl bepalen"19 september 2012In het oudste schoolgebouw in Delft werkt de montessorischool Jan Vermeerschool samen met kinderopvangorganisatie De Lange Keizer die werkt vanuit een Reggio Emilia visie. Respect voor de talenten van het kind én de wijze waarop een kind zich... Lees meer >>

Oberon, Jaarbericht 2011

Oberon, Jaarbericht 2011
23 maart 2012
- Literatuur

Brede scholen in Nederland -  Jaarbericht 2011 Hoe staat de brede school er in 2011 voor in Nederland? Hoeveel brede scholen zijn er in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en scholen? Is de huisvesting van brede scholen goed geregeld? In het... Lees meer >>

Sardes - Verkenning naar verschijning. Een brede benadering van brede scholen in het voortgezet onderwijs

15 maart 2012
- Literatuur

Wat verstaan we onder een brede school voortgezet onderwijs? Dat is de vraag die {Breed}, Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het ministerie van OCW hebben verkend. Uit verschillende rapportages, onderzoeken, jaarberichten en adviezen blijkt dat scholen voor voortgezet... Lees meer >>

Kader Primair - Traditionele vernieuwers, wat kunnen andere scholen van ze leren?

06 januari 2012
- Literatuur

Artikel in Kader Primair, december 2011 Vernieuwingsscholen hebben een uitgesproken visie op de ontwikkeling van kinderen en hoe het onderwijs daarop kan aansluiten. Dan ligt het voor de hand dat deze scholen beter zijn in het bieden van onderwijs op maat dan reguliere scholen. Is Passend... Lees meer >>

De Argumentenfabriek - Sterrenschool

24 oktober 2011
- Literatuur

De Sterrenschool is een werk- en denkmodel voor het primair onderwijs van de 21ste eeuw. Een moderne school, die aan wil sluiten bij de ouders en kinderen van deze eeuw, zal er grofweg zo uitzien als De Sterrenschool die in dit boek wordt geschetst.Auteur: Kalfshoven, F.Uitgever: De... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Verschijningsvormen

04 oktober 2011
- Literatuur

Er is niet één soort brede school. Brede scholen komen in verschillende verschijningsvormen in ons land voor. Naast de ‘klassieke brede school’, de oudste verschijningsvorm van een brede school die vooral vanuit achterstandenbeleid werd opgericht, onderscheidt {Breed} vier andere vormen van... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Notitie verschijningsvormen VO

03 oktober 2011
- Literatuur

{Breed} heeft in samenwerking met Sardes en het NJI een beeld geschetst van de stand van zaken rondom de brede school in het voortgezet onderwijs. Daarbij is gekeken naar wat er beleidsmatig vanuit de overheid gebeurt en zijn de cijfers over brede scholen op een rij gezet. Ook is gekeken waarmee... Lees meer >>

Runhaar, B. - De kritiekloze trend van MFA's

21 september 2011
- Literatuur

Een artikel op persoonlijke titel van Bert Runhaar, adviseur Maatschappelijk Vastgoed, gemeente Amsterdam.  Er schijnen al 1500 multifunctionele accomodaties (mfa’s) te bestaan. Kennelijk leeft dit soort maatschappelijk vastgoed. Maar met zijn allen in een karakterloze nieuwbouwdoos gaan... Lees meer >>

LEA - Bouwen om inhoud

21 september 2011
- Literatuur

Deze brochure draagt de titel Bouwen om inhoud. Daarmee refereren we aan het principe “Vorm volgt Functie”: het ontwerp van een gebouw vloeit voort uit de beoogde functie en het uiteindelijke gebruik ervan. In dat licht bezien kunnen gemeenten en schoolbesturen met de lokale educatieve agenda... Lees meer >>

Hoekstra & Van Liempd - Bouwboek voor kindercentra

21 september 2011
- Literatuur

Dit boek levert de bouwstenen voor het inhoudelijke programma van eisen waarmee opdrachtgevers (kinderopvangorganisatie, corporaties, schoolbesturen) hun eigen wensen kunnen formuleren voor een nieuw of te verbouwen kindercentrum. De uitgave biedt nuttige informatie voor architecten, ontwerpers van... Lees meer >>

Samen meer zijn dan de som der delen - Bart Eigeman

26 juli 2011
- Interview

“Samen meer zijn dan de som der delen” De Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een duidelijke visie op wat de brede school zou moeten zijn. 's-Hertogenbosch kent op dit moment zeven Brede Bossche Scholen, het concept bestaat inmiddels tien jaar. De Brede Bossche School is er 'voor de wijk en door... Lees meer >>

Voorlopersbijeenkomst IKC en Sterrenschool

Voorlopersbijeenkomst IKC en Sterrenschool
27 juni 2011
- Redactioneel artikel

Op vrijdag 10 juni organiseerde {Breed} een speciale bijeenkomst voor voorlopers in de ontwikkeling van het IKC en de Sterrenschool. Met deze bijeenkomst wil {Breed} voorlopers een platform bieden, waarop zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen, samen inhoud kunnen geven aan de ontwikkeling... Lees meer >>

PPOZ & SCOOP - Onderwijs ons goed

04 april 2011
- Literatuur

Afnemende leerlingenaantallen in ZeelandDe basisscholen in Zeeland zullen de komende jaren fors krimpen. Over tien jaar zijn er in Zeeland zeker 5.000 basisschoolleerlingen minder dan nu. Ook daarna zal het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd nog dalen, maar veel minder sterk... Lees meer >>

Toes, Elaine - 'Verdwijnt de school?'

22 maart 2011
- Literatuur

De functie van onderwijs verandert. Scholen werken in toenemende mate samen met andere instellingen. Er ontstaat een grotere variatie aan vormen en benamingen: brede school, ikc, MFA, open wijkschool, parapluschool, Sterrenschool etc. Wat betekent dit voor de rol en het taakprofiel van de... Lees meer >>

Kouijzer, Ruud - Vonken en Vinken

Kouijzer, Ruud - Vonken en Vinken
01 maart 2011
- Literatuur

Basisscholen onderscheiden zich steeds meer van elkaar door eigen visieontwikkeling en strategieplannen.Onderwijskundig leiderschap, management en bestuur zijn in ontwikkeling. De interne organisatie van scholen gaat op de schop. Van bestuursleden, schoolleiding en leerkrachten worden activiteiten... Lees meer >>

Joke Kruiter - Wat levert het nu op?

Joke Kruiter - Wat levert het nu op?
31 januari 2011
- Interview

In Nederland, en ook in omringende landen, wint de brede school aan terrein. Veel professionals zetten zich enthousiast in om de kansen van kinderen te vergroten door met elkaar samen te werken. Maar wat levert dat nu precies op? En is het voor een kind beter om naar een brede school te gaan dan... Lees meer >>

Kindvoorzieningen Noord-Groningen - 'Ruimte voor ieder kind'

Kindvoorzieningen Noord-Groningen - 'Ruimte voor ieder kind'
17 januari 2011
- Literatuur

Hoe zou het zijn wanneer verschillende organisaties de handen ineen zouden slaan om iets moois voor kinderen te realiseren. Hoe zou het zijn wanneer die prachtige voorziening niet op één plek komt te staan, maar op meerdere. In alle gemeenten van Lauwerszee tot Dollard tou, en van het wad tot aan... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com