Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Website over bevolkingskrimp en onderwijs

15 februari 2012
- Nieuwsbericht

De site richt zich op het primair en voortgezet onderwijs en heeft tot doel scholen op tijd bewust maken van de vaak grote gevolgen van demografische krimp. De site gaat in op vragen en dilemma's en reikt aan de hand van praktijkvoorbeelden oplossingsrichtingen aan. Bron:... Lees meer >>

Managen in de kinderopvang: de riemen om te roeien

Managen in de kinderopvang: de riemen om te roeien
07 februari 2012
- Agendabericht

Op dinsdag 7 februari vindt de 4e netwerkbijeenkomst middenmanagement plaats in 't Spant in Bussum. Op deze dag krijg u actuele informatie, kennis en tools over de kern van uw werk. Meer dan ooit beweegt de kinderopvang zich in turbulente tijden. Bizarre incidenten besmetten het imago van de... Lees meer >>

Extra middelen VVE

06 februari 2012
- Achtergrondartikel

De komende twee jaar krijgen de grote gemeenten extra middelen voor de voor- en vroegschoolse educatie, zomerscholen en schakelklassen. Deze middelen worden gericht ingezet in de grote steden met een focus op de achterstanden bij kinderen onder de vier jaar. Minister Van Bijsterveldt heeft... Lees meer >>

Kenniskring media-educatie

01 februari 2012
- Agendabericht

Het doel van deze bijeenkomsten is om de deelnemers te informeren over praktische toepassingen in de les, het geven van handvatten om een leerlijn media-educatie uit te zetten en die in te bedden in de schoolorganisatie en het uitwisselen van ervaringen. Media-educatie is een onderdeel van... Lees meer >>

Overleg over CAO Kinderopvang opgeschort

01 februari 2012
- Nieuwsbericht

De brancheorganisatie stelt behoud van werkgelegenheid voorop, waardoor er in 2012 slechts sprake kan zijn van een beperkt maar, gezien de ontwikkeling en inflatiestijging, reëel loonbod. De brancheorganisatie en de bonden kunnen elkaar wel vinden op andere terreinen, zoals kwaliteit, gezondheid... Lees meer >>

Opleiding Coördinator Brede School

01 februari 2012
- Agendabericht

In februari 2012 start voor de derde keer de opleiding Brede School Coördinator aan de Marnix Academie in Utrecht. De opleiding is voor medewerkers van een Brede School (in wording) met een HBO-diploma (of een niveau daaraan gelijk) die een coördinerende rol hebben of willen gaan vervullen.Uit... Lees meer >>

Vernieuwde website School Aan Zet

Vernieuwde website School Aan Zet
30 januari 2012
- Nieuwsbericht

Daarbij richt School Aan Zet zich op vijf thema's: - Opbrengstgericht werken en basisvaardigheden - Professionaliseren in omgaan met verschillen in de klas- Excellentie en hoogbegaafdheid- Bèta / Wetenschap en techniek- Lerende organisatie / HRM-beleid.Voor elk thema biedt School aan Zet een... Lees meer >>

O3 van start in Rivierenbuurt Den Haag

O3 van start in Rivierenbuurt Den Haag
25 januari 2012
- Nieuwsbericht

Nu nog vanuit de Jan van Nassauschool, vanaf 2013 vanuit een nieuw te bouwen pand, zorgen o.a. school, welzijn en kinderopvang voor Brede Buurtschoolactiviteiten voor de buurtbewoners in deze Haagse wijk. De Jan van Nassauschool, Zebra welzijn en Dak kindercentra werken in de Rivierenbuurt nu al... Lees meer >>

Conferentie leerkracht voor de toekomst

25 januari 2012
- Agendabericht

Deze conferentie op 25 januari 2012 laat veel praktijkvoorbeelden zien en geeft concrete handvatten voor een duurzame basisschool en duurzame pabo. Op de website www.duurzamepabo.nl vindt u actuele en uitgebreide informatie over de workshops en het programma. Inschrijving en kostenPabostudenten:... Lees meer >>

Uitnodiging deelname pilot Lerende organisaties

Uitnodiging deelname pilot Lerende organisaties
23 januari 2012
- Nieuwsbericht

BKK wil een impuls geven aan de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Daarvoor zijn in de afgelopen drie jaar activiteiten opgestart die de branche de mogelijkheid geven aan kwaliteit te werken. In 2012 start BKK een proef die ervaringen en inzichten oplevert die de branche helpen leren en... Lees meer >>

Start Nationale Voorleesdagen

Start Nationale Voorleesdagen
18 januari 2012
- Nieuwsbericht

De Nationale Voorleesdagen 2012 beginnen vandaag met Het Nationale Voorleesontbijt. Bekende Nederlanders lezen voor in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en op basisscholen: H.K.H. Prinses Laurentien, dj Isis, Kim van Kooten, Aaf Brandt Corstius, Maureen du Toit, Edsilia Rombley, Natasja en... Lees meer >>

Johan de Witt (locatie Hooftskade) (VO) - Den Haag

Johan de Witt (locatie Hooftskade) (VO) - Den Haag
16 januari 2012
- Ambassadeur

Gewoon bijzonder goed, een korte impressie van de brede scholen van het Johan de Witt in Den Haag. Het Johan de Witt is een openbare school voor voortgezet onderwijs en valt onder het bestuur van de Stichting VO Haaglanden. Het Johan de Witt verzorgt onderwijs op drie locaties in Den Haag. Op de... Lees meer >>

Bestuurlijk netwerk rond maatschappelijk vastgoed

13 januari 2012
- Nieuwsbericht

Doel van het netwerk is om ook op bestuurlijk niveau te zoeken naar nieuwe wegen voor eigentijdse problemen rond huisvesting van maatschappelijke activiteiten en maatschappelijk vastgoed. Oplossingen liggen steeds vaker tussen de sectoren in en bestuurders van maatschappelijke... Lees meer >>

MOGroep - Zomerschool en de sociale ladder

MOGroep - Zomerschool en de sociale ladder
06 januari 2012
- Literatuur

Artikel in Som der delen nr. 6 - een uitgave van MOGroep W& MD Intensieve samenwerking tussen welzijn, onderwijs, sport, gemeente, woningbouw en cultuur, om de talentontwikkeling van bewoners te bevorderen. dat is het uitgangspunt van Campus Teniersplantsoen in de Haagse Schilderswijk.... Lees meer >>

Jaarcongres Waarborgfonds Kinderopvang 2011

Jaarcongres Waarborgfonds Kinderopvang 2011
13 december 2011
- Agendabericht

Kinderopvang en primair onderwijs: samenwerken of ‘ieder voor zich’?Kinderopvang staat voor een nieuwe episode. Op het jaarcongres van het Waarborgfonds geeft een aantal deskundigen haar visie op ontwikkelingen in de kinderopvang en het primair onderwijs. Kete Kervezee, voorzitter van de... Lees meer >>

Verslag 'Sport en brede school: een gouden combinatie'

Verslag 'Sport en brede school: een gouden combinatie'
13 december 2011
- Verslag

Donderdag 10 november 2011 organiseerde {Breed} in samenwerking met Living Vision een studiedag met het thema: Sport en brede school: een gouden combinatie. Heel toepasselijk vond deze bijeenkomst plaats in het Topsportcentrum te Almere. Johan Wakkie, directeur van de Koninklijke Nederlandse... Lees meer >>

Combifuncties Onderwijs - Effecten van combinatiefuncties

08 december 2011
- Literatuur

Per 1 januari 2012 zijn ruim 1.800 combinatiefunctionarissen werkzaam. Ze houden zich onder andere bezig met het vergroten en versterken van het aanbod sport- en cultuuractiviteiten, het stimuleren van de deelname aan activiteiten en het vergroten van de doorgaande lijn tussen het binnen- en... Lees meer >>

Vierde nationale dag combinatiefuncties

08 december 2011
- Agendabericht

Op donderdag 8 december 2011 vindt voor de vierde keer de Nationale Kennisdag Combinatiefuncties plaats.De Nationale Kennisdag is bij uitstek de plek waar in de eerste plaats combinatiefunctionarissen elkaar kunnen ontmoeten. Maar zij doen het niet alleen. Ook schooldirecteuren, sportverenigingen,... Lees meer >>

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs
01 december 2011
- Redactioneel artikel

Op 29 november 2011 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Een goed moment om een aantal zaken rondom Passend Onderwijs op een rijtje te zetten.  In het wetsvoorstel staat dat leerlingen die extra aandacht nodig hebben op school, in de toekomst een zo goed... Lees meer >>

Pioniers gezocht

Pioniers gezocht
30 november 2011
- Nieuwsbericht

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving voor beide stelsels kunnen scholen en gemeenten proefdraaien met intensieve samenwerking en zo het onderste uit de kan halen voor hun jongeren.Pionierende scholen in het primair (PO) of voortgezet onderwijs (VO) en gemeenten kunnen aan de slag met één of meer... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com