Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Amateurkunst en onderwijs

28 oktober 2011
- Agendabericht

Veel scholen werken graag samen met amateurkunstenaars en verenigingen bij het verzorgen van kunstactiviteiten. Amateurkunst kan het kunstonderwijs op scholen verrijken! Dit door leerlingen het maken van amateurkunst te laten beleven. De amateurkunstenaars en verenigingen in de omgeving van de... Lees meer >>

De Argumentenfabriek - Sterrenschool

24 oktober 2011
- Literatuur

De Sterrenschool is een werk- en denkmodel voor het primair onderwijs van de 21ste eeuw. Een moderne school, die aan wil sluiten bij de ouders en kinderen van deze eeuw, zal er grofweg zo uitzien als De Sterrenschool die in dit boek wordt geschetst.Auteur: Kalfshoven, F.Uitgever: De... Lees meer >>

Wie wordt de beste Onderwijswerkgever?

24 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Dit meldt AVS op haar website. Op de site op www.besteonderwijswerkgever.nl kunnen medewerkers een vragenlijst invullen over onder andere ontwikkelpunten van de school waar ze werken. Aan de hand van de uitkomst van de vragenlijst kunnen scholen deze ontwikkelpunten in de toekomst aanpassen om zo... Lees meer >>

Bestuurders VO akkoord met salarisplafond

24 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Op die manier wordt precies aan de maximum-voorwaarden van de minister voldaan. Eerder bleek dat in het cao-concept de maximale beloning van 179.000 euro werd overschreden. Dit bedrag is nu verlaagd tot 178.914 euro voor de bestuurders.In dit bedrag is de pensioenbijdrage van de werkgever al... Lees meer >>

Beter dan we denken, maar slechter dan we willen

18 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Op 5 oktober organiseerden de PO-Raad, VO-raad, Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek en Nationale OnderwijsWeek een bijeenkomst, waarin gediscussieerd werd over de kwaliteit van het onderwijs. Onderzoeker Jaap Scheerens liet hier zien hoe goed Nederlandse leerlingen scoren. Kete Kervezee,... Lees meer >>

Gratis fotografielessen

Gratis fotografielessen
18 oktober 2011
- Nieuwsbericht

De website www.fotoleren.nl is een digitale leeromgeving met gratis lesstof over fotografie voor leerlingen, studenten en fotografieliefhebbers. Docenten kunnen zelf pagina’s samenstellen op maat voor hun leerlingen of studenten met bronnen en lessen. Het project Fotoleren.nl is een initiatief... Lees meer >>

Achttien partijen in dienst van het kind

14 oktober 2011
- Nieuwsbericht

De partijen tekenden hiermee voor een ‘vreedzame wijk’: een wijk waarin jong en oud samen de verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding en de omgang met elkaar. Deze samenwerking is uniek en ontstaan uit de buurt zelf.Iedereen die in het gebied werkt met kinderen, doet dat op basis van de... Lees meer >>

Het NJi publiceert nieuwe dossiers

12 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Het Nederlands Jeugdinstituut bundelt haar informatie over verschillende onderwerpen in zogenaamde digitale dossiers. Zo heeft u alle informatie over één onderwerp inzichtelijk. Het dossier Jeugdparticipatie geeft een overzicht van praktische handreikingen voor gemeenten, jeugdzorg, jongerenwerk,... Lees meer >>

Leraren spijkeren bij

12 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Het kabinet hecht belang aan de kwaliteit van onderwijs en stelt daarom middelen beschikbaar voor de bijscholing van docenten. De Lerarenbeurs is hier een voorbeeld van. Van deze stimuleringsmaatregel maakten 26.000 leraren de afgelopen jaren gebruik. Dit jaar is hiervoor 77 miljoen euro... Lees meer >>

Het Wonderwoud - Zwolle

12 oktober 2011
- Ambassadeur

Het Wonderwoud is in 2003 gestart als eerste Zwolse Brede School. De school vindt dat er een doorgaande lijn moet zijn in opvoeding, ontwikkeling en educatie. Het Wonderwoud werkt samen met alle instellingen in de wijk die zich richten op de ontwikkeling van kinderen. Partners van Het... Lees meer >>

Verkeerseducatie in het VO

12 oktober 2011
- Nieuwsbericht

De methode bestaat uit zeven lesmodules, die aan te passen zijn aan de specifieke schoolsituatie. Voor meer informatie over TotallyTraffic (TT) kunt u terecht op... Lees meer >>

Landelijk congres Positief Jeugdbeleid

10 oktober 2011
- Agendabericht

Positief jeugdbeleid is bezig met een opmars in Nederland: niet langer staan overwegend risico‘s en problemen centraal, maar draait het in het jeugdbeleid meer en meer om het bieden van kansen aan de jeugd, talentontwikkeling en burgerschapvorming.Gemeenten bereiden zich voor op de... Lees meer >>

Gezonde scholen - informatiesessie

05 oktober 2011
- Agendabericht

Het Centrum voor Gezonde Scholen nodigt u van harte uit op de informatiesessie van 5 oktober 2011 in De Wereld op Zuid in Rotterdam.Tijdens deze sessie wordt er dieper ingegaan op de verbetering van het binnenklimaat in scholen en reikt het Centrum voor Gezonde Scholen meer dan 30 interessante tips... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Notitie verschijningsvormen VO

03 oktober 2011
- Literatuur

{Breed} heeft in samenwerking met Sardes en het NJI een beeld geschetst van de stand van zaken rondom de brede school in het voortgezet onderwijs. Daarbij is gekeken naar wat er beleidsmatig vanuit de overheid gebeurt en zijn de cijfers over brede scholen op een rij gezet. Ook is gekeken waarmee... Lees meer >>

Opleiding Coördinator Brede School

01 oktober 2011
- Agendabericht

In oktober 2011 start voor de derde keer de opleiding Brede School Coördinator aan de Marnix Academie in Utrecht. De opleiding is bestemd voor medewerkers van een Brede School (in wording) met een HBO-diploma (of een niveau daaraan gelijk) die een coördinerende rol hebben of willen gaan... Lees meer >>

Inzicht in verschillende soorten brede scholen

30 september 2011
- Nieuwsbericht

'Brede scholen veranderen voortdurend en iedere brede school is uniek.  Zij passen zich aan aan hun omgeving, aan specifieke wensen en inzichten, maar die verschillende vormen ontstaan ook door het veranderende onderwijs- en jeugdbeleid. Met deze publicatie brengt {breed} in kaart welke... Lees meer >>

MediaMachtig verstrekt ook dit jaar subsidie

26 september 2011
- Nieuwsbericht

MediaMachtig heeft van haar sponsors geld gekregen om maximaal 20 projecten op het gebied van mediawijsheid te subsidiëren. Wilt u het aankomende jaar aan de slag met mediawijsheid en kunt u daar wel wat financiële steun bij gebruiken? Dien dan een aanvraag in bij MediaMachtig. Hier leest u... Lees meer >>

Werkconferentie Krimpuls

23 september 2011
- Agendabericht

Echte beweging ontstaat als vanuit een ander perspectief wordt gedacht. Hoe kan tegen het ‘decor’ van krimp kwaliteitsonderwijs worden geboden? Vanuit deze invalshoek ontstaat ruimte voor nieuwe impulsen en oplossingen.De werkconferentie Krimpuls is een initiatief van de in TOP Onderwijsadvies... Lees meer >>

Voorbeeld overeenkomst verhuur onderwijsruimte (sept 2009)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Download de overeenkomst Lees meer >>

Humble architecten - De Duurzame school

21 september 2011
- Literatuur

Een basisschool bouwen is een heel verantwoordelijke opgave. Je bouwt immers een gebouw waar toekomstige generaties in worden opgeleid en een groot gedeelte van hun jeugd zullen doorbrengen.  Deze studie wil, niet gehinderd door deze bouwpraktijk, onderzoeken wat voor mogelijkheden er voor... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com