Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Kabinet investeert in excellente scholen

25 mei 2011
- Nieuwsbericht

Om te zorgen dat wij ons met andere landen kunnen blijven meten, investeert de minister 30 miljoen euro per jaar in scholen die excellente leerlingen extra stimuleren. Op basisscholen moet de aandacht uitgaan naar de 20% beste leerlingen, in het voortgezet onderwijs geldt dit voor de 20% beste... Lees meer >>

Verlenging subsidie regeling scholing overblijfmedewerkers

20 mei 2011
- Nieuwsbericht

Samen met in totaal € 243 miljoen onderwijssubsidies waarop met ingang van 2012 wordt bezuinigd (brief nr. 264063 van 8 april 2011 aan de Tweede Kamer). Om die reden en op grond van de ervaring met de regeling in het schooljaar 2010-2011 zijn de beschikbare bedragen gewijzigd. Voor “korte... Lees meer >>

OGZ Praktijkcongres: Aanpak overgewicht bij de jeugd

18 mei 2011
- Agendabericht

Overgewicht: een groeiend probleem bij de Nederlandse jeugd Kinderen  kampen op steeds jongere leeftijd met zwaarlijvigheid door slechte  eetgewoonten en te weinig beweging. Ouders geven niet altijd het goede  voorbeeld. Steden zijn niet meer veilig voor kinderen om te spelen.... Lees meer >>

95% scholen voldoet aan wettelijke verplichting BSO

18 mei 2011
- Nieuwsbericht

Het onderzoek wijst tevens uit dat schooldirecteuren gematigd tevreden zijn over het verplichte aanbieden van BSO. De meeste scholen werken samen met één kinderopvangorganisatie en bieden opvang aan buiten de school. De grotere scholen werken geregeld samen met meerdere BSO's en bieden ook... Lees meer >>

Hoorzitting betere aansluiting bso en school

12 mei 2011
- Nieuwsbericht

De huidige regelgeving zorgt voor teveel frustratie. Van Hijum geeft hiervoor als voorbeeld dat speeltoestellen voor gebruik tijdens schooltijd worden goedgekeurd, maar dat ze voor dezelfde kinderen op de BSO worden afgekeurd. Van Hijum wil hierover in gesprek met ouders, kinderopvangorganisaties... Lees meer >>

Experiment flexibele onderwijstijden

12 mei 2011
- Nieuwsbericht

Basisscholen die in de zomervakantie door willen gaan met lesgeven, kunnen in aanmerking komen voor een experiment met flexibele onderwijstijden. Dit betekent dat de uren onderwijs tijdens de zomervakantie mogen meetellen voor het wettelijk verplichte aantal uren onderwijs over acht jaar... Lees meer >>

Inspiratie opdoen in de zomervakantie

06 mei 2011
- Nieuwsbericht

De thema's zijn ‘21st century skills; leren en opleiden voor de wereld van straks' en ‘Ruimte voor ict; architectuur van het (nieuwe) leren'. Bij het thema ‘21st century skills' wordt voornamelijk antwoord gegeven op de vraag: "Waar moeten we rekening mee houden bij het ontwikkelen van... Lees meer >>

Een reis door de ruimte

Een reis door de ruimte
28 april 2011
- Nieuwsbericht

Ruimtevaart en astronomie is de specialiteit van Holland Space Center. Het bedrijf organiseert workshops en projecten voor leerlingen, leerkrachten en bedrijven. Op veel scholen worden er themaweken georganiseerd. Zo ook op De Hoeksteen. Voor de invulling van het project schakelde de school Holland... Lees meer >>

Websites voor het onderwijs over rouw en verlies

27 april 2011
- Nieuwsbericht

Informatie en praktische tips zijn specifiek op te vragen per situatie en leeftijdsgroep. Korte filmpjes van kinderen en jongeren zelf verduidelijken wat in tekst niet verteld kan worden. Daarnaast kan online advies gevraagd worden aan een deskundige op het gebied van kinderen, jongeren en... Lees meer >>

Judo op de brede school

Judo op de brede school
21 april 2011
- Nieuwsbericht

Schooljudo.nl biedt scholen een lesprogramma van zes weken, waarin de leerlingen de beginselen van de judosport aanleren. “Die zes weken achten wij noodzakelijk om kinderen te leren hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe ze moeten samenwerken. Daarnaast is deze periode nodig voor de ontwikkeling... Lees meer >>

Stevigere controle bij start kinderopvang

21 april 2011
- Nieuwsbericht

De controles richten zich meer op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk dan op aanwezig documentatie. Minister Kamp van SZW gaat de manier waarop gemeenten vooruitgang boeken inzichtelijk maken. Binnen zes maanden wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij gemeenten. Dit... Lees meer >>

Op bezoek bij ambassadeurs

20 april 2011
- Nieuwsbericht

´s Ochtends om 9.00 uur verzamelden de deelnemende ambassadeurs op het Centraal Station in Den Haag. Vanaf daar vertrokken zij met een bus naar het Nova College, een school voor voortgezet onderwijs in de Haagse Schilderswijk. Nova CollegeHet Nova College is onderdeel van de Johan de Witt... Lees meer >>

Aantal zeer zwakke scholen in PO daalt

20 april 2011
- Nieuwsbericht

Van alle basisscholen gaf 93 procent in 2010 de leerlingen onderwijs van voldoende basiskwaliteit. Ook de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs is aanzienlijk beter dan enkele jaren geleden. Volgens de inspectie letten schoolbesturen en schoolleiders beter op de opbrengsten en grijpen... Lees meer >>

Amsterdam begint met Vakantieschool Taal

19 april 2011
- Nieuwsbericht

Dit maakte wethouder Lodewijk Asscher maandag bekend. De kosten van de proef bedragen 300.000 euro. Het ministerie van Onderwijs (OCW) en de gemeente Amsterdam betalen het eerste proefjaar samen. Alleen sterk gemotiveerde kinderen uit groep 5, 6, 7 of 8 komen in aanmerking voor deelname aan... Lees meer >>

Advies SER: sluitende dagarrangementen voor kinderen

19 april 2011
- Nieuwsbericht

De SER (Sociaal Economische Raad) heeft zich voor het uitbrengen van het advies 'Tijden van de Samenleving' laten informeren via hoorzittingen met mensen uit het bedrijfsleven, gemeenten, de zorg, kinderopvang en onderwijs. Het advies gaat niet alleen over jonge gezinnen, maar ook over... Lees meer >>

Kick Off Fruitschool in Polman Stadion

Kick Off Fruitschool in Polman Stadion
13 april 2011
- Nieuwsbericht

Kinderen van achttien Almelose basisscholen krijgen de komende tien weken gratis groente en fruit. De kinderen mochten plaatsnemen op de tribunes van het Polman Stadion. Algemeen Directeur van Heracles Almelo Nico Jan Hoogma en wethouder Johan Andela vertelden tijdens hun toespraak waarom gezond... Lees meer >>

BarTrack Brede School pakket

11 april 2011
- Redactioneel artikel

Met het BarTrack Brede School pakket kunnen scholen heel eenvoudig een activiteitenadministratie bijhouden, presentielijsten bijhouden en uitdraaien,  deelname aan activiteiten meten en inschrijvingen en betalingen voor activiteiten regelen via een website. Met het pakket kunnen alle... Lees meer >>

Onderwijssubsidies worden herzien

11 april 2011
- Nieuwsbericht

Met de herziening van de onderwijssubsidies moeten scholen minder last krijgen van administratieve rompslomp en versnippering van budgetten, zodat ze zich beter op het geven van onderwijs kunnen richten. Het subsidiebeleid zal worden geconcentreerd op de beleidsprioriteiten van dit kabinet.... Lees meer >>

Experimenten flexibele onderwijstijd van start

11 april 2011
- Nieuwsbericht

In de huidige regelgeving tellen lesuren die gegeven worden in de zomervakantie niet mee in het verplicht aantal uren onderwijstijd. Ook moet een schoolweek uit minimaal 5 dagen bestaan waarbij maximaal 7 schoolweken uit een vierdaagse week mogen bestaan. De minister wil een aantal scholen de... Lees meer >>

Bijdrage Oranje Fonds voor De Uitkijck

11 april 2011
- Nieuwsbericht

Eind 2009 verhuisden de peuterspeelzaal en de openbare basisschool naar de Margrietstraat. Door de eerdere verhuizing naar een noodlocatie konden de oude speeltoestellen en meubels niet opnieuw gemonteerd worden. Met de bijdrage van het Oranje Fonds zijn daarom nieuwe meubels en speeltoestellen... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com