Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Montessoriaans Kindcentrum La Bellettsa en Manjefiek Kindcentrum - Maastricht

22 februari 2011
- Ambassadeur

La Bellettsa Het Kindcentrum La Bellettsa ligt in de wijk Het Heugemerveld, een wijk waar volop renovatie plaatsvindt. Het is een typische naoorlogse wijk met een groen karakter: een echte tuinwijk. Midden in de wijk is een nieuw wijkcombinatiegebouw verrezen, waarin ook basisschool De Poort is... Lees meer >>

Protest tegen bezuinigingen Passend Onderwijs

22 februari 2011
- Nieuwsbericht

De fracties van PvdA, GroenLinks, SP en D66 in Amsterdam maken zich ernstige zorgen over de bezuiniging van dit kabinet op Passend onderwijs. Samen met schoolbesturen, ouders, vakbonden, leraren en ouderorganisaties protesteren ze tegen deze bezuiniging. Lees... Lees meer >>

Schoolvakantie VO verkort

22 februari 2011
- Nieuwsbericht

Op dit moment wordt alleen de zomervakantie centraal vastgelegd. De minister wil dat nu ook voor de mei- en kerstvakantie doen. Voor de meivakantie zou één week vastgelegd worden, die rond Koninginnedag, scholen zijn dan vrij daar nog een week achteraan te plakken.Basisscholen zijn in de... Lees meer >>

Instrumenten behorende bij Handboek Brede School

16 februari 2011
- Voorbeelddocument

In het Handboek Brede School 2007, van Oberon en Sardes, staan een aantal handige instrumenten die nuttig zijn bij de ontwikkeling van een BredeSchool: convenanten, functiebeschrijvingen, controlelijsten, e.d. Het instrumentarium is afkomstig uit Nederlandse praktijksituaties.Hieronder een lijst... Lees meer >>

Terugblik NOT 2011

14 februari 2011
- Verslag

Van 25 t/m 29 januari vond de Nationale Onderwijstentoonstelling 2011 plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Vijf dagen lang leerden bezoekers hier alles over de nieuwste producten en ontwikkelingen voor het onderwijs. {Breed} was te vinden in Hal 7, Management, Madvies en Organisatie. In de ruim... Lees meer >>

Sardes biedt managers gratis VVE-workshops

10 februari 2011
- Nieuwsbericht

5.000 managers kunnen deelnemen aan de trainingen die vanaf 14 maart door het hele land worden aangeboden. De training bestaat uit twee dagdelen. VVE-doelstellingen, de effectiviteit van VVE-programma's, de voorwaarden waaronder VVE effectief kan worden ingezet en het VVE-toetsingskader van de... Lees meer >>

Advies Uitgebreid Onderwijs

01 februari 2011
- Nieuwsbericht

AanleidingIn de onderwijsdiscussie ligt een sterke focus op het minimum. Minimaal moet er 940 (primair onderwijs), 1.000 (voortgezet onderwijs) of 850 (middelbaar beroepsonderwijs) uren onderwijs worden geboden, maar onderwijs is veel interessanter en belangrijker dan zo een minimumnorm... Lees meer >>

Joke Kruiter - Wat levert het nu op?

Joke Kruiter - Wat levert het nu op?
31 januari 2011
- Interview

In Nederland, en ook in omringende landen, wint de brede school aan terrein. Veel professionals zetten zich enthousiast in om de kansen van kinderen te vergroten door met elkaar samen te werken. Maar wat levert dat nu precies op? En is het voor een kind beter om naar een brede school te gaan dan... Lees meer >>

Rotterdamse peuters krijgen taallees in Groep 0

31 januari 2011
- Nieuwsbericht

Groep 0 is vergelijkbaar met voorschoolse educatie, maar wordt intensiever en professioneler. De peuters gaan vijf dagdelen naar school en krijgen begeleiding van mininmaal één leerkracht met een hbo-achtergrond.  De gemeente Rotterdam wil dat alle voorscholen worden omgevormd naar Groepen... Lees meer >>

Morgen start Cito-toets

31 januari 2011
- Nieuwsbericht

De uitslag van de Cito-toets moet leerlingen en ouders helpen bij het kiezen van een passende middelbare school opleiding. Het advies dat de leerkracht over een kind geeft, speelt hierin ook een rol. In de week van 28 februari krijgen de leerlingen te horen hoe zij hebben gescoord op de Cito-toets.... Lees meer >>

Minister Van Bijsterveldt bezoekt Landelijk Steunpunt

27 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Minister werd welkom geheten door Job van Velsen, projectleider van {breed}. Hij overhandigde haar een lijst met tien speerpunten van de brede school. Anja Oosterhoff en Hans van den Ham, ambassadeurs van {breed}, vertelden over hun eigen brede school situatie. Hans legde uit hoe de taal- en... Lees meer >>

BredeSchool.nl op de NOT 2011

25 januari 2011
- Nieuwsbericht

{breed} is natuurlijk ook van de partij. U vindt ons in Hal 7, Management, Advies en Organisatie, stand 32D. In onze stand kunt u al uw brede school vragen voorleggen aan onze adviseurs. Ook kunt u een kijkje in de keuken nemen bij onze ambassadeurs: goede voorbeelden op brede school gebied. Zij... Lees meer >>

Literatuuronderzoek effectiviteit brede scholen

24 januari 2011
- Nieuwsbericht

Over de effectiviteit van Brede Scholen is niet veel bekend. Verwachtingen over effecten zijn meestal gebaseerd op veronderstellingen in plaats van evidence based onderzoek. Op verschillende niveaus in de samenleving bestaan verschillende indrukken over de effectiviteit van brede scholen. Uit een... Lees meer >>

Peuters op de basisschool

24 januari 2011
- Nieuwsbericht

Doel van de proef is om de prestaties van jonge leerlingen met een (taal)achterstand vroegtijdig en spelenderwijs te verbeteren, zodat deze ‘Startgroep’ kinderen alsnog een vliegende start kunnen maken op het moment dat ze naar de basisschool gaan. ‘Voor deze leerlingen en hun ouders is het... Lees meer >>

Landelijk diplomaregister tegen fraude

19 januari 2011
- Nieuwsbericht

Het diplomaregister moet fraude tegengaan en helderheid bieden over welke diploma's erkend zijn. Bovendien zorgt het ervoor dat het in de toekomst niet meer nodig is een gewaarmerkt diploma te overhandigen aan bepaalde instanties, waaronder gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers. Indien... Lees meer >>

InnovatieNetwerk - Argumentenkaart Nationaal Schoollunchprogramma

InnovatieNetwerk - Argumentenkaart Nationaal Schoollunchprogramma
18 januari 2011
- Publicatie

InnovatieNetwerk heeft met verschillende partijen gewerkt aan een overzicht van voor- en tegenargumenten voor een nationaal schoollunchprogramma.De kaart is gemaakt op basis van drie denksessies met deskundigen, waaronder onderzoekers, ambtenaren en ouders. Ook {Breed} was betrokken bij de... Lees meer >>

Minister en Staatssecretaris bezoeken NOT

Minister en Staatssecretaris bezoeken NOT
17 januari 2011
- Nieuwsbericht

Tijdens beide bezoeken staat het contact en de dialoog met mensen werkzaam in het onderwijsveld centraal. De minister en staatssecretaris staan in de gezamenlijke stand van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, DUO en de Inspectie van het Onderwijs in hal 8 van de Jaarbeurs.... Lees meer >>

Wetenschap en Techniek in de brede school

17 januari 2011
- Nieuwsbericht

Het Platform Bèta Techniek heeft Oberon gevraagd om samen met {breed} een voorstel te doen voor de vormgeving van de voorbereidingsfase.In de voorbereidingsfase wil het Platform Bèta Techniek inzicht verwerven in de visie van scholen, kinderopvanginstellingen en overige partners op de plaats en... Lees meer >>

Stimuleringsprijs i&i: inspiratie en innovatie

17 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Vereniging i&i pleit voor vrije verspreiding van kennis en inzicht. Zij wil dit aanmoedigen door het instellen van een ict-stimuleringsprijs voor het VO. Elk ingediend plan wordt beoordeeld op het effect dat het heeft voor ictinbrengen –toepassing in het VO. Het plan zal na honorering als... Lees meer >>

GLOBE meetcampagnes voor scholieren

GLOBE meetcampagnes voor scholieren
17 januari 2011
- Nieuwsbericht

Er kan worden gekozen uit: - Natuurkalender met Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit (WUR) - Bodem met wetenschappers van RIVM, WUR, Alterra - Water en paaigedrag van vissen met Wolf Mooij van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO). Tijdens de campagnes krijgen docenten en... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com