Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Natuur- en milieueducatie breed toegankelijk

17 januari 2011
- Nieuwsbericht

Het programma Natuur- en Milieueducatie van Agentschap NL, het Ontwikkelcentrum, de Groene Kennis Coöperatie en Stichting Kennisnet zijn de ondertekenaars van de overeenkomst. Besloten is om al het digitale educatiemateriaal te publiceren via Wikiwijs. Wikiwijs geeft iedereen de... Lees meer >>

Nationale Voorleesdagen 2011

10 januari 2011
- Nieuwsbericht

Dit jaar staat het Prentenboek: Fiet wil rennen van Bibi Dumon Tak en Noëlle Smit centraal. De Nationale Voorleesdagen starten met Het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 19 januari 2011. Het Nationale VoorleesontbijtJaarlijks wordt een groep bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te lezen... Lees meer >>

Video's Brede School congres 2010

20 december 2010
- Nieuwsbericht

Heeft u de toespraken gemist? Of wilt u ze nog een keer bekijken en beluisteren? Dat kan! Voor de toespraak van Jeannette Doornenbal kijkt u hier. De toespraak van Liesbeth van der Pol vindt u... Lees meer >>

Ouderbijdrage VVE op peuterspeelzaal niet verplicht omlaag

16 december 2010
- Nieuwsbericht

Het kabinet vindt het onwenselijk om gemeenten te verplichten om ouders van kinderen zonder risico op een taalachterstand op het Nederlands te subsidiëren. Met het intrekken van de wijziging worden extra financiële en organisatorische kosten bij gemeenten voorkomen. Op dit moment zijn gemeenten... Lees meer >>

Prentenboeken helpen bij literaire vorming

Prentenboeken helpen bij literaire vorming
14 december 2010
- Nieuwsbericht

De kleuters krijgen door het voorlezen meer inzicht in de opbouw van verhalen en verschillende manieren van vertellen. Ook worden ze zich ervan bewust dat verhalen fictie zijn. We wisten al dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen en om hun kennis van de wereld te vergroten,... Lees meer >>

Berlijn - Werkbezoek Landelijk Steunpunt Brede Scholen (3)

14 december 2010
- Verslag

Van woensdag 10 t/m vrijdag 12 november bracht {Breed} een werkbezoek aan Berlijn. Tijdens dit bezoek bezochten zij een aantal brede scholen, die als lichtend voorbeeld gelden voor andere scholen. Hieronder vindt u een verslag, compleet met foto's en filmpjes. Lees meer >>

Berlijn - Werkbezoek Landelijk Steunpunt Brede Scholen (2)

14 december 2010
- Verslag

Van woensdag 10 t/m vrijdag 12 november bracht {Breed} een werkbezoek aan Berlijn. Tijdens dit bezoek bezochten zij een aantal brede scholen, die als lichtend voorbeeld gelden voor andere scholen. Hieronder vindt u een verslag, compleet met foto's en filmpjes. Lees meer >>

Tweede editie Missie Maan

Tweede editie Missie Maan
13 december 2010
- Nieuwsbericht

Basisscholen die meedoen aan Missie Maan kunnen een beroep doen op vrijwilligers van de sterrenwacht, of andere enthousiaste (amateur)astronomen. Zij komen met een telescoop langs op school. En wie zin heeft, kan ook zelf een telescoop maken. Zo kunnen de leerlingen meteen een vergelijking maken:... Lees meer >>

Aansprakelijkheid brede schoolactiviteiten

07 december 2010
- Voorbeelddocument

De vraag wie er aansprakelijk is voor ongelukjes tijdens brede schoolactiviteiten, blijkt juridisch lastig te beantwoorden. Dat wijst onderzoek van de Universiteit van Tilburg uit. De Universiteit onderzocht het aansprakelijkheidsvraagstuk op initiatief van de Gemeente Rotterdam, afdeling Jeugd,... Lees meer >>

Bellemans, Roby - Educatie(+) projecten ontwikkelen en uitvoeren

Bellemans, Roby - Educatie(+) projecten ontwikkelen en uitvoeren
19 november 2010
- Literatuur

Wanneer we tijdens en activiteit iets leren wordt het al snel educatief genoemd., net als het blaadje sla dat van alles een 'broodje gezond' maakt. Het effect van veel educatieve programma’s is vaak te vergelijken met het aanleren van twee woorden Duits, een woord Frans, drie woorden Chinees. Je... Lees meer >>

Brede School Delft lanceert nieuwe website

Brede School Delft lanceert nieuwe website
16 november 2010
- Nieuwsbericht

Het afgelopen jaar heeft de Brede School Delft hard gewerkt aan een website voor kinderen, ouders, scholen en aanbieders. Aanbieders en scholen kunnen zelf content plaatsen, zodat de website levendig en up to date blijft. De inschrijving voor brede school primair onderwijs ging tot nu toe... Lees meer >>

Arnhemse brede scholen - Een wereld te winnen

Arnhemse brede scholen - Een wereld te winnen
08 november 2010
- Literatuur

Brochure met informatie over de brede scholen in Arnhem.  In deze uitgave leest u alles over de geschiedenis van de brede school in Arnhem. Waarom koos de gemeente uiteindelijk voor brede scholen en voor wie levert de brede school nu eigenlijk wat op?  De brochure geeft bovendien... Lees meer >>

SWP - Van brede school tot integraal kindcentrum?

SWP - Van brede school tot integraal kindcentrum?
08 november 2010
- Literatuur

Brede scholen komen voor in allerlei vormen, met verschillende namen, met verschillende ambitieniveaus en voor verschillende leeftijden. De nieuwste naam voor brede scholen is integrale kindcentra. Wat zij gemeen hebben, is dat men samen én complementair wil werken om álle kinderen en jongeren... Lees meer >>

Toespraak Jeannette Doornenbal op 7e Jaarcongres Brede School

05 november 2010
- Nieuwsbericht

... Lees meer >>

Jaarcongres Brede School in volle gang

03 november 2010
- Nieuwsbericht

Dr. Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen, opende het programma met een lezing over de brede school en de pedagogische basis. Job van Velsen, projectleider van {breed}, vroeg het publiek om door middel van stemkastjes hun mening te geven over stellingen... Lees meer >>

BredeSchool.nl is vernieuwd!

BredeSchool.nl is vernieuwd!
03 november 2010
- Nieuwsbericht

Het kan u niet ontgaan zijn: wij hebben onze website aan een grondige vernieuwing onderworpen. Hiermee hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn. De vernieuwing van BredeSchool.nl dient een aantal doelen: de uitgebreide informatie op de website beter te ontsluiten, het zoeken te... Lees meer >>

Netwerkbijeenkomst Brede Schoolcoördinatoren

Netwerkbijeenkomst Brede Schoolcoördinatoren
21 september 2010
- Verslag

Op vrijdag 17 september 2010 organiseerde {Breed} een netwerkbijeenkomst voor Brede Schoolcoordinatoren. De bijeenkomst stond in het teken van ontmoeting, het uitwisselen van kennis en ervaringen en het uitspreken van verwachtingen.Gezien de hoge opkomst (ca. 60 deelnemers) voorziet deze... Lees meer >>

Den Haag wil register voor leerkrachten

Den Haag wil register voor leerkrachten
06 september 2010
- Nieuwsbericht

Dit moet op zijn beurt weer leiden tot meer animo voor het vak van docent. Leerkrachten moeten regelmatig bijscholing krijgen en zelf aan kunnen geven wat voor carriereperspectief zij voor ogen hebben. Leraren moeten zich actief kunnen blijven ontwikkelen. Wethouder Ingrid van Engelshoven van... Lees meer >>

Ook Groningen krijgt Academische PABO

Ook Groningen krijgt Academische PABO
27 augustus 2010
- Nieuwsbericht

De opleiding is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool en de Groningse locatie van Stenden Hogeschool. Het eerste jaar starten 55 studenten. De academische PABO moet de opleiding tot leraar basisonderwijs aantrekkelijker maken voor... Lees meer >>

Netwerkbijeenkomst Brede Schoolcoördinatoren

Netwerkbijeenkomst Brede Schoolcoördinatoren
17 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Op 17 september organiseert het Landelijk Steunpunt Brede Scholen de eerste netwerkbijeenkomst voor Brede Schoolcoördinatoren. U kunt nog inschrijven tot 10 september. Lees meer >>

javhide.com sexsut.com