Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Extra ondersteuning voor gemeenten

17 augustus 2010
- Redactioneel artikel

Extra ondersteuning voor gemeentenBij het ontwikkelen van Brede Scholen kampen gemeenten regelmatig met problemen op het gebied van personeel, huisvesting, proces en regie. Het kabinet wil hen daarom extra ondersteunen.Dit doet het kabinet onder andere met:    * Extra... Lees meer >>

Netwerk Brede School coördinatoren

Netwerk Brede School coördinatoren
02 augustus 2010
- Nieuwsbericht

{breed} gaat een netwerk opzetten voor Brede School coördinatoren. Op 17 september vindt de eerste bijeenkomst voor coördinatoren plaats. Alle Brede School coördinatoren die deel uit willen maken van dit netwerk zijn van harte welkom.  Op deze dag staat kennismaking en... Lees meer >>

VOS/ABB organiseert bijeenkomst wettelijke aansprakelijkheid

VOS/ABB organiseert bijeenkomst wettelijke aansprakelijkheid
06 juli 2010
- Nieuwsbericht

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt regelmatig vragen over wettelijke aansprakelijkheid. In sommige gevallen is het niet duidelijk of bij incidenten waaruit schade en/of letsel voortvloeit, de school wettelijk aansprakelijk is of de ouders van de leerling of leerlingen om wie het gaat. De Helpdesk... Lees meer >>

Factsheet ‘Vormen van uitleen en BTW'

Factsheet ‘Vormen van uitleen en BTW'
22 juni 2010
- Nieuwsbericht

Een combinatiefunctionaris kan aangesteld worden bij een lokale partner (onderwijs, sport of cultuur) of bij een 'derde'. De samenwerkende partners ontwikkelden factsheets met feiten, tips en risico's over het werkgeverschap bij een lokale partner of bij een derde, over de kosten van een... Lees meer >>

Haan, de J. en Pijpers, R. - Contact! Kinderen en nieuwe media

01 juni 2010
- Literatuur

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Stichting Mijn Kind Online en het programma Digivaardig & Digibewust hebben een boek uitgebracht over het gebruik van nieuwe media door kinderen onder de 12 jaar: Contact! Kinderen en nieuwe media.Prins Willem-Alexander kreeg op 26 mei 2010 het eerste... Lees meer >>

Vakbonden in onderwijs willen duidelijkheid over cao

Vakbonden in onderwijs willen duidelijkheid over cao
20 mei 2010
- Nieuwsbericht

De vakbonden willen weten of het kabinet de loonstijging die het eerder heeft toegezegd doorvoert. Ze zijn bang dat het demissionaire kabinet het benodigde geld niet beschikbaar stelt. Voor de verkiezingen op 9 juni moet er duidelijkheid zijn, schrijven de vakbonden in een open brief aan de... Lees meer >>

Nieuwe opleiding Brede School Directeur

Nieuwe opleiding Brede School Directeur
17 mei 2010
- Nieuwsbericht

De opleiding is bedoeld voor mensen binnen en buiten het basisonderwijs die de ambitie hebben om directeur van een brede school te worden. Magistrum vindt de opleiding vooral geschikt voor mensen met enige ervaring met management en leidinggeven. Die ervaring kan opgedaan zijn in het... Lees meer >>

Onderwijs moet meer werkplekken voor Wajongers bieden

Onderwijs moet meer werkplekken voor Wajongers bieden
28 april 2010
- Nieuwsbericht

Het aantal jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering neemt toe. Dit komt onder andere door de instroom van jongeren uit het praktijkonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het convenant moet meer jongeren naar betaald werk begeleiden.In het convenant staat dat in het voortgezet... Lees meer >>

Studiedag Landelijk Steunpunt: Binnen- en buitenschools leren

Studiedag Landelijk Steunpunt: Binnen- en buitenschools leren
19 april 2010
- Nieuwsbericht

Deze vragen staan centraal op de studiedag binnen- en buitenschools leren van {breed} in samenwerking met het NJI en het APS op 11 juni 2010. De brede school verbindt. Het verbindt de leefwerelden van kinderen, het verbindt de instellingen die samen aan de ontwikkeling van kinderen. Het... Lees meer >>

Leraren met een pabodiploma zijn gewild

Leraren met een pabodiploma zijn gewild
15 april 2010
- Nieuwsbericht

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Pabogediplomeerden in het voortgezet onderwijs’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Het onderzoek wijst ook uit dat tweederde van de leraren in het praktijkonderwijs een pabodiploma heeft en dat scholen niet vinden dat deze leraren verplicht een... Lees meer >>

Wie wordt Leraar van het Jaar 2010?

Wie wordt Leraar van het Jaar 2010?
09 april 2010
- Nieuwsbericht

Leerlingen, ouders, collega's en leidinggevenden kunnen hun favoriete leraar aanmelden. Uit alle aanmeldingen kiest een deskundige jury een winnaar voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Deze drie kanjers zijn een jaar lang ambassadeur voor alle... Lees meer >>

Originele oplossingen voor lerarentekort

Originele oplossingen voor lerarentekort
09 april 2010
- Nieuwsbericht

In het najaar van 2009 is een aantal scholen in het primair en voortgezet onderwijs begonnen met het bedenken van originele maatregelen die bijdragen aan het opvangen van het lerarentekort. De afgelopen maanden hebben de scholen de ideeën verder uitgewerkt tot concepten. Uiteindelijk zijn 44 van... Lees meer >>

Sardes - Succesverhalen uit de Vversterk-praktijk

Sardes - Succesverhalen uit de Vversterk-praktijk
16 maart 2010
- Literatuur

Succesverhalen uit de Vversterk-praktijk - beschrijvingen van veranderingen die op de werkvloer hebben plaatsgevonden als gevolg van de Vversterk-nascholingMadeleine Hulsen, Edwin Dubbelman, Inge Visser en Sanne Weijers (Oberon)Sabine Peterink (eindred.) (Sardes)Sardes, 2009, 42 blz.Prijs: €... Lees meer >>

Nieuwe ronde Lerarenbeurs

Nieuwe ronde Lerarenbeurs
15 maart 2010
- Nieuwsbericht

Voor dit jaar is 23 miljoen euro beschikbaar, drie miljoen meer dan aanvankelijk voorzien. In de vorige ronden zijn meer dan 10.000 beurzen toegekend. De lerarenbeurs komt voort uit het convenant LeerKracht van Nederland dat OCW in 2008 heeft afgesloten met de sociale partners in het onderwijs.... Lees meer >>

Leraren weten weinig van promotiekansen

Leraren weten weinig van promotiekansen
23 februari 2010
- Nieuwsbericht

De oorzaak hiervan ligt bij de informatievoorziening door de schoolleiding, meldt CNV Onderwijs. In het Convenant Leerkracht, waar een miljard euro voor beschikbaar is gesteld, is afgesproken dat grote groepen leraren tot 2014 kunnen droomstromen naar een hogere schaal. CNV Onderwijs heeft een... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Analyse arbeidsmarkt barometer

19 februari 2010
- Literatuur

In opdracht van het ministerie van OCW hebben Ecorys en ResearchNed in het schooljaar 2008-2009 de Arbeidsmarktbarometer voor het po, vo en mbo uitgevoerd. In dit onderzoek worden vacaturestromen voor directiepersoneel, onderwijzend en ondersteunend personeel in kaart gebracht. Daarbij komen... Lees meer >>

Uitval jonge docenten valt mee

Uitval jonge docenten valt mee
15 februari 2010
- Nieuwsbericht

Een op de acht jonge leraren in het voortgezet onderwijs zoekt een andere functie. Slechts een op de 25 verlaat daadwerkelijk het voortgezet onderwijs. Als jonge leraren het vak verlaten is dit meestal vanwege de inhoud van het vak, de werkdruk en de beperkte loopbaanmogelijkheden. Huidige jong... Lees meer >>

Vraag naar leraren in basisonderwijs

Vraag naar leraren in basisonderwijs
15 februari 2010
- Nieuwsbericht

Dit blijkt uit onderzoek dat minister Plasterk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral in en rond de grote steden, zoals Almere, hebben basisscholen meer openstaande vacatures dan in voorgaande jaren. In het  voortgezet onderwijs is het aantal vacatures gedaald. Drie jaar geleden was de... Lees meer >>

Nomineren voor VOO-Onderwijsprijs

Nomineren voor VOO-Onderwijsprijs
09 februari 2010
- Nieuwsbericht

De Vereniging Openbaar Onderwijs roept scholen en schoolbesturen in het openbaar onderwijs op om een kandidaat voor te dragen voor de VOO-Onderwijsprijs 2010. De prijs is een officiële oorkonde, een geldbedrag van 5.000 euro en de bronzen sculptuur Daantje. De VOO-Onderwijsprijs 2010 wordt... Lees meer >>

Nieuw Brede School netwerk op LinkedIn

Nieuw Brede School netwerk op LinkedIn
05 februari 2010
- Nieuwsbericht

Momenteel zijn er meer dan 240 mensen op het virtuele netwerk aan elkaar gekoppeld. Beleidsadviseurs, projectleiders, brede schoolcoördinatoren, schooldirecteuren, ingenieurs en architecten. LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, dat gericht is op professionals; in december 2009 waren er... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com