Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Het begint met lezen

Het begint met lezen
04 februari 2010
- Nieuwsbericht

In maart vorig jaar werd het eerste startpakket Het begint met lezen samengesteld voor medewerkers in de kinderopvang. Zij leren hierdoor meer over het bevorderen van taal, lezen en schrijven van kinderen. Stichting Lezen & Schrijven heeft dit pakket samen met een aantal organisaties vernieuwd... Lees meer >>

Verandering regelgeving overblijfmedewerkers

Verandering regelgeving overblijfmedewerkers
01 februari 2010
- Nieuwsbericht

De Kamer wil dat in de Wet op het primair onderwijs vastgelegd wordt dat iedereen die toezicht houdt tijdens de tussenschoolse opvang een VOG moet overleggen. Een meerderheid van de Tweede Kamer was het eens met het voorstel. Als ook de Eerste Kamer toestemt, wordt de wet gewijzigd. Meer... Lees meer >>

Bezoek een ambassadeur!

27 oktober 2009
- Redactioneel artikel

Een bezoek aan een ambassadeur kan op verschillende manieren tot stand komen: {Breed} organiseert bezoeken aan ambassadeurs op een vooraf vastgelegde datum. U kunt zich voor deze bezoeken inschrijven. Indien {Breed} een bezoek organiseert waar u voor kunt inschrijven, vindt u daar een melding van... Lees meer >>

Bijeenkomst 'Wat knelt er aan deze jas'

16 oktober 2009
- Verslag

Wat knelt er aan deze jas?, dat was de titel van de eerste bijeenkomst brede school en voortgezet onderwijs, georganiseerd door {Breed}. De bijeenkomst vond plaats op vrijdag 2 oktober 2009 op het Nova College in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst werd er hard gewerkt! Deelnemers met verschillende... Lees meer >>

sbo, personeelsbeleid in de brede school

28 augustus 2009
- Literatuur

Personeelsbeleid in de brede school Diverse auteurs. Uitgever: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. ISBN: 978-90-77864-36-4. 92 blz. 12,50 euro. September 2008. In opdracht van sbo onderzoek Onderzoeks- en adviesbureau Oberon het personeelsbeleid in brede scholen. Met als doel zichtbaar maken... Lees meer >>

E & S, organisatie en leiderschap in de brede school

E & S, organisatie en leiderschap in de brede school
05 mei 2009
- Literatuur

Organisatie en leiderschap in de brede school Een praktische handreiking voor duurzame ontwikkeling van brede scholen, deel 4 uit de praktijkreeks. Auteur: Janny Reitsma. Uitgever: E & S. In samenwerking met de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen. ISBN: 978 90 78873 02 0.... Lees meer >>

Job van Velsen - De Brede Kapitein

Job van Velsen - De Brede Kapitein
19 december 2008
- Literatuur

De Brede KapiteinAuteur Job van Velsen Wat verandert er als u aan het roer komt te staan van een brede school? Het boek ‘De Brede Kapitein’ biedt handvatten voor schoolleiders. In de Brede Kapitein beschrijft auteur Job van Velsen de ervaringen van zichzelf en die van Fred Molenberg.... Lees meer >>

Oberon, Personeelsbeleid in de brede school

20 oktober 2008
- Literatuur

Oberon, Personeelsbeleid in de brede school Onderzoeks- en adviesbureau Oberon heeft in opdracht van SBO het personeelsbeleid bij brede scholen in Nederland onderzocht. Doel van het onderzoek ‘Personeelsbeleid in de Brede School’ is zichtbaar maken welke invloed de brede school heeft op het... Lees meer >>

Bond kbo INFO Brede Scholen

16 oktober 2008
- Literatuur

Bond kbo, INFO Brede Scholen (2008) Het opstarten van een brede school stelt u voor een hele lijst vragen en beslissingen. Welk profiel kiest u? Hoe regelt u het beheer? Met wie wilt u samenwerken? De INFO Brede Scholen is geschreven voor zowel startende als bestaande brede scholen en... Lees meer >>

SWP Uitgeverij, Zicht op de brede school 2007-2008

14 oktober 2008
- Literatuur

M. van der Grinten, F. Studulski en Marco Zuidam Zicht op de brede school 2007 - 2008 In november 2007 vond het vijfde jaar congres voor de brede school plaats. De presentaties van bijna alle sprekers vindt u terug in dit jaarboek, waaronder de toespraak van de staatssecretaris, de beide plenaire... Lees meer >>

SWP Uitgeverij, Een school met 5 O's

20 juni 2008
- Literatuur

Schreuder, L., Valkestijn, M. en Mewissen, S. Een school met 5 O's (2008) Onderwijs, ontwikkeling, opvoeding, opvang en ontspanning in één dagarrangement De buitenschoolse opvang groeit en raakt steeds meer verbonden met de basisschool. Met het boek Een school met 5 O’s; Onderwijs,... Lees meer >>

Nelleke Groenewegen NJi

Nelleke Groenewegen NJi
07 februari 2008
- Interview

Met z’n allen in één gebouw zitten en de accommodatie daardoor effectiever gebruiken. Dat is voor  gemeenten, scholen en andere organisaties een van de argumenten om een BredeSchool op te zetten. “Maar er valt zoveel meer uit te halen! Het Nederlands Jeugdinstituut/NJi vindt dat een... Lees meer >>

Oberon & Sardes, Handboek Brede School 2007

Oberon & Sardes, Handboek Brede School 2007
19 november 2007
- Literatuur

Handboek Brede School. Michiel van der Grinten en Miriam Walraven (Oberon), Kees Broekhof, Karin Hoogeveen en Frank Studulski (Sardes), 2007, 160 blz., ISBN 978 90 77737 2 24 Het Handboek biedt praktische en direct toepasbare werkwijzen voor een systematische aanpak. Daarbij wordt gekeken naar... Lees meer >>

Kadernotitie brede school Eindhoven

14 november 2007
- Voorbeelddocument

Deze kadernotitie geeft een gemeentelijk basisconcept van de brede school. Het gemeentebestuur nodigt partners uit zich hieraan te verbinden bij de ontwikkeling en uitwerking van brede scholen. De nota is op gemeentelijk niveau een werkdocument dat dient als toetsingskader voor... Lees meer >>

Berenschot, Oberon e.a. - Maatschappelijke Kosten - batenanalyse Brede School

19 juni 2007
- Literatuur

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Brede SchoolOnderzoek van Berenschot, Oberon en stichting Atlas voor Gemeenten dat antwoord geeft op de vraag 'Levert de BredeSchool maatschappelijk gezien meer financiële baten dan lasten op? Opdrachtgever: OCW (2007). Download het... Lees meer >>

PON - Argumenten die tellen

03 juni 2007
- Literatuur

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de meerwaarde van brede scholen. Onderzoek van het PON Institituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant (2007). Download het... Lees meer >>

Functieoverzicht brede school

10 mei 2007
- Voorbeelddocument

Overzicht van mogelijke functies in de BredeSchool en een indicatie van de bijbehorende opleidingsniveaus, taken en salarisschalen. Het tweede deel is een omschrijving van mogelijke combinatiefuncties.  In een BredeSchool zijn vaak verschillende voorzieningen voor onderwijs en... Lees meer >>

Regioplan, Knellende wet- en regelgeving

03 november 2006
- Literatuur

Onderzoek Knellende wet- en regelgevingSamenhang creëren in voorzieningen is lastig. Veel mensen ervaren wetten en regelgeving als belemmeringen. Regioplan deed in opdracht van OCW onderzoek naar hinderlijke wetten en regels. Iedereen die wilde kon knellende wetten en regels melden.Omdat maar heel... Lees meer >>

Oberon, Evaluatie brede school

23 oktober 2006
- Literatuur

Claudia van Lotringen, Michiel van der Grinten, Evaluatie brede school : Handleiding, 2004, Oberon, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 28 p. Zeker in gemeenten waar de ontwikkeling van brede scholen al enkele jaren geleden is ingezet, neemt de behoefte aan... Lees meer >>

Oberon i.s.m. J. Kloprogge, Lokaal onderwijsbeleid in kleinere gemeenten

20 oktober 2006
- Literatuur

Lokaal onderwijsbeleid in kleinere gemeenten / J. Kloprogge; Oberon. - Utrecht : Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), 2006. - 20 p. - ISBN 9077737057 Een aanvulling op de Handreiking ‘De Lokale Educatieve Agenda’. Klik hier om direct naar de brochure te gaan.... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com