Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Landelijk Steunpunt op 9e Jaarcongres Brede School

Landelijk Steunpunt op 9e Jaarcongres Brede School
06 november 2013
- Nieuwsbericht

Vele bezoekers brachten tijdens het Jaarcongres een bezoek aan de stand van {breed}. Zij kwamen met inhoudelijke vragen over brede scholen en integrale kindcentra. Daarnaast konden zij zich als eerste inschrijven voor de lerende netwerken en een nieuwe serie van Gluren bij de buren. Het is vanaf nu... Lees meer >>

Wie is verantwoordelijk in het geval van een detacheringsconstructie?

18 oktober 2013
- Nieuwsbericht

Vanuit de scholen kwam de vraag bij wie de verantwoordelijkheid voor de kinderen tijdens activiteiten ligt, en wie aansprakelijk gesteld dient te worden bij incidenten. De maatschappelijke organisatie benadert externe organisaties om activiteiten aan te bieden, maar de inschrijving verloopt... Lees meer >>

Mini-conferentie Maatschappelijke Voorzieningen

09 oktober 2013
- Agendabericht

De mini-conferentie ‘Maatschappelijke Voorzieningen’ is voor mensen die werkzaam zijn in schoolbesturen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties of andere sectoren. Tijdens de bijeenkomst, die woensdag 9 oktober in Utrecht plaatsvindt, krijgen bezoekers... Lees meer >>

Cursus medezeggenschap

09 oktober 2013
- Agendabericht

De cursus is voor mensen die in de medezeggenschapsraad zitten of van plan zijn er in te gaan. Tijdens de cursus van de AOb leren de deelnemers wat het mr werk inhoudt en welke instrumenten een lid van de mr heeft om het bestuur te beïnvloeden. De deelnemers krijgen niet alleen theorielessen... Lees meer >>

Vader en moedertje spelen

Vader en moedertje spelen
23 september 2013
- Columns

Rinda den Besten, kersverse en gedreven voorzitter van de PO-Raad, zette kort daarvoor in haar inleiding op de dag al de toon door een ‘huwelijksaanzoek’ aan de politiek te doen. "Net als op de werkvloer van het IKC is het van groot belang dat ook op bestuurlijk en politiek niveau de... Lees meer >>

Eeke Wervers: "Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de brede ontwikkeling van kinderen"

Eeke Wervers: "Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de brede ontwikkeling van kinderen"
03 september 2013
- Interview

Bezuinigingen hier, wegvallende subsidies daar. Niet alleen het onderwijs, maar ook de kunstsector heeft het momenteel lastig. Eeke Wervers van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst stelt echter dat lessen in kunst- en cultuur van groot belang zijn. “De Nederlandse... Lees meer >>

Expeditie Kindcentrum

Expeditie Kindcentrum
26 augustus 2013
- Columns

Ik verbaasde mij er altijd over hoeveel mijn eigen kinderen in zo'n vakantie leerden. En niet alleen toen ze jong waren. Herkent u dat? Ik weet niet of het wetenschappelijk bewezen is, maar ook als leerkracht merkte ik na de zomer dat 'mijn'  kinderen echt groter waren geworden, al moest de... Lees meer >>

Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen – Leidschendam-Voorburg en Den Haag

23 augustus 2013
- Ambassadeur

Vlietkinderen hecht aan een goede relatie met het onderwijs en andere instellingen die zich bezighouden met de kinderen. “Het aanbod voor kinderen in de leeftijd  van 0 tot 12 jaar is een zaak van onderwijs en opvang samen,” zo stelt Vlietkinderen. “Of we dat nu organiseren in de... Lees meer >>

Scholen moeten leraren ontslaan

15 juli 2013
- Nieuwsbericht

De PO-raad schrijft op haar website dat steeds meer basisscholen door zogenoemde ‘stille bezuinigingen’ in de problemen komen. Scholen hebben te maken met stijgende vaste lasten, zoals de kosten voor de onderhoud van het schoolgebouw en werkgeverslasten. Bovendien krijgen scholen steeds minder... Lees meer >>

Brancheorganisatie komt met nieuwe versie Meldcode

08 juli 2013
- Nieuwsbericht

De Brancheorganisatie heeft drie routes in de Meldcode opgenomen. De eerste route handelt over hoe medewerkers in de kinderopvang moeten acteren als er signalen zijn die duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. De tweede route is een handvat voor als er signalen zijn van een mogelijk... Lees meer >>

Daling aantal banen kinderopvang zet door

05 juli 2013
- Nieuwsbericht

De kinderopvangsector krijgt harde klappen te verduren. Ten opzichte van eind vorig jaar zijn inmiddels 8.000 banen verloren gegaan. De krant Metro heeft berekend dat het aantal werkplekken in de kinderopvangsector in amper een jaar tijd met acht procent is afgenomen. De Brancheorganisatie... Lees meer >>

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend
01 juli 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens het 9e Jaarcongres Brede School staan zeven thema’s centraal: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen. Het congres bestaat uit een plenair gedeelte en een deel met workshops. Het begint... Lees meer >>

Onderzoekend werken in brede school en integraal kindcentrum

14 juni 2013
- Nieuwsbericht

Het onderwijs en opvoeding zijn al jaren bezig met het belang van ‘onderzoekend leren en werken’. Leraren, pedagogisch medewerkers en studenten moeten zich tijdens hun werk kunnen professionaliseren. Opleidingen en praktijken vormen hiervoor dan ook samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in de... Lees meer >>

Congres Bevlogen Besturen

07 juni 2013
- Agendabericht

Het congres: ‘Bevlogen besturen maken het verschil’ is speciaal voor bestuurders uit het primair onderwijs. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst krijgen de bezoekers een vol programma voorgeschoteld. Er zijn lezingen van Wiebe Draijer, voorzitter van de SER, Paul Frissen, hoogleraar... Lees meer >>

Steeds vaker tijdelijke contracten in basisonderwijs

28 mei 2013
- Nieuwsbericht

Het platform van de PO-Raad, het Arbeidsmartkplatform PO en de werknemersorganisaties hebben onlangs het rapport Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2012 gepresenteerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat steeds minder leraren, die werkzaam zijn in het primair onderwijs, een vast contract krijgen, zo... Lees meer >>

Nieuwe cao voor kinderopvangsector

27 mei 2013
- Nieuwsbericht

De werkgevers en de bonden hadden al twee keer eerder een akkoord bereikt, maar dat werd twee keer afgewezen door de werkgevers. Daardoor zat de kinderopvang al anderhalf jaar zonder cao. De bonden en de werkgevers hebben nu onder andere afgesproken dat werknemers van kinderdagverblijven zowel in... Lees meer >>

Krimp

Krimp
21 mei 2013
- Columns

Rapporten zijn er over geschreven, taskforces hebben zich er de afgelopen jaren vakkundig op gestort, wetenschappers hebben het fenomeen onderzocht en er is weken over vergaderd. Hoe houden we het dorp leefbaar, de kinderen en hun ouders binnenboord en voorkomen we dat er een uittocht richting stad... Lees meer >>

Lente

Lente
07 mei 2013
- Columns

Waren er überhaupt wel foto's gemaakt die natte 26ste april? Wij hebben in ieder geval geen reactie op de oproep een leuke foto te sturen gekregen. Daarentegen hebben we heel veel reacties gekregen op mijn oproep om brede school gerelateerde functieprofielen te sturen die we dan weer kunnen... Lees meer >>

Zwakke scholen presteren beter, gemiddelde scholen verbeteren zich niet

29 april 2013
- Nieuwsbericht

In het rapport schrijft de Onderwijsinspectie dat het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in vier jaar tijd is gedaald van 10,6 procent naar 3,1 procent. Op deze voormalig zwakke scholen zijn zowel het onderwijsproces als de leerprestaties flink verbeterd, vaak tot boven het gemiddelde.  De... Lees meer >>

Leergang samen werken aan kindcentrum

24 april 2013
- Agendabericht

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten met inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen. U leert hoe u het opzetten van een kindcentrum aanpakt, waar de aandachtspunten liggen en hoe een plan van aanpak voor uw kindcentrum eruit ziet. Deze leergang is al drie keer eerder uitgevoerd. Er... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com