Thema: Personeel

119 resultaten gevonden.

Voorbeeld overeenkomst verhuur onderwijsruimte (sept 2009)

21 september 2011
- Voorbeelddocument

Download de overeenkomst Lees meer >>

Humble architecten - De Duurzame school

21 september 2011
- Literatuur

Een basisschool bouwen is een heel verantwoordelijke opgave. Je bouwt immers een gebouw waar toekomstige generaties in worden opgeleid en een groot gedeelte van hun jeugd zullen doorbrengen.  Deze studie wil, niet gehinderd door deze bouwpraktijk, onderzoeken wat voor mogelijkheden er voor... Lees meer >>

Overeenkomst onderwijs-kinderopvang voor verzorgen bso (mrt 2009)

20 september 2011
- Voorbeelddocument

Download deze voorbeeldovereenkomst Lees meer >>

FCB - Handreiking ongewenst gedrag in kindercentra (dec 2009)

31 augustus 2011
- Literatuur

Een brochure van het FCB om ongewenst gedrag in kindercentra te voorkomen of te beperken,Als pedagogisch medewerker kun je te maken krijgen met geëmotioneerde of boze ouders. Soms kan dit hoog oplopen en bestaat de kans op mondeling of fysiek agressief gedrag. Dat betekent niet dat werken in... Lees meer >>

Samen meer zijn dan de som der delen - Bart Eigeman

26 juli 2011
- Interview

“Samen meer zijn dan de som der delen” De Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een duidelijke visie op wat de brede school zou moeten zijn. 's-Hertogenbosch kent op dit moment zeven Brede Bossche Scholen, het concept bestaat inmiddels tien jaar. De Brede Bossche School is er 'voor de wijk en door... Lees meer >>

Voorlopersbijeenkomst IKC en Sterrenschool

Voorlopersbijeenkomst IKC en Sterrenschool
27 juni 2011
- Redactioneel artikel

Op vrijdag 10 juni organiseerde {Breed} een speciale bijeenkomst voor voorlopers in de ontwikkeling van het IKC en de Sterrenschool. Met deze bijeenkomst wil {Breed} voorlopers een platform bieden, waarop zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen, samen inhoud kunnen geven aan de ontwikkeling... Lees meer >>

NJi - Professionaliseren in de brede school

NJi - Professionaliseren in de brede school
30 mei 2011
- Literatuur

Brede scholen – of integrale kindcentra – zijn praktijken in ontwikkeling. Daar moeten professionals voor dóórleren, in de bredeschoolpraktijk zelf. Professionaliseren in samenwerking. Als deel van hun dagelijkse werk, met gelegenheid voor reflectie en verbetering. Passende... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen & Oberon - Wetenschap en Techniek in de brede school

27 mei 2011
- Voorbeelddocument

De brede school is een uitstekende voedingsbodem voor wetenschap en techniek. Dit blijkt uit een serie portretten opgesteld voor het Platform Bèta Techniek. In welke mate vormen brede scholen een goede voedingsbodem voor wetenschap en techniek? Deze vraag is onderzocht  door Oberon en... Lees meer >>

BarTrack Brede School pakket

11 april 2011
- Redactioneel artikel

Met het BarTrack Brede School pakket kunnen scholen heel eenvoudig een activiteitenadministratie bijhouden, presentielijsten bijhouden en uitdraaien,  deelname aan activiteiten meten en inschrijvingen en betalingen voor activiteiten regelen via een website. Met het pakket kunnen alle... Lees meer >>

Toes, Elaine - 'Verdwijnt de school?'

22 maart 2011
- Literatuur

De functie van onderwijs verandert. Scholen werken in toenemende mate samen met andere instellingen. Er ontstaat een grotere variatie aan vormen en benamingen: brede school, ikc, MFA, open wijkschool, parapluschool, Sterrenschool etc. Wat betekent dit voor de rol en het taakprofiel van de... Lees meer >>

Studiedag 'Samenwerken hoe doe je dat?'

21 maart 2011
- Verslag

Samenwerking speelt een cruciale rol binnen de brede school. Als brede school directeur of –coördinator geef je leiding aan deze samenwerking: je richt de samenwerkingsorganisatie in, je geeft leiding aan het samenwerkingsproces. Omdat iedere brede school uniek is, is er geen pasklaar antwoord... Lees meer >>

NJi - Pijlers voor nieuw jeugdbeleid

18 maart 2011
- Literatuur

Naar een versterking van de pedagogische leefomgeving van jeugdigen en meer samenhang in de aanpak van jeugdproblematiek.Yperen, T. van, en Y. van Westering Om de explosieve groei van gespecialiseerde jeugdzorg een halt toe te roepen, moet een goed jeugdstelsel worden ingericht waarin de... Lees meer >>

Kouijzer, Ruud - Vonken en Vinken

Kouijzer, Ruud - Vonken en Vinken
01 maart 2011
- Literatuur

Basisscholen onderscheiden zich steeds meer van elkaar door eigen visieontwikkeling en strategieplannen.Onderwijskundig leiderschap, management en bestuur zijn in ontwikkeling. De interne organisatie van scholen gaat op de schop. Van bestuursleden, schoolleiding en leerkrachten worden activiteiten... Lees meer >>

Montessoriaans Kindcentrum La Bellettsa en Manjefiek Kindcentrum - Maastricht

22 februari 2011
- Ambassadeur

La Bellettsa Het Kindcentrum La Bellettsa ligt in de wijk Het Heugemerveld, een wijk waar volop renovatie plaatsvindt. Het is een typische naoorlogse wijk met een groen karakter: een echte tuinwijk. Midden in de wijk is een nieuw wijkcombinatiegebouw verrezen, waarin ook basisschool De Poort is... Lees meer >>

Instrumenten behorende bij Handboek Brede School

16 februari 2011
- Voorbeelddocument

In het Handboek Brede School 2007, van Oberon en Sardes, staan een aantal handige instrumenten die nuttig zijn bij de ontwikkeling van een BredeSchool: convenanten, functiebeschrijvingen, controlelijsten, e.d. Het instrumentarium is afkomstig uit Nederlandse praktijksituaties.Hieronder een lijst... Lees meer >>

Terugblik NOT 2011

14 februari 2011
- Verslag

Van 25 t/m 29 januari vond de Nationale Onderwijstentoonstelling 2011 plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Vijf dagen lang leerden bezoekers hier alles over de nieuwste producten en ontwikkelingen voor het onderwijs. {Breed} was te vinden in Hal 7, Management, Madvies en Organisatie. In de ruim... Lees meer >>

Joke Kruiter - Wat levert het nu op?

Joke Kruiter - Wat levert het nu op?
31 januari 2011
- Interview

In Nederland, en ook in omringende landen, wint de brede school aan terrein. Veel professionals zetten zich enthousiast in om de kansen van kinderen te vergroten door met elkaar samen te werken. Maar wat levert dat nu precies op? En is het voor een kind beter om naar een brede school te gaan dan... Lees meer >>

InnovatieNetwerk - Argumentenkaart Nationaal Schoollunchprogramma

InnovatieNetwerk - Argumentenkaart Nationaal Schoollunchprogramma
18 januari 2011
- Publicatie

InnovatieNetwerk heeft met verschillende partijen gewerkt aan een overzicht van voor- en tegenargumenten voor een nationaal schoollunchprogramma.De kaart is gemaakt op basis van drie denksessies met deskundigen, waaronder onderzoekers, ambtenaren en ouders. Ook {Breed} was betrokken bij de... Lees meer >>

Berlijn - Werkbezoek Landelijk Steunpunt Brede Scholen (3)

14 december 2010
- Verslag

Van woensdag 10 t/m vrijdag 12 november bracht {Breed} een werkbezoek aan Berlijn. Tijdens dit bezoek bezochten zij een aantal brede scholen, die als lichtend voorbeeld gelden voor andere scholen. Hieronder vindt u een verslag, compleet met foto's en filmpjes. Lees meer >>

Berlijn - Werkbezoek Landelijk Steunpunt Brede Scholen (2)

14 december 2010
- Verslag

Van woensdag 10 t/m vrijdag 12 november bracht {Breed} een werkbezoek aan Berlijn. Tijdens dit bezoek bezochten zij een aantal brede scholen, die als lichtend voorbeeld gelden voor andere scholen. Hieronder vindt u een verslag, compleet met foto's en filmpjes. Lees meer >>

javhide.com sexsut.com