Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Goed bestuur zichtbaar maken

12 december 2012
- Agendabericht

Scholen en schoolbesturen kregen met de invoering van de wet Goed onderwijs, goed bestuur de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering van hun strategisch beleid. Hierin gaan zij uit van wet- en regelgeving en stellen zij hun eigen prioriteiten voor visie, waarden en... Lees meer >>

Verbindende leerkracht op brede school

11 december 2012
- Nieuwsbericht

Op die werkelijkheid wil Doornenbal haar studenten voorbereiden. Daarom onderzoekt zij manieren om leerkrachten klaar te stomen voor het werken op een brede school. Samen met Wouter Pols (Hogeschool Rotterdam) en Saskia van Oenen (Nederlands Jeugdinstituut) schreef Doornenbal het boek ‘Werken in... Lees meer >>

Nederlands onderwijs scoort bovengemiddeld

28 november 2012
- Nieuwsbericht

Finland voert de lijst aan, gevolgd door de Aziatische landen Zuid-Korea, Hong Kong, Japan, Singapore. Na het Verenigd Koninkrijk verschijnt Nederland in de reeks als derde Europese land. Pearson stelde zijn ranglijst op aan de hand van scores voor cognitieve vaardigheden en opleidingsniveau. De... Lees meer >>

Nominatie Jeannette Doornenbal voor Lector van het jaar

26 november 2012
- Nieuwsbericht

Jeannette Doornenbal is lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen. Daar doet zij onderzoek naar de beroepspraktijk van professionals die kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar begeleiden in hun ontwikkeling. Bovendien geeft ze les aan de toekomstige professionals:... Lees meer >>

Pabo’s oriënteren zich op brede school

21 november 2012
- Achtergrondartikel

De opmars van ‘de brede school’ kan ook in de opleiding niet onopgemerkt blijven. Centraal staat de vraag: Wat betekent bredeschoolontwikkeling voor de professionalisering van leerkrachten? Werken in de brede school vraagt van leerkrachten dat zij naast lesgeven ook kunnen opvoeden, managen,... Lees meer >>

Brede School Markeent - Weert

Brede School Markeent - Weert
21 november 2012
- Ambassadeur

Goede afsprakenOnlangs hebben de gebruikers van Brede School Markeent een traject ingezet met inhoudelijke afspraken en afstemming. Tijdens een studiedag probeerden zij onderlinge afstemming te vinden over hantering van omgangsvormen, de regels en de houding van de medewerkers. Deze dag heeft een... Lees meer >>

Op een pad vooruit gaan

20 november 2012
- Columns

Pesten, of liever, het voorkomen ervan. Welk pad laten we kinderen op onze scholen en kindcentra bewandelen? Het reken- en taalpad? Hoeveel tijd wordt er op scholen besteed aan iets wat zo fundamenteel is, een pedagogisch fundament. Welk voorbeeld geven niet alleen tv-programma's en internet, of... Lees meer >>

Landelijk VVE-congres: Vversterk verder!

Landelijk VVE-congres: Vversterk verder!
20 november 2012
- Agendabericht

Vversterk is een landelijk project van Sardes dat op allerlei manieren probeert om de kwaliteit van de VVE te versterken. Sinds 2000 komt er steeds meer aandacht voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen met behulp van VVE. Het congres is niet alleen bedoeld voor pedagogisch medewerkers en... Lees meer >>

‘Geef ruimte aan jonge leerkrachten’

16 november 2012
- Nieuwsbericht

Veel afgestudeerden van de pabo kunnen maar moeilijk een baan vinden en daarom zoeken zij hun heil in andere sectoren. Het onderwijs raakt daardoor getalenteerde pedagogen kwijt, in wie veel geld is geïnvesteerd. Harry van de Ven en Astrid Venes, directieleden van Fontys Hogeschool Kind en... Lees meer >>

CCI-Seminar: integraal van 7 tot 7 of van 8 tot 4

15 november 2012
- Agendabericht

Serv Vinders, bestuurslid van CCI, opent het seminar. Twee vertegenwoordigers van onderwijs en kinderopvang uit Duitsland en Denemarken illustreren welke discussies zijn gevoerd in hun land en wat die hebben opgeleverd. Jeannette Doornenbal, lector aan de Hanzehogeschool Groningen en schrijver van... Lees meer >>

Stimuleringsprijs voor combinatiefunctionarissen

12 november 2012
- Nieuwsbericht

De Combinatiefunctionaris & Buurtsportcoach Stimuleringsprijs gaat dit jaar naar iemand die door zijn of haar verbindende vermogen een inspirerend resultaat heeft bereikt. Bent u trots op wat u heeft klaargespeeld of kent u een combinatiefunctionaris die mooie successen heeft behaald? Meldt... Lees meer >>

‘Geen ruimere norm kinderopvang’

12 november 2012
- Nieuwsbericht

Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe regels in voor de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang. Ouders en deskundigen reageerden bezorgd op de aankondiging van de rekentool. De kwaliteit van de kinderopvang zou in het geding zijn, omdat leidsters vanaf volgend jaar meer baby’s en peuters zouden... Lees meer >>

De Vrijeschool gaat breed

De Vrijeschool gaat breed
12 november 2012
- Achtergrondartikel

"Vruchtbaar is alleen als in de spiegel van de menselijke ziel de gehele gemeenschap vorm krijgt, en in de gemeenschap de kracht van elk individu leeft." Rudolf Steiner Dit schooljaar begon Raphaël als ‘Brede Vrijeschool’. Deze zomer ging Raphaël de samenwerking aan met BSO De... Lees meer >>

Nieuwe bewindspersonen OCW

Nieuwe bewindspersonen OCW
06 november 2012
- Nieuwsbericht

Het ministerie van OCW kreeg gisteren zowel een nieuwe minister als een nieuwe staatssecretaris. Jet Bussemaker, voormalig PvdA-kamerlid en rector van de Hogeschool van Amsterdam, trad aan als minister. Als staatssecretaris verscheen VVD-politicus Sander Dekker voor de koningin. Hij was tot zijn... Lees meer >>

Jeroen Huikeshoven: Als je iets echt wil, is niets te gek

Jeroen Huikeshoven: Als je iets echt wil, is niets te gek
05 november 2012
- Interview

Kinderen bewegen het meest op het schoolplein. Daarom zette Jeroen Huikeshoven, vakleerkracht bewegingsonderwijs op basisschool De Bareel in Heemskerk, alles op alles om een parkoursopstelling freerunning aan te kunnen leggen op zijn schoolplein. “Dat kost veel tijd, maar het levert nog meer... Lees meer >>

“Stimuleer kinderen, geef ze meer vrijheid!”

“Stimuleer kinderen, geef ze meer vrijheid!”
02 november 2012
- Achtergrondartikel

Eens in het jaar neemt {breed} zijn ambassadeurs mee op reis. Zij functioneren door heel Nederland als lichtend voorbeeld van een goede samenwerking in de brede school. Ambassadeurs ontvangen regelmatig delegaties uit heel het land om te laten zien hoe het er op hun school aan toe gaat. In ruil... Lees meer >>

KindVak 2012

KindVak 2012
01 november 2012
- Agendabericht

KindVak is speciaal bedoeld voor medewerkers of managers in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, primair onderwijs, jeugdzorg. De beurs KindVak biedt hun een uitgebreid activiteitenprogramma dat in het teken staat van ‘Kansen creëren en kansen benutten’. Gedurende de drie dagen komen... Lees meer >>

Bruggen slaan in de brede school

30 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De nieuwe regering geeft de veiligheid van de kinderen de hoogste prioriteit door middel van het screenen van personeel. Het peuterspeelzaalwerk brengt ze onder in de Wet Kinderopvang, om de onderlinge afstemming tussen onderwijs en opvang te optimaliseren. Bovendien wil ze voor- en vroegschoolse... Lees meer >>

Cito maakt twee eindtoetsen

29 oktober 2012
- Nieuwsbericht

Naast de bestaande Eindtoets Basis maakt het Cito een aangepaste toets, waarin de opgaven gemiddeld iets makkelijker zijn. Voor kinderen met een leerachterstand heeft het Cito al een speciale toets, maar het instituut wil de toets geschikt maken voor meer kinderen. Naar verwachting zal 25 % van de... Lees meer >>

O4nt presenteert schoolplan

25 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De initiatiefnemers van o4nt beogen in de nieuwe scholen leerlingen 21st century skills bij te brengen. De moderne tijd vraagt van hen dat zij goed kunnen communiceren en samenwerken en dat zij ICT-vaardigheden beheersen. De computer, of in dit geval de iPad, speelt daarbij een sleutelrol. Met... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com