Thema: Talentontwikkeling

114 resultaten gevonden.

Ouders positief over VVE

14 juni 2013
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl schrijft dat de Universiteit van Utrecht onderzoek heeft gedaan onder vierhonderd ouders. Hieruit is gebleken dat negentig procent van de ouders achteraf tevreden is over de effecten van VVE op de ontwikkeling van hun kind. En dat is opvallend, want een groot deel van de... Lees meer >>

Seminar over ontwikkeling brede scholen in Europa

Seminar over ontwikkeling brede scholen in Europa
03 juni 2013
- Nieuwsbericht

Job: “Ik was uitgenodigd door de Nederlandse Onderwijsraad om de seminar in Brussel bij te wonen. Afgevaardigden van zo’n twaalf landen uit de Europese Unie kwamen naar Brussel om met elkaar van gedachten te wisselen en om ervaringen met brede scholen te delen. Het was heel interessant om het... Lees meer >>

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa
03 juni 2013
- Verslag

Job van Velsen, projectleider van {Breed}, was onlangs in Brussel voor een tweedaags seminar over brede scholen. Hij sprak daar over de ontwikkeling van brede scholen in Nederland, woonde interessante lezingen bij over brede scholen in de rest van Europa en bracht een bezoek aan een prachtvoorbeeld... Lees meer >>

Breda: een brede school in iedere wijk

27 mei 2013
- Nieuwsbericht

Een brede school is volgens de gemeente Breda een netwerk van onderwijs, kinderopvang, andere instellingen en ouders uit de wijk. Zij werken aan een samenhangend en uitdagend programma om alle kinderen in een wijk de kans te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen. Hierbij is er aandacht voor... Lees meer >>

Meer aandacht voor techniek op school

14 mei 2013
- Nieuwsbericht

In de toekomst wordt een groeiende behoefte naar technisch geschoold personeel verwacht. Op termijn zou het gaan om een jaarlijkse toename van 30.000 techneuten. Deze toename is te verklaren door het feit dat de komende jaren veel mensen met een technisch beroep met pensioen zullen gaan. Bovendien... Lees meer >>

Kinderopvangorganisatie De Regelfee - Utrecht

Kinderopvangorganisatie De Regelfee - Utrecht
03 mei 2013
- Ambassadeur

{breed} heeft door het hele land ambassadeurs. Ambassadeurs zijn scholen, kinderopvangorganisaties of gemeentes die volgens {breed} goede voorbeelden zijn van brede scholen of goede voorbeelden van organisaties die samenwerken met een brede school.  Kinderopvangorganisatie De Regelfee uit... Lees meer >>

Agora en TintelTuin gaan samenwerken in ikc's

15 april 2013
- Nieuwsbericht

Agora en Tinteltuin werken inmiddels op een aantal scholen samen. Een voorbeeld daarvan is de school Westerkim. Deze onderwijsinstelling van Agora werkt nauw samen met BSO De Stormmeeuw van TintelTuin en zal binnen een paar jaar verworden zijn tot een integraal kindcentrum (ikc). Hetzelfde geldt... Lees meer >>

Sjak Rutten: "Aanpak gelijkekansenbeleid professioneler geworden"

Sjak Rutten: "Aanpak gelijkekansenbeleid professioneler geworden"
08 april 2013
- Interview

Met zijn essay “Gelijke kansen, bereikt of onbereikbaar?” heeft Sjak Rutten onlangs afscheid genomen van het advies- en onderzoeksbureau Sardes. In het stuk maakt Rutten de balans op na bijna vijftig jaar gelijkekansenbeleid. Zijn conclusie: de scherpe kanten zijn wel van de ongelijkheid in het... Lees meer >>

Brede School Michiel de Ruyter - Nijmegen

05 april 2013
- Ambassadeur

De samenwerking is ontstaan als gevolg van de oprichting van twaalf zogenoemde Openwijkscholen in 1998. De Openwijkschool was de Nijmeegse naam voor de landelijk meer bekendere term 'Brede School'. Na tien jaar succesvol bouwen aan het concept is er sprake van een doorontwikkeling: de... Lees meer >>

Conferentie ‘Verborgen Talent’

27 maart 2013
- Agendabericht

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen organiseerde eerder de conferenties ‘Op weg naar de excellente school’ (oktober 2011), ‘De leerkracht maakt het verschil’ (april 2012) en het bezoek van meester Kanamori van afgelopen september.  De conferentie bestaat uit twee... Lees meer >>

Samenwerkende scholen winnen Onderwijsprijs

21 maart 2013
- Nieuwsbericht

In zijn toespraak haalde in zijn toespraak de creativiteit van het Nederlandse onderwijsveld aan. "Goed onderwijs ontstaat in de klas, als resultaat van het teamwork van leraren en schoolleiding. Docenten en leerlingen bewijzen op hun eigen manier hoe ongelooflijk creatief en inventief het... Lees meer >>

Verslag bijeenkomst bouwen voor kinderen

Verslag bijeenkomst bouwen voor kinderen
11 februari 2013
- Achtergrondartikel

De middag begon met een uiteenzetting van Job van Velsen. Hij vertelde over de laatste ontwikkeling op het gebied van brede scholen. “De brede school-gedachte wordt steeds verder verspreid in Nederland. Dat was in de tijd dat ik naar de basisschool ging wel anders. Toen gingen we tussen de middag... Lees meer >>

Predicaat Excellente School 2012

05 februari 2013
- Nieuwsbericht

Oud-minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, heeft het predicaat Excellente School 2012 in het leven geroepen. Zij wilde goede scholen de kans geven zich te onderscheiden van andere onderwijsinstellingen, om zo scholen die minder presteren te stimuleren. Staatssecretaris Sander Dekker, die... Lees meer >>

Vijftien nieuwe ambassadeurs

01 februari 2013
- Achtergrondartikel

Drie adviseurs van {breed} (LSBS), Tonny van den Berg, Yvette Vervoort en Alice Jansen waren bij de bijeenkomst aanwezig om de nieuwe ambassadeurs welkom te heten en te vertellen wat het ambassadeurschap precies inhoudt. Opvallend is dat de nieuwe ambassadeurs bijna allemaal als ambassadeur naar... Lees meer >>

Foto-impressie van de NOT2013

29 januari 2013
- Achtergrondartikel

Vijf dagen lang waren de adviseurs en ambassadeurs van {breed} te vinden op de NOT2013 in de Jaarbeurs. Zij beantwoordden vragen, legden uit wat {breed} precies doet en gingen gesprekken aan met mensen die geïnteresseerd waren in brede scholen.  Kijk voor meer foto's op onze... Lees meer >>

Master Brede School in Groningen

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De opleiding is interessant voor alle mensen die in een brede school omgeving werken: van coördinatoren tot leerkrachten, van combinatiefunctionarissen tot buurtsportcoaches en van pedagogisch medewerkers tot welzijnswerkers. Kortom, alle HBO-professionals die hun competenties willen uitbreiden... Lees meer >>

Voor peuteropvang ook kinderopvangtoeslag

21 december 2012
- Nieuwsbericht

Eerder sprak de rechtbank van Middelburg zich nog uit tegen deze regeling. Volgens de rechtbank is de toeslag ervoor bedoeld om ouders de gelegenheid te geven arbeid en zorg beter te kunnen combineren en een paar uur per dag zou hiervoor onvoldoende zijn. Desondanks wil het ministerie dat de... Lees meer >>

Tweede kamer wil van 1040 lesuren af

13 december 2012
- Nieuwsbericht

SP en CDA, maar ook regeringspartij PvdA, steunen een motie van D66, waarin Paul van Meenen voorstelt om af te zien van de nieuwe urennorm. In het onderwijs was al lange tijd weerstand tegen de extra uren, zowel bij docenten als bij leerlingen en ouders. De zogenaamde ‘ophokuren’ tellen wel... Lees meer >>

Verbindende leerkracht op brede school

11 december 2012
- Nieuwsbericht

Op die werkelijkheid wil Doornenbal haar studenten voorbereiden. Daarom onderzoekt zij manieren om leerkrachten klaar te stomen voor het werken op een brede school. Samen met Wouter Pols (Hogeschool Rotterdam) en Saskia van Oenen (Nederlands Jeugdinstituut) schreef Doornenbal het boek ‘Werken in... Lees meer >>

Waarborgfonds: "koude sanering kinderopvang is schadelijk en onnodig"

Waarborgfonds: "koude sanering kinderopvang is schadelijk en onnodig"
06 december 2012
- Nieuwsbericht

De kinderopvangsector staat onder grote financiële druk. De gemiddelde winstgevendheid van organisaties was in 2011 slechts 1,6 procent. De vermogenspositie bedroeg 12,4 procent. De bezetting is in 2012 gemiddeld 10,4 procent lager en ondernemers verwachten in 2013 een daling van nog eens 7... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com