Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

57 resultaten van het type Nieuws gevonden.

Kindcentra 2020 omarmt advies Taskforce

30 maart 2017
- Nieuwsbericht

De taskforce is opgericht door minister Asscher en staatssecretaris Dekker. De deskundigen pleiten in het vandaag verschenen rapport voor een verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vanuit de belangen van kinderen, ouders en professionals. Niet alleen de oproep,... Lees meer >>

Pm’ers staan voor grote opgave in VVE

Pm’ers staan voor grote opgave in VVE
26 februari 2015
- Nieuwsbericht

Net als in een vorig onderzoek, concludeerden de onderzoekers opnieuw dat gemeenten zeer uiteenlopen in hun beoordeling welke kinderen in aanmerking komen voor VVE-subsidie. Gemeenten kijken onder andere naar de achtergrond van het kind. De indicatie van het kind zelf blijkt lastiger te zijn. De... Lees meer >>

VVE komt positief uit lokaal onderzoek

VVE komt positief uit lokaal onderzoek
31 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Dré van Dongen, adviseur en voormalig projectleider VVE bij de Onderwijsinspectie, zegt dat andere peuterspeelzalen vaak een te lichte vorm van VVE aanbieden. Op de vier peuterspeelzalen in Neder-Betuwe functioneerden peuters na één jaar VVE op een gemiddeld niveau van rekenen en taal. Het... Lees meer >>

VNG presenteert uitwerkingsvoorstel Peuterscenario

23 september 2014
- Nieuwsbericht

De minister en staatssecretaris reageerden op 24 maart per brief op het eerdere scenario. Zij zijn het met VNG eens over verdere harmonisering van voorschoolse opvang. Op het punt van financiering en bestuurlijke verantwoordelijkheid verschillen de bewindslieden en VNG echter van inzicht.... Lees meer >>

VVE Amsterdam is voorbeeld voor andere gemeenten

21 juli 2014
- Nieuwsbericht

Amsterdam heeft in 2012 samen met andere gemeenten afspraken gemaakt om de onderwijskansen voor kinderen met een achterstand te verbeteren. Het Rijk stelde hiervoor extra geld beschikbaar en de gemeente ging met deze opdracht aan de slag. Dat heeft nu tot betere resultaten geleid. Zo kunnen dit... Lees meer >>

Landelijk congres peuterspeelzalen

12 mei 2014
- Nieuwsbericht

Uiteraard heeft de harmonisatie van de peuterspeelzaal met de kinderopvang grote gevolgen voor deze voorschoolse voorziening. Dat is dan ook het onderwerp van gesprek op dit congres. Daarnaast komen op het Landelijk congres Peuterspeelzalen nog vele andere thema’s aan de orde, zoals... Lees meer >>

Gluren bij de buren – Samenwerken binnen een MFA

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

MFA Hoograven – UtrechtMFA Hoograven is een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan drie scholen: openbare basisschool De Hoge Raven, de protestants-christelijke school Da Costaschool Hoograven en de Katholieke Ariënsschool. Daarnaast biedt Ludens naschoolse opvang aan en is er... Lees meer >>

Biesta zwaait af als voorzitter LPP

02 mei 2014
- Nieuwsbericht

Ton Biesta is per direct gestopt als voorzitter van Landelijk Platform Peuterspeelzalen. In een brief schrijft hij: “Vanaf de oprichting op 24 november 1997 heb ik met ontzettend veel plezier de rol van voorzitter vervuld. Meer dan 16 mooie jaren.” Als reden voor zijn vertrek noemt Biesta dat... Lees meer >>

Resultaten van de Netwerken [filmpje]

29 april 2014
- Nieuwsbericht

Bekijk het filmpje... Lees meer >>

Kabinet ziet niets in peuterplannen VNG

26 februari 2014
- Nieuwsbericht

De VNG en de PO-Raad stuurden onlangs brieven naar de Tweede Kamer waarin ze aandringen op een (deels) gratis basisvoorziening voor alle peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. Alle peuters in Nederland zouden twee dagdelen in de week (deels) gratis gebruik mogen maken van de kinderopvang. De... Lees meer >>

Peutervoorziening maakt veel los

17 februari 2014
- Nieuwsbericht

Waar ging het ook al weer over?  De ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs willen dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 januari 2016 dezelfde kwaliteitseisen en regelgeving krijgen. De PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vinden dit een stap in de goede richting,... Lees meer >>

PO-Raad en VNG willen één voorziening voor alle peuters

14 februari 2014
- Nieuwsbericht

De minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, en de staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, hebben vorig jaar bekend gemaakt dat ze het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in één stelsel willen samen brengen. Ze willen dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 januari... Lees meer >>

Visie staat centraal tijdens eerste bijeenkomst Netwerk 0-6 jaar

13 februari 2014
- Nieuwsbericht

Alice Jansen en Tonny van den Berg, adviseurs van {breed}, organiseerden de eerste bijeenkomst van het netwerk 0-6 jaar. Alice: “We zijn gestart  met de vraag: ‘Wat hebben jonge kinderen nodig en hoe organiseren we dat?’ In werkgroepvorm zochten we naar de ingrediënten van de doorgaande... Lees meer >>

Vier partijen streven naar geïntegreerd stelsel voor kinderopvang

31 januari 2014
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl meldt dat de vier partijen een ontwikkelingsrecht voor kinderen willen. Bovendien moet er een samenhangende pedagogische structuur komen voor ieder kind tussen de nul en twaalf jaar. De vier partijen zijn het Kinderopvangfonds, de koplopersgroep Wethouders, de Petterlaarsgroep... Lees meer >>

Kinderopvangorganisaties werken aan visie voor sector

10 december 2013
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl meldt dat de kinderopvangorganisaties streven naar invoering van de Wet op de Primaire Ontwikkeling. Het doel is dat alle kinderen vanaf 2020 recht hebben op kinderopvang/onderwijs in de buurt. Daarbij gaat men uit van een voorzieningen waarin ‘kinderopvang en onderwijs op... Lees meer >>

Asscher wil peuterspeelzaal en kinderopvang integreren

02 december 2013
- Nieuwsbericht

Asscher was al maanden in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), partners uit de kinderopvang en andere betrokkenen over het samenbrengen van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in één stelsel. De minister had beloofd nog voor het einde van dit jaar duidelijkheid te... Lees meer >>

Meer aandacht voor onderwijs en onderzoek

12 november 2013
- Nieuwsbericht

Het rapport werd onlangs aanboden aan de minister-president, Mark Rutte. De WRR maakt in het rapport duidelijk waar Nederland in de toekomst zijn brood mee moet verdienen. De raad stelt dat het economische beleid de afgelopen jaren voornamelijk gericht was op het bestrijden van de financiële... Lees meer >>

Dekker neemt kleutertoets onder de loep

04 november 2013
- Nieuwsbericht

Dekker is voorstander van de kleutertoets. Hij vindt dat het middel een duidelijk beeld geeft van de ontwikkeling van de kinderen. Maar de staatssecretaris krijgt veel kritiek. Zo vinden verschillende Tweede-Kamerleden de toets onzin, omdat de leraren vaak al een prima beeld van de ontwikkeling van... Lees meer >>

Ook uurtarieven peuterspeelzaalwerk bekend

01 november 2013
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal meldt dat peuterspeelzalen net als kinderopvangorganisaties hun uurtarieven voor 2014 moeten vaststellen. Gebruikers van de kinderopvang krijgen 6,70 euro kinderopvangtoeslag per uur. Het uurtarief voor peuterspeelzaalwerk is hetzelfde.  Het uurtarief voor ouders die... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com