Thema: Onderzoek

34 resultaten gevonden.

PON - Argumenten die tellen

03 juni 2007
- Literatuur

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de meerwaarde van brede scholen. Onderzoek van het PON Institituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant (2007). Download het... Lees meer >>

Wijer, M. - En ze werkten nog lang en gelukkig samen

01 juni 2007
- Literatuur

“…en ze werkten nog lang en gelukkig samen: de openbare bibliotheek en de brede school.”Een onderzoek naar de samenwerking tussen de Bibliotheek Eindhoven en de BredeSchool. Uitgevoerd door Marleen Wijnen, in opdracht van en in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Eindhoven.Naast... Lees meer >>

Regioplan, Knellende wet- en regelgeving

03 november 2006
- Literatuur

Onderzoek Knellende wet- en regelgevingSamenhang creëren in voorzieningen is lastig. Veel mensen ervaren wetten en regelgeving als belemmeringen. Regioplan deed in opdracht van OCW onderzoek naar hinderlijke wetten en regels. Iedereen die wilde kon knellende wetten en regels melden.Omdat maar heel... Lees meer >>

Sardes, Quickscan internationale dagarrangementen

26 oktober 2006
- Literatuur

Sardes, Quickscan Dagarrangementen in zeven landen, 2006, 32 pags, downloadbaar. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft Sardes een quick-scan uitgevoerd naar dagarrangementen (opvang en onderwijs) in zeven landen. In deze korte verkenning is in beeld gebracht hoe opvang en onderwijs voor... Lees meer >>

IVA beleidsonderzoek, behoeften en wensen van ouders

23 oktober 2006
- Literatuur

N. van Dartel, L. Sontag, R. Hermanussen. IVA beleidsonderzoek en advies, Behoefte en bezinning : een onderzoek naar de behoeften en wensen van ouders rondom activiteiten binnen de Brede Wijkschool Tilburg West, 2004, 14 pags.  Behoefteonderzoek onder ouders rondom activiteiten binnen de... Lees meer >>

Oberon, Jaarbericht 2005

23 oktober 2006
- Literatuur

Oberon, Jaarbericht 2005 De BredeSchool wordt een basisvoorziening, blijkt uit het Jaarbericht Brede School 2005. Klik hier om direct naar het bijbehorende nieuwsbericht te gaan. Klik hier om direct naar het Jaarbericht te... Lees meer >>

Walrecht, Brede innovatie

23 oktober 2006
- Literatuur

De Groninger Vensterschool onderzocht Esther Susan Walrecht, Brede innovatie, passende strategie? De Groninger Vensterschool als casus van onderzoek naar strategie en invoering, 2006, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 251 p., ISBN:  90-6690-742-8 Klik hier om direct naar het... Lees meer >>

Steketee, Welzijnswerk in de brede school Delfshaven

20 oktober 2006
- Literatuur

De betekenis en bijdrage van het welzijnswerk binnen de Brede School Rotterdam/Delfshaven. Een evaluatieonderzoek naar de opbrengsten en effecten van de activiteiten vanuit het welzijnswerk binnen de Brede School. Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut Publicaties, ISBN 90-5830-1699, 40 pag, te... Lees meer >>

Oberon i.s.m. J. Kloprogge, Blauwe ogen, monitoring en rekenschap in het lokaal onderwijsbeleid

20 oktober 2006
- Literatuur

Blauwe ogen : monitoring en rekenschap in het lokaal onderwijsbeleid / J. Kloprogge; Oberon. - Utrecht : Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), 2006. - 24 p. - ISBN 9077737065 Onderwijsbeleid en jeugdbeleid veranderen. Jo Kloprogge beschrijft hoe monitoring ervan kan plaatsvinden... Lees meer >>

Breedveld e.a., Rapportage Sport 2006

20 oktober 2006
- Literatuur

Rapportage Sport 2006 / K. Breedveld, A. Tiessen-Raaphorst. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2006. - 415 p. - ISBN 903770252X SCP rapport over de economische en maatschappelijke rol van sport. Die is niet gering, blijkt uit het onderzoek. Klik hier om naar... Lees meer >>

Centraal Planbureau, Macro-economische analyse motie Aartsen/Bos

20 oktober 2006
- Literatuur

Macro-economische analyse motie Aartsen/Bos / Centraal Planbureau. - Den Haag : Centraal Planbureau, 2006. - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van OC en W (2006), 17 p. Volgens dit onderzoek, in gang gezet n.a.v. de motie Van Aartsen/Bos... Lees meer >>

B&A Groep, Taakbesteding en taakbelasting op brede scholen

26 oktober 2005
- Literatuur

B&A Groep, taakbesteding en taakbelasting van leraren en directeuren van brede scholen (2002) Leraren en directeuren van basisscholen vinden het werken op brede scholen leuker en bevredigender. Dat het ook wel eens drukker en complexer is, valt weg tegen de voordelen. B&A-groep voerde dit... Lees meer >>

Oberon, Jaarberichten 2001, 2002 & 2003

26 oktober 2005
- Literatuur

Oberon, Jaarberichten 2001, 2002 & 2003 Onderzoeks- en adviesbureau Oberon brengt in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten jaarlijks de stand van zaken rond BredeScholen in Nederland in... Lees meer >>

Sardes, Kijken door het venster, Onderzoek naar acht jaar vensterscholen in Groningen.

26 oktober 2005
- Literatuur

‘Kijken door het venster, onderzoek naar acht jaar Vensterscholen in Groningen'; 2004, ISBN 90-6665-603-4; door Sardes, Anne Luc van der Vegt & Frank Studulski e.a.; verkrijgbaar bij: Projectbureau Vensterscholen à € 22,40 (incl.verzend en administratiekosten), bij SWP en bij de... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com