Thema: Onderzoek

76 resultaten gevonden.

Tien procent peuterspeelzalen is nu peuteropvang

11 maart 2013
- Nieuwsbericht

Buitenhek Management & Consult heeft de cijfers Van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) van begin 2012 vergeleken met de cijfers van dit jaar. Daaruit is gebleken dat gemeenten sinds 1 januari 2012 maar liefst 350 peuterspeelzalen hebben omgezet naar peuteropvang... Lees meer >>

Ministerie: minder gebruik van kinderopvang

05 maart 2013
- Nieuwsbericht

Het ministerie van Sociale Zaken brengt vier keer per jaar kwartaalcijfers over het gebruik van kinderopvang in Nederland naar buiten. Onlangs presenteerde minister Lodewijk Asscher de cijfers over heel 2012. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij: “Het aantal kinderen dat gebruik maakt... Lees meer >>

Asscher wil meer flexibiliteit in kinderopvangsector

27 februari 2013
- Nieuwsbericht

Asscher heeft onderzoek laten doen naar de flexibiliteit in de kinderopvangsector. Naar aanleiding van dit onderzoek stuurde hij onlangs een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangeeft dat er meer flexibiliteit in de sector moet komen. De kinderopvang werkt vandaag de dag met contracten van... Lees meer >>

‘Brede scholen bieden kansen voor cultuureducatie’

‘Brede scholen bieden kansen voor cultuureducatie’
15 februari 2013
- Nieuwsbericht

Het Cultuurnetwerk Nederland bood de regeling ‘Brede school en cultuureducatie’ aan. Zij deed dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  24 basisscholen, verspreid over heel Nederland, maakten in de periode 2007-2012 aanspraak op maximaal 15.000 euro... Lees meer >>

Enquête over professionalisering brede school

11 februari 2013
- Nieuwsbericht

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs wil met het onderzoek achterhalen hoe scholen hun medewerkers voorbereiden op nieuwe taken, hoe de samenwerking verloopt en welke ondersteuning het platform kan bieden.  Steeds meer onderwijsinstellingen in het primair onderwijs ondernemen... Lees meer >>

Ouders vinden samenwerking met school belangrijk

15 januari 2013
- Nieuwsbericht

Het SCP concludeert dat papa’s en mama’s van kinderen die naar de basisschool gaan, graag willen weten hoe de kinderen het op school doen. Bijna alle ouders praten met hun kroost over school. En dat doen ze op regelmatige basis. Ouders willen weten hoe het op school gaat, wat de kinderen leren,... Lees meer >>

Basisscholen in Noord-Nederland krabbelen op

14 januari 2013
- Nieuwsbericht

Vooral de scholen in de provincie Drenthe maakten een flinke inhaalslag. In 2008 bestempelde de Onderwijsinspectie daar negentien procent van de scholen als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. Nu is dat nog maar 2,7 procent. Daarmee scoort Drenthe nu zelfs beter dan het landelijk gemiddelde. Naast... Lees meer >>

Nederlands onderwijs scoort bovengemiddeld

28 november 2012
- Nieuwsbericht

Finland voert de lijst aan, gevolgd door de Aziatische landen Zuid-Korea, Hong Kong, Japan, Singapore. Na het Verenigd Koninkrijk verschijnt Nederland in de reeks als derde Europese land. Pearson stelde zijn ranglijst op aan de hand van scores voor cognitieve vaardigheden en opleidingsniveau. De... Lees meer >>

Nominatie Jeannette Doornenbal voor Lector van het jaar

26 november 2012
- Nieuwsbericht

Jeannette Doornenbal is lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen. Daar doet zij onderzoek naar de beroepspraktijk van professionals die kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar begeleiden in hun ontwikkeling. Bovendien geeft ze les aan de toekomstige professionals:... Lees meer >>

Basisscholen snijden in personeelsbestand

17 september 2012
- Nieuwsbericht

De Volkskrant bericht vandaag over een onderzoek dat Deloitte onder 300 scholen uitvoerde. Daaruit bleek dat veel scholen vanaf 2010 in het rood belandden en moesten ingrijpen. Zo kromp het aantal leraren sneller dan het aantal leerlingen, waardoor de klassen groter werden. Sjirk Huizinga licht het... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Monitor Capaciteit Kinderopvang 2010

31 augustus 2011
- Onderzoek

In het rapport van de derde en laatste meting van de driejarige Monitor Capaciteit Kinderopvang worden de cijfers van het peiljaar 2010 gepresenteerd.Bij deze meting is voor het eerst gebruik gemaakt van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Voor de capaciteitsmetingen in 2008 en 2009 zijn... Lees meer >>

Ayit - Marktverkenning Kinderopvang in een vraaggestuurde markt

31 augustus 2011
- Onderzoek

Jarenlang is de kinderopvang een sterk groeiende markt geweest. Dat geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang (BSO). Al enige tijd komen er echter signalen dat in sommige gebieden van Nederland de vraag naar kinderopvang stabiliseert. Tegelijkertijd groeit het aanbod aan... Lees meer >>

Oproep deelname verkenning ‘samenwerken’

13 april 2011
- Nieuwsbericht

Er wordt gezocht naar een aantal brede scholen uit het Noorden van het land, die hun 'keuken' voor een klein groepje studenten open willen stellen als het gaat om binnen-buitenschools leren. Het onderzoekproject heeft uiteindelijk tot doel een zelfevaluatie instrument te ontwikkelen 'quickscan... Lees meer >>

Pilotscholen in het VO gezocht voor onderzoek

15 maart 2011
- Nieuwsbericht

Het organiseren van buitenschools kost tijd, vaak veel tijd en er gaat veel energie in zitten. Bovendien wil je als school dat het ook wat oplevert, dat leerlingen leren wat ze geacht worden te leren. Soms kan dat beter. Het rendement van buitenschools leren blijkt namelijk mede af te hangen van... Lees meer >>

Oberon start monitor nieuwe schooltijden

08 maart 2011
- Nieuwsbericht

Scholen laten de oude lestijden los en gaan werken met een continurooster, een vijf-gelijke-dagenmodel, het bioritmemodel of het 7-tot 7-model. Scholen houden steeds meer rekening met de werktijden van ouders en stellen flexibele vakanties in.Onderzoeks- en adviesbureau Oberon gaat in opdracht van... Lees meer >>

Joke Kruiter - Wat levert het nu op?

Joke Kruiter - Wat levert het nu op?
31 januari 2011
- Interview

In Nederland, en ook in omringende landen, wint de brede school aan terrein. Veel professionals zetten zich enthousiast in om de kansen van kinderen te vergroten door met elkaar samen te werken. Maar wat levert dat nu precies op? En is het voor een kind beter om naar een brede school te gaan dan... Lees meer >>

Literatuuronderzoek effectiviteit brede scholen

24 januari 2011
- Nieuwsbericht

Over de effectiviteit van Brede Scholen is niet veel bekend. Verwachtingen over effecten zijn meestal gebaseerd op veronderstellingen in plaats van evidence based onderzoek. Op verschillende niveaus in de samenleving bestaan verschillende indrukken over de effectiviteit van brede scholen. Uit een... Lees meer >>

Monsma, D. & Muiderman, H. - Cultuurcoach, schakel tussen school en culturele instelling

17 december 2010
- Literatuur

Onderzoek naar de cultuurcoach (2010)De Cultuurcoach is in twee jaar op de kaart gezet in het Nederlandse onderwijs. De cultuurcoach vormt dé schakel tussen school en culturele instelling. Hoe de functie van cultuurcoach is ingevuld, is onlangs onderzocht en beschreven in de publicatie... Lees meer >>

Rapport Berenschot: Onderzoek samenwerkingsvormen school en opvang

06 december 2010
- Nieuwsbericht

Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen zoeken in toenemende mate samenwerking om een meerwaarde te kunnen bieden voor kinderen. Daarnaast... Lees meer >>

Talentontwikkeling in de brede school: pilotlocatie gezocht!

16 november 2010
- Nieuwsbericht

Voor een Onderzoeks- en Ontwikkelopdracht (R&D) van het ministerie van OCW zoekt Onderwijsadviesbureau APS contact met brede scholen die intensief samenwerken aan talentontwikkeling van kinderen.Het doel van deze pilot is het ontwikkelen van kennis en tools voor brede scholen voor het verbinden... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com