Thema: Onderzoek

76 resultaten gevonden.

APS zoekt Integrale Kindcentra

28 oktober 2010
- Nieuwsbericht

Voor een onderzoeks- en ontwikkelopdracht (R&D) van het Ministerie van OCW zoekt onderwijsadviesbureau APS contact met scholen die ofwel al een integraal kindcentrum (IKC) zijn, of dat graag willen worden.APS komt graag in contact met interessante IKC-praktijken. APS wil graag onderzoeken of de... Lees meer >>

Sport BSO's 2010: Een stand van zaken

Sport BSO's 2010: Een stand van zaken
30 september 2010
- Nieuwsbericht

De ontwikkeling van sport en kinderopvang is in 2001 gestart met een landelijkproject van drie jaar, gef inancierd door het ministerie van vws. Dit project is totstand gekomen op initiatief van de koninklijke nederlandse hockey bond (knhb).Gedurende het project is door het nederlands instituut... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Sport BSO's 2010: Een stand van zaken

Netwerkbureau Kinderopvang - Sport BSO's 2010: Een stand van zaken
30 september 2010
- Literatuur

De ontwikkeling van sport en kinderopvang is in 2001 gestart met een landelijkproject van drie jaar, gef inancierd door het ministerie van vws. Dit project is totstand gekomen op initiatief van de koninklijke nederlandse hockey bond (knhb).Gedurende het project is door het nederlands instituut... Lees meer >>

Onderzoeken naar de Maatschappelijke Stage

Onderzoeken naar de Maatschappelijke Stage
14 september 2010
- Nieuwsbericht

Daarbij werd ook gekeken naar het vinden van stageplaatsen. Een van de vragen die in het onderzoek werd gesteld is: Hoe vinden leerlingen een stageplaats? Op maatschappelijkestage.nl staat een artikel dat een overzicht geeft van enkele conclusies van verschillende onderzoeken naar de... Lees meer >>

Groningse gemeenten onderzoeken effect geboortedaling

Groningse gemeenten onderzoeken effect geboortedaling
30 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Delfzijl, Appingedam, Bedum, Eemsmond, Loppersum, de Marne en Winsum nemen deel aan het experiment. Er wordt met het ministerie van OCW onder andere gekeken naar eventueel belemmerende regelgeving in deze sectoren. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van de gebouwen in Noord- en... Lees meer >>

Onderzoek naar meerwaarde Brede Scholen

Onderzoek naar meerwaarde Brede Scholen
07 juni 2010
- Nieuwsbericht

Voor dit landelijke effectonderzoek naar Brede Scholen volgt het consortium gedurende drie jaar ongeveer 3.000 leerlingen op 50 Brede Scholen voor primair onderwijs in Nederland. Er wordt onder meer gekeken naar de ontwikkeling in leerprestaties en sociale vaardigheden. Het resultaat wordt... Lees meer >>

Brede School heeft potentie

Brede School heeft potentie
20 mei 2010
- Nieuwsbericht

Zowel leerkrachten als leerlingen zijn enthousiast over hun Brede School. Het onderzoek wijst ook uit dat leerlingen in het voortgezet onderwijs Brede Schoolactiviteiten vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Leerlingen zeggen zelf dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, kennis en vaardigheden leren en... Lees meer >>

Na zomer onderzoek naar huisvesting scholen afgerond

Na zomer onderzoek naar huisvesting scholen afgerond
20 mei 2010
- Nieuwsbericht

Begin dit jaar bleek dat gemeenten jaarlijks honderden miljoenen euro's budget overhouden, dat eigenlijk bestemd is voor de verbetering van schoolgebouwen. Vorig jaar ging het om een bedrag van ongeveer 300 miljoen euro. Het onderzoek moet uitwijzen of er scholen zijn waar de kwaliteit van de... Lees meer >>

APS - De brede school: wat worden kinderen daar beter van?

APS - De brede school: wat worden kinderen daar beter van?
01 april 2010
- Literatuur

Wilt u zicht op wat de brede school kinderen oplevert? Kunt u verantwoorden wat u met de brede school aanpak bereikt? Hoe zorgt u dat de kwaliteit van de samenwerking in de aanpak toeneemt?Met de aanpak voor zelfevaluatie biedt APS u een instrumentarium waarmee u zicht krijgt op wat de brede school... Lees meer >>

Gepubliceerd: Eindrapport Taskforce Kinderopvang / Onderwijs

Gepubliceerd: Eindrapport Taskforce Kinderopvang / Onderwijs
30 maart 2010
- Nieuwsbericht

Ze moeten er onderwijs volgen, sporten en muziekles krijgen. De Taskforce presenteerde op 25 maart haar rapport met negen aanbevelingen voor de toekomst van kinderopvang en onderwijs.Verder adviseert de werkgroep om combinatiefuncties in kinderopvang en onderwijs te creëren om kennisdeling en... Lees meer >>

Onderzoek en evaluatie ofwel: is meten ook weten?

09 maart 2010
- Columns

Terwijl de behoefte aan een nuttig meetinstrument groot is, is het vooral de vraag wat we willen weten over de voortgang en de resultaten van de Brede School. Het is zaak zicht te krijgen op bruikbare instrumenten. Bruikbaar in de zin van uitvoerbaar, betaalbaar en vooral relevant. Gaat het om het... Lees meer >>

Onderzoek naar groepen in kinderopvang

Onderzoek naar groepen in kinderopvang
25 februari 2010
- Nieuwsbericht

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een raadpleging van deskundigen. Er is kritisch gekeken naar de bestaande voordelen van beide groepsamenstellingen.Leren peuters in de praktijk rekening te houden met kleine kinderen op een verticale groep? Geeft een aparte babygroep meer rust en... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Analyse arbeidsmarkt barometer

19 februari 2010
- Literatuur

In opdracht van het ministerie van OCW hebben Ecorys en ResearchNed in het schooljaar 2008-2009 de Arbeidsmarktbarometer voor het po, vo en mbo uitgevoerd. In dit onderzoek worden vacaturestromen voor directiepersoneel, onderwijzend en ondersteunend personeel in kaart gebracht. Daarbij komen... Lees meer >>

Cultuurnetwerk, De Brede School en Cultuureducatie

19 november 2009
- Literatuur

De Brede School en CultuureductieEeke Wervers publicatie van Cultuurnetwerk, oktober 2008  De publicatie ‘De brede school en cultuureducatie’ geeft de stand van zaken van het project cultuureducatie op brede scholen. Daarnaast bevat de uitgave tien portretten van scholen die in 2007 hebben... Lees meer >>

sbo, personeelsbeleid in de brede school

28 augustus 2009
- Literatuur

Personeelsbeleid in de brede school Diverse auteurs. Uitgever: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. ISBN: 978-90-77864-36-4. 92 blz. 12,50 euro. September 2008. In opdracht van sbo onderzoek Onderzoeks- en adviesbureau Oberon het personeelsbeleid in brede scholen. Met als doel zichtbaar maken... Lees meer >>

CIVIQ - Maatschappelijke stages voor Scholen

CIVIQ - Maatschappelijke stages voor Scholen
29 mei 2009
- Literatuur

Maatschappelijke Stage - Een MaSTerlijke actie Onderzoek naar de activiteiten van maatschappelijke stage in het Nederlands voortgezet onderwijs in het schooljaar 2005-2006. Auteur: Alblas, M. Uitgeverij: Civiq. 2006. Boek.  Een inventariserend onderzoek naar de activiteiten rondom... Lees meer >>

Alterra - Groene Kinderopvang

23 maart 2009
- Literatuur

Met dit onderzoek wil het ministerie van LNV nagaan op welke wijze natuur een rol kan spelen in de naschoolse opvang.  Het onderzoek beschrijft ook een aantal praktische voorbeelden. Download het onderzoek.... Lees meer >>

Staatssecretaris Dijksma

Staatssecretaris Dijksma
11 december 2007
- Interview

'Je doet het uiteindelijk allemaal voor de kinderen' "Wanneer we vanuit Den Haag met een soort keurslijf voor de BredeSchool komen aanzetten gaat het helemaal mis. Dan maken we van wat nu mooi en ontspannen is een harnas. Het is heel belangrijk dat BredeScholen vormvrij, veelkleurig en... Lees meer >>

Oberon, Jaarbericht 2007

Oberon, Jaarbericht 2007
19 november 2007
- Literatuur

De groei van de BredeSchool zet door en er is steeds meer aandacht voor kwaliteit. Het Jaarbericht 2007 bevat de nieuwste feiten en cijfers over BredeScholen in het primair- én voortgezet onderwijs. Klik hier om direct naar het Jaarbericht te gaan [PDF]. De papieren versie van het Jaarbericht is... Lees meer >>

Berenschot, Oberon e.a. - Maatschappelijke Kosten - batenanalyse Brede School

19 juni 2007
- Literatuur

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Brede SchoolOnderzoek van Berenschot, Oberon en stichting Atlas voor Gemeenten dat antwoord geeft op de vraag 'Levert de BredeSchool maatschappelijk gezien meer financiële baten dan lasten op? Opdrachtgever: OCW (2007). Download het... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com