Thema: Onderzoek

24 resultaten van het type Literatuur gevonden.

Monsma, D. & Muiderman, H. - Cultuurcoach, schakel tussen school en culturele instelling

17 december 2010
- Literatuur

Onderzoek naar de cultuurcoach (2010)De Cultuurcoach is in twee jaar op de kaart gezet in het Nederlandse onderwijs. De cultuurcoach vormt dé schakel tussen school en culturele instelling. Hoe de functie van cultuurcoach is ingevuld, is onlangs onderzocht en beschreven in de publicatie... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Sport BSO's 2010: Een stand van zaken

Netwerkbureau Kinderopvang - Sport BSO's 2010: Een stand van zaken
30 september 2010
- Literatuur

De ontwikkeling van sport en kinderopvang is in 2001 gestart met een landelijkproject van drie jaar, gef inancierd door het ministerie van vws. Dit project is totstand gekomen op initiatief van de koninklijke nederlandse hockey bond (knhb).Gedurende het project is door het nederlands instituut... Lees meer >>

APS - De brede school: wat worden kinderen daar beter van?

APS - De brede school: wat worden kinderen daar beter van?
01 april 2010
- Literatuur

Wilt u zicht op wat de brede school kinderen oplevert? Kunt u verantwoorden wat u met de brede school aanpak bereikt? Hoe zorgt u dat de kwaliteit van de samenwerking in de aanpak toeneemt?Met de aanpak voor zelfevaluatie biedt APS u een instrumentarium waarmee u zicht krijgt op wat de brede school... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Analyse arbeidsmarkt barometer

19 februari 2010
- Literatuur

In opdracht van het ministerie van OCW hebben Ecorys en ResearchNed in het schooljaar 2008-2009 de Arbeidsmarktbarometer voor het po, vo en mbo uitgevoerd. In dit onderzoek worden vacaturestromen voor directiepersoneel, onderwijzend en ondersteunend personeel in kaart gebracht. Daarbij komen... Lees meer >>

Cultuurnetwerk, De Brede School en Cultuureducatie

19 november 2009
- Literatuur

De Brede School en CultuureductieEeke Wervers publicatie van Cultuurnetwerk, oktober 2008  De publicatie ‘De brede school en cultuureducatie’ geeft de stand van zaken van het project cultuureducatie op brede scholen. Daarnaast bevat de uitgave tien portretten van scholen die in 2007 hebben... Lees meer >>

sbo, personeelsbeleid in de brede school

28 augustus 2009
- Literatuur

Personeelsbeleid in de brede school Diverse auteurs. Uitgever: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. ISBN: 978-90-77864-36-4. 92 blz. 12,50 euro. September 2008. In opdracht van sbo onderzoek Onderzoeks- en adviesbureau Oberon het personeelsbeleid in brede scholen. Met als doel zichtbaar maken... Lees meer >>

CIVIQ - Maatschappelijke stages voor Scholen

CIVIQ - Maatschappelijke stages voor Scholen
29 mei 2009
- Literatuur

Maatschappelijke Stage - Een MaSTerlijke actie Onderzoek naar de activiteiten van maatschappelijke stage in het Nederlands voortgezet onderwijs in het schooljaar 2005-2006. Auteur: Alblas, M. Uitgeverij: Civiq. 2006. Boek.  Een inventariserend onderzoek naar de activiteiten rondom... Lees meer >>

Alterra - Groene Kinderopvang

23 maart 2009
- Literatuur

Met dit onderzoek wil het ministerie van LNV nagaan op welke wijze natuur een rol kan spelen in de naschoolse opvang.  Het onderzoek beschrijft ook een aantal praktische voorbeelden. Download het onderzoek.... Lees meer >>

Oberon, Jaarbericht 2007

Oberon, Jaarbericht 2007
19 november 2007
- Literatuur

De groei van de BredeSchool zet door en er is steeds meer aandacht voor kwaliteit. Het Jaarbericht 2007 bevat de nieuwste feiten en cijfers over BredeScholen in het primair- én voortgezet onderwijs. Klik hier om direct naar het Jaarbericht te gaan [PDF]. De papieren versie van het Jaarbericht is... Lees meer >>

Berenschot, Oberon e.a. - Maatschappelijke Kosten - batenanalyse Brede School

19 juni 2007
- Literatuur

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Brede SchoolOnderzoek van Berenschot, Oberon en stichting Atlas voor Gemeenten dat antwoord geeft op de vraag 'Levert de BredeSchool maatschappelijk gezien meer financiële baten dan lasten op? Opdrachtgever: OCW (2007). Download het... Lees meer >>

PON - Argumenten die tellen

03 juni 2007
- Literatuur

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de meerwaarde van brede scholen. Onderzoek van het PON Institituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant (2007). Download het... Lees meer >>

Wijer, M. - En ze werkten nog lang en gelukkig samen

01 juni 2007
- Literatuur

“…en ze werkten nog lang en gelukkig samen: de openbare bibliotheek en de brede school.”Een onderzoek naar de samenwerking tussen de Bibliotheek Eindhoven en de BredeSchool. Uitgevoerd door Marleen Wijnen, in opdracht van en in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Eindhoven.Naast... Lees meer >>

Regioplan, Knellende wet- en regelgeving

03 november 2006
- Literatuur

Onderzoek Knellende wet- en regelgevingSamenhang creëren in voorzieningen is lastig. Veel mensen ervaren wetten en regelgeving als belemmeringen. Regioplan deed in opdracht van OCW onderzoek naar hinderlijke wetten en regels. Iedereen die wilde kon knellende wetten en regels melden.Omdat maar heel... Lees meer >>

Sardes, Quickscan internationale dagarrangementen

26 oktober 2006
- Literatuur

Sardes, Quickscan Dagarrangementen in zeven landen, 2006, 32 pags, downloadbaar. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft Sardes een quick-scan uitgevoerd naar dagarrangementen (opvang en onderwijs) in zeven landen. In deze korte verkenning is in beeld gebracht hoe opvang en onderwijs voor... Lees meer >>

IVA beleidsonderzoek, behoeften en wensen van ouders

23 oktober 2006
- Literatuur

N. van Dartel, L. Sontag, R. Hermanussen. IVA beleidsonderzoek en advies, Behoefte en bezinning : een onderzoek naar de behoeften en wensen van ouders rondom activiteiten binnen de Brede Wijkschool Tilburg West, 2004, 14 pags.  Behoefteonderzoek onder ouders rondom activiteiten binnen de... Lees meer >>

Oberon, Jaarbericht 2005

23 oktober 2006
- Literatuur

Oberon, Jaarbericht 2005 De BredeSchool wordt een basisvoorziening, blijkt uit het Jaarbericht Brede School 2005. Klik hier om direct naar het bijbehorende nieuwsbericht te gaan. Klik hier om direct naar het Jaarbericht te... Lees meer >>

Walrecht, Brede innovatie

23 oktober 2006
- Literatuur

De Groninger Vensterschool onderzocht Esther Susan Walrecht, Brede innovatie, passende strategie? De Groninger Vensterschool als casus van onderzoek naar strategie en invoering, 2006, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 251 p., ISBN:  90-6690-742-8 Klik hier om direct naar het... Lees meer >>

Steketee, Welzijnswerk in de brede school Delfshaven

20 oktober 2006
- Literatuur

De betekenis en bijdrage van het welzijnswerk binnen de Brede School Rotterdam/Delfshaven. Een evaluatieonderzoek naar de opbrengsten en effecten van de activiteiten vanuit het welzijnswerk binnen de Brede School. Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut Publicaties, ISBN 90-5830-1699, 40 pag, te... Lees meer >>

Oberon i.s.m. J. Kloprogge, Blauwe ogen, monitoring en rekenschap in het lokaal onderwijsbeleid

20 oktober 2006
- Literatuur

Blauwe ogen : monitoring en rekenschap in het lokaal onderwijsbeleid / J. Kloprogge; Oberon. - Utrecht : Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), 2006. - 24 p. - ISBN 9077737065 Onderwijsbeleid en jeugdbeleid veranderen. Jo Kloprogge beschrijft hoe monitoring ervan kan plaatsvinden... Lees meer >>

Breedveld e.a., Rapportage Sport 2006

20 oktober 2006
- Literatuur

Rapportage Sport 2006 / K. Breedveld, A. Tiessen-Raaphorst. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2006. - 415 p. - ISBN 903770252X SCP rapport over de economische en maatschappelijke rol van sport. Die is niet gering, blijkt uit het onderzoek. Klik hier om naar... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com