Thema: Overheidsbeleid

71 resultaten gevonden.

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Beroepsgroep en overheid werken samen aan Lerarenregister

08 september 2015
- Nieuwsbericht

Met de wettelijke verplichting voor inschrijving in het lerarenregister wordt ook het recht op professionele ontwikkeling van de leraar geregeld. Het Lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep bestaande uit de samenwerkende... Lees meer >>

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

26 augustus 2015
- Nieuwsbericht

De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO kan door scholen in het primair onderwijs worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten. Aanvragen... Lees meer >>

Harmonisatie uitgesteld naar 2018

03 juli 2015
- Nieuwsbericht

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft subsidie gekregen om de structurele scholing van pedagogisch medewerkers vorm te geven. Minister Asscher heeft in zijn brief 'Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang: de volgende stap' de Kamer geïnformeerd over de vervolgstappen. Hierin zet hij... Lees meer >>

Sociale veiligheid wettelijk verplicht op scholen

09 juni 2015
- Nieuwsbericht

De wet bestaat uit een aantal aanpassingen van bestaande wetten en verplicht schoolbesturen onder meer tot veiligheidsbeleid, het aanstellen van aanspreekpunten voor bijvoorbeeld pesten, en het monitoren van veiligheid en welbevinden van leerlingen. De Onderwijsinspectie houdt hier vanaf augustus... Lees meer >>

Sociale veiligheid wettelijk verplicht op scholen

09 juni 2015
- Agendabericht

De wet bestaat uit een aantal aanpassingen van bestaande wetten en verplicht schoolbesturen onder meer tot veiligheidsbeleid, het aanstellen van aanspreekpunten voor bijvoorbeeld pesten, en het monitoren van veiligheid en welbevinden van leerlingen. De Onderwijsinspectie houdt hier vanaf augustus... Lees meer >>

Versterking burgerschapsvorming

04 juni 2015
- Nieuwsbericht

Zij stellen vast dat scholen grotendeels zelf bepalen hoe zij invulling geven aan de brede burgerschapsopdracht. In de praktijk blijkt dat scholen in het funderend onderwijs nog weinig systematisch bezig zijn met burgerschapsonderwijs. Scholen voldoen wel aan de minimumeisen, maar werken niet... Lees meer >>

Meer muziekonderwijs

04 juni 2015
- Nieuwsbericht

Van de ouders vindt 85 procent het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover dat slechts 11 procent van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor... Lees meer >>

Onderwijs 2032

02 juni 2015
- Nieuwsbericht

En er staan nog meer activiteiten op het programma, zoals het jaarcongres van de PO-Raad op 12 juni. Het platform onder leiding van Paul Schnabel zal later dit jaar een advies uitbrengen aan het kabinet over de onderwijsinhoud van de toekomst. De bijeenkomsten dragen bij aan de gedachtevorming. Ook... Lees meer >>

Uitgaven kinderopvang nog lager uitgevallen in 2014

29 mei 2015
- Nieuwsbericht

Het effect van de  vraaguitval in de kinderopvang is onderschat, gaf Minister Asscher al eerder toe aan het kabinet. Het kabinet was in het najaar van 2014 te optimistisch. Gedacht werd aan 200 miljoen euro teveel op de begroting voor kinderopvang. Uiteindelijk is dat dus 309 miljoen euro. Dit... Lees meer >>

Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de Kinderopvang - Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst

05 december 2014
- Conferentie

Veel bestuurders uit de kinderopvang en het primair onderwijs geloven in het recht van het kind op een maximale ontwikkeling. Daarom startten zij het project ‘Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst’. Bekijk hier een filmpje over de inhoud en doelen van het project.Het huidige, versnipperde... Lees meer >>

New York trekt 150 miljoen dollar uit voor brede scholen

New York trekt 150 miljoen dollar uit voor brede scholen
03 december 2014
- Nieuwsbericht

De Blasio zegt dat de modellen die in de 19e eeuw zijn opgezet niet meer stroken met de vaardigheden die we in de 21e eeuw nodig hebben. “Brede scholen geven vorm aan de waarden die aan het onderwijs ten grondslag liggen. Zij maken echt een verschil in de prestaties van leerlingen. (…) Brede... Lees meer >>

Samenwerkingsprotocol voor toezicht kinderopvang

Samenwerkingsprotocol voor toezicht kinderopvang
19 november 2014
- Nieuwsbericht

Het toezicht op de naleving van de kwaliteit van kindercentra, gastouderbureaus en –opvang en peuterspeelzalen wordt uitgevoerd door de GGD. Om te achterhalen waar de knelpunten zitten in de uitvoering van het toezicht, heeft het ministerie van SWZ gesproken met de ambassadeurs van {breed},... Lees meer >>

Cadeautje

Cadeautje
18 november 2014
- Columns

Wat is er nu precies aan de hand? Gisteren lanceerde staatssecretaris Dekker een waanzinnig ambitieuze campagne waarin Nederland opgeroepen wordt mee te denken over onderwijs in 2032. Iedereen mag meedenken over hoe we het onderwijs vorm gaan geven richting de Toekomst. ”Kinderen die nu groep 1... Lees meer >>

Kind van nu = sollicitant in 2032. Hoe bereiden we ze voor?

Kind van nu = sollicitant in 2032. Hoe bereiden we ze voor?
17 november 2014
- Nieuwsbericht

De eerste fase van het nationale gesprek duurt tot midden volgend jaar en ziet eruit als een brainstorm. Betrokkenen kunnen hun visie delen via #onderwijs2032. De keuze voor deze naam verwijst naar het jaar 2032, waarin de kinderen die nu beginnen met school op zoek zullen zijn naar hun eerste... Lees meer >>

Selectie excellente scholen mag experimenteren

Selectie excellente scholen mag experimenteren
06 november 2014
- Nieuwsbericht

De staatssecretaris meldt zo snel mogelijk te willen beginnen met de selectie van excellente scholen. De scholen die aan de pilot meedoen, mogen experimenteren met het aantal lesuren en de manier waarop ze lesgeven. Scholen kunnen ook zelf met ideeën komen. Zij zijn minder gebonden aan regels.... Lees meer >>

Geen financiering peuterplannen VNG

Geen financiering peuterplannen VNG
31 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Eerder kwam al uit een overleg tussen de minister en VNG naar voren dat zij het niet eens waren over de financiering van de peuterplannen. Waar VNG wil dat dagdelen van de peuteropvang met rijksgeld worden gefinancierd, vindt de minister dit een taak van de gemeentes. Zij waren het er wel over eens... Lees meer >>

Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk

Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk
31 oktober 2014
- Nieuwsbericht

In bepaalde regio’s neemt het bevolkingsaantal, en daarmee ook het aantal kinderen, af. In die gebieden worden sommige scholen zo klein dat hun voortbestaan wordt bedreigd. Hier wordt gezocht naar oplossingen om die scholen toch open te houden. Een manier die wordt voorgesteld is om scholen onder... Lees meer >>

Medezeggenschap ouders in kinderopvang groter

Medezeggenschap ouders in kinderopvang groter
06 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Minister Ascher wilde al langer de positie van ouders in de kinderopvang versterken. Het wetsvoorstel is getoetst door de GGD, de Inspectie voor het Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij: Klachtenprocedure Volgens... Lees meer >>

Kabinet komt met kwaliteitsimpuls voor primair onderwijs

14 juli 2014
- Nieuwsbericht

Het kabinet en de PO-Raad hebben in september 2013 het Nationaal Onderwijsakkoord ondertekend. Uit dit Onderwijsakkoord vloeien nu nieuwe afspraken voort. De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, zegt:  “We willen dat alle scholen zich ontwikkelen tot ambitieuze en lerende... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com