Thema: Ouderbetrokkenheid

98 resultaten van het type Nieuws gevonden.

Ouderraadpleging bij wijziging schooltijden

14 april 2017
- Nieuwsbericht

Verschillende schooltijden mogelijk Basisscholen mogen schooltijden zelf veranderen. Er zijn namelijk geen richtlijnen of regels voor bedacht. Er is dan ook geen lijstje van de overheid met schooltijden waaruit scholen kunnen kiezen. Er is ook ruimte om te variëren met schooltijden.... Lees meer >>

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Verslag NOT 2015

Verslag NOT 2015
09 februari 2015
- Verslag

“Mijn school werkt al intensief samen met de kinderopvang, maar ik vind het fijn om alle feiten op een rij te hebben,” was een veel gehoorde uitspraak bij de sessies van {Breed} op de NOT. Of: “Brede scholen en IKC’s zijn nieuw voor mij, maar ik wil me er graag in verdiepen.” Sommige... Lees meer >>

Ton Schroor:“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”

Ton Schroor:“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”
05 februari 2015
- Interview

Groningen is Onderwijsstad van het jaar 2014/2015, en de Groningse Vensterscholen bestaan dit jaar 20 jaar. Met de ontwikkeling van de Vensterschool is Groningen, samen met Rotterdam, de grondlegger van de brede school. Bovendien hebben zich de afgelopen tijd veel veranderingen voorgedaan in de... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Handreiking IKC-Raad

03 februari 2015
- Publicatie

De Handreiking IKC-Raad verkent de verschillende mogelijkheden binnen een IKC om de MR van de school en de OC van de opvang met elkaar te integreren.Door de verschillen in wetgeving tussen onderwijs en kinderopvang is het niet mogelijk om de verschillende organen simpelweg in elkaar te schuiven.... Lees meer >>

Kamerdebat over adviesrecht ouders op prijs kinderopvang

Kamerdebat over adviesrecht ouders op prijs kinderopvang
02 februari 2015
- Nieuwsbericht

Een Kamermeerderheid lijkt echter voor het behouden van dit adviesrecht voor ouders te zijn. Morgen wordt hierover gestemd. Enkele Kamerleden geven aan het onlogisch te vinden dat ouders wel meer te zeggen krijgen over de kwaliteit, maar niet over de kosten.Daarnaast was er discussie over het... Lees meer >>

Ouderbijdrage Peuterspeelzaal 2015

Ouderbijdrage Peuterspeelzaal 2015
17 november 2014
- Nieuwsbericht

Gemeenten kunnen de tabel van VNG gebruiken om de inkomensafhankelijke tarieven van peuterspeelzalen vast te stellen.Ouders die werken hebben daarnaast ook recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag hangt ook van hun inkomen af. Ouders die hier geen recht op hebben, kunnen in bepaalde gevallen toch... Lees meer >>

Kinderopvang: meer inspraak voor ouders en stijging toeslag

26 mei 2014
- Nieuwsbericht

Met de stijging van de kinderopvangtoeslag zijn de nieuwe maximale vergoeding voor de uurtarieven bekend. Voor de dagopvang bedraagt deze vergoeding 6,84 euro per uur, voor de buitenschoolse opvang 6,38 euro en voor de gastouderopvang 5,48 euro per uur. Het gaat om een stijging van resp. 14, 13 en... Lees meer >>

Gluren bij de buren – Samenwerken binnen een MFA

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

MFA Hoograven – UtrechtMFA Hoograven is een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan drie scholen: openbare basisschool De Hoge Raven, de protestants-christelijke school Da Costaschool Hoograven en de Katholieke Ariënsschool. Daarnaast biedt Ludens naschoolse opvang aan en is er... Lees meer >>

Advies: 'Goede medezeggenschap in het onderwijs'

28 april 2014
- Nieuwsbericht

De PO-Raad stelt op haar website dat goede medezeggenschap bijdraagt aan goed onderwijs. “Goede medezeggenschap in het onderwijs is belangrijk, omdat het schoolbesturen scherp houdt en zo verbetert.” Om de medezeggenschap op scholen verder te ontwikkelen hebben PO-Raad, VO-Raad, de Algemene... Lees meer >>

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum
25 maart 2014
- Nieuwsbericht

Kindercampus De Vuurvogel-TilburgKindercampus De Vuurvogel ligt midden in het centrum van Tilburg. Ingrid van Beuzekom, ambassadeur van {breed}, is directeur van dit integraal kindcentrum. In De Vuurvogel werken Stichting Opmaat, een organisatie die onderwijs aanbiedt in Tilburg, en... Lees meer >>

Ouders geven tips om samenwerking met school en opvang te verbeteren

20 januari 2014
- Nieuwsbericht

Deze bijeenkomst vond plaats op dinsdagavond 14 januari en werd georganiseerd in het kader van Almere Onderwijsstad, door gemeente Almere in samenwerking met Stichting Actief Ouderschap en Etuconsult. Ook vanuit LEAplus wordt aandacht besteed aan het betrekken van de omgeving bij de school. Veel... Lees meer >>

Praten over samenwerking tussen ouders en professionals

16 december 2013
- Nieuwsbericht

Ouders zijn op vele manieren betrokken bij de basisschool en de kinderopvangorganisatie van hun kinderen. Basisscholen hebben een medezeggenschapsraad en kinderopvangorganisaties werken met een oudercommissie. Ouders kunnen hier hun zegje doen over het gevoerde beleid en op die manier samenwerken... Lees meer >>

Veel interessante workshops tijdens 9e Jaarcongres Brede School

07 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De thema’s van het 9e Jaarcongres Brede School zijn: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen die ook belangrijk zijn, zoals kwaliteit in de brede school en het integraal kindcentrum en effecten... Lees meer >>

Onderwijsinspectie: Kwaliteit vve moet beter

23 augustus 2013
- Nieuwsbericht

De inspectie stelt in het rapport dat kinderen met een achterstand tijdens de voorschool niet altijd de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. ‘Zowel in het gemeentelijke beleid als op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn er veel... Lees meer >>

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend
01 juli 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens het 9e Jaarcongres Brede School staan zeven thema’s centraal: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen. Het congres bestaat uit een plenair gedeelte en een deel met workshops. Het begint... Lees meer >>

Ouderbetrokkenheid op de Dorus Rijkersschool

17 juni 2013
- Redactioneel artikel

{Breed} organiseerde op donderdag 6 juni een coördinatorendag rond het thema ouderbetrokkenheid. Dat deze dag plaatsvond op de Dorus Rijkersschool in Amsterdam-Noord was geen toeval. Deze school doet namelijk heel veel op het gebied van ouderbetrokkenheid.  Hedwig Speulman is brede school... Lees meer >>

Verslag coördinatorendag - Ouderbetrokkenheid

Verslag coördinatorendag - Ouderbetrokkenheid
17 juni 2013
- Verslag

{Breed} organiseert ieder jaar een bijeenkomst voor coördinatoren van brede scholen. Donderdag 6 juni was het weer zover. Ruim twintig coördinatoren kwamen uit heel Nederland naar de Dorus Rijkersschool in Amsterdam-Noord om te spreken over ouderbetrokkenheid.  Alice Jansen, adviseur van... Lees meer >>

Seminar over ontwikkeling brede scholen in Europa

Seminar over ontwikkeling brede scholen in Europa
03 juni 2013
- Nieuwsbericht

Job: “Ik was uitgenodigd door de Nederlandse Onderwijsraad om de seminar in Brussel bij te wonen. Afgevaardigden van zo’n twaalf landen uit de Europese Unie kwamen naar Brussel om met elkaar van gedachten te wisselen en om ervaringen met brede scholen te delen. Het was heel interessant om het... Lees meer >>

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa
03 juni 2013
- Verslag

Job van Velsen, projectleider van {Breed}, was onlangs in Brussel voor een tweedaags seminar over brede scholen. Hij sprak daar over de ontwikkeling van brede scholen in Nederland, woonde interessante lezingen bij over brede scholen in de rest van Europa en bracht een bezoek aan een prachtvoorbeeld... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com