Thema: Ouderbetrokkenheid

7 resultaten van het type Agenda gevonden.

Netwerk Kwaliteit

13 februari 2014
- Agendabericht

Bent u ook met bovenstaande vragen bezig? Schrijf u dan nu in voor het Netwerk Kwaliteit. Deelname is gratis! Elke brede school is wel ergens (heel) goed in en elke brede school zit wel met een vraag. Breng die twee bij elkaar, en iedereen wint. Dat is het idee van het Netwerk Kwaliteit. Het... Lees meer >>

Conferentie medezeggenschap

29 januari 2014
- Agendabericht

Alle scholen in Nederland hebben een medezeggenschap. Het orgaan denkt mee met het bestuur van de school en geeft adviezen over de plannen. De Algemene Onderwijsbond organiseert op woensdag 29 januari een conferentie over medezeggenschap. Deze bijeenkomst is voor voorzitters en vice-voorzitters van... Lees meer >>

Aandacht voor peuters

12 juni 2013
- Agendabericht

Tijdens dit congres staat de MOgroep stil bij de recente ontwikkelingen rond peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang. Aan de ene kant doen tegenwoordig steeds meer ouders van jonge kinderen een beroep op de voorschoolse educatie. Maar aan de andere kant krijgen peuterspeelzalen en... Lees meer >>

Coördinatorendag over ouderbetrokkenheid

06 juni 2013
- Agendabericht

{breed} organiseert geregeld bijeenkomsten voor coördinatoren van brede scholen. Het doel van deze dag is om de expertise over een thema te vergroten. Brede schoolcoördinatoren uit het hele land zijn dan ook uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst met elkaar in gesprek te gaan.  Het thema... Lees meer >>

Krachtig lokaal educatief beleid

18 april 2013
- Agendabericht

Er is veel gaande op het gebied van lokaal educatief beleid. Het passend onderwijs wordt steeds meer gekoppeld aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd en peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties harmoniseren. Daarnaast komen er steeds meer brede scholen en... Lees meer >>

Expertmeeting EC O3

14 december 2012
- Agendabericht

Tijdens deze middag  komen inspirerende voorbeelden uit het praktijk aan het woord. Zij vertellen aan de aanwezigen hoe pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten nieuwe inzichten leren toepassen. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn: interacties met kinderen, relaties met... Lees meer >>

Succes! Met ouders

25 oktober 2012
- Agendabericht

Donderdag 25 oktober tussen 18.30 en 21.30 uur zijn ouders en professionals uit opvang en onderwijs van harte uitgenodigd op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Demissionair minister Marja van Bijsterveldt laat via een videoboodschap haar steun voor dit onderwerp blijken. Wethouder... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com