Thema: Ouderbetrokkenheid

40 resultaten van het type Nieuws gevonden.

Ouderraadpleging bij wijziging schooltijden

14 april 2017
- Nieuwsbericht

Verschillende schooltijden mogelijk Basisscholen mogen schooltijden zelf veranderen. Er zijn namelijk geen richtlijnen of regels voor bedacht. Er is dan ook geen lijstje van de overheid met schooltijden waaruit scholen kunnen kiezen. Er is ook ruimte om te variëren met schooltijden.... Lees meer >>

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Kamerdebat over adviesrecht ouders op prijs kinderopvang

Kamerdebat over adviesrecht ouders op prijs kinderopvang
02 februari 2015
- Nieuwsbericht

Een Kamermeerderheid lijkt echter voor het behouden van dit adviesrecht voor ouders te zijn. Morgen wordt hierover gestemd. Enkele Kamerleden geven aan het onlogisch te vinden dat ouders wel meer te zeggen krijgen over de kwaliteit, maar niet over de kosten.Daarnaast was er discussie over het... Lees meer >>

Ouderbijdrage Peuterspeelzaal 2015

Ouderbijdrage Peuterspeelzaal 2015
17 november 2014
- Nieuwsbericht

Gemeenten kunnen de tabel van VNG gebruiken om de inkomensafhankelijke tarieven van peuterspeelzalen vast te stellen.Ouders die werken hebben daarnaast ook recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag hangt ook van hun inkomen af. Ouders die hier geen recht op hebben, kunnen in bepaalde gevallen toch... Lees meer >>

Kinderopvang: meer inspraak voor ouders en stijging toeslag

26 mei 2014
- Nieuwsbericht

Met de stijging van de kinderopvangtoeslag zijn de nieuwe maximale vergoeding voor de uurtarieven bekend. Voor de dagopvang bedraagt deze vergoeding 6,84 euro per uur, voor de buitenschoolse opvang 6,38 euro en voor de gastouderopvang 5,48 euro per uur. Het gaat om een stijging van resp. 14, 13 en... Lees meer >>

Gluren bij de buren – Samenwerken binnen een MFA

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

MFA Hoograven – UtrechtMFA Hoograven is een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan drie scholen: openbare basisschool De Hoge Raven, de protestants-christelijke school Da Costaschool Hoograven en de Katholieke Ariënsschool. Daarnaast biedt Ludens naschoolse opvang aan en is er... Lees meer >>

Advies: 'Goede medezeggenschap in het onderwijs'

28 april 2014
- Nieuwsbericht

De PO-Raad stelt op haar website dat goede medezeggenschap bijdraagt aan goed onderwijs. “Goede medezeggenschap in het onderwijs is belangrijk, omdat het schoolbesturen scherp houdt en zo verbetert.” Om de medezeggenschap op scholen verder te ontwikkelen hebben PO-Raad, VO-Raad, de Algemene... Lees meer >>

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum
25 maart 2014
- Nieuwsbericht

Kindercampus De Vuurvogel-TilburgKindercampus De Vuurvogel ligt midden in het centrum van Tilburg. Ingrid van Beuzekom, ambassadeur van {breed}, is directeur van dit integraal kindcentrum. In De Vuurvogel werken Stichting Opmaat, een organisatie die onderwijs aanbiedt in Tilburg, en... Lees meer >>

Ouders geven tips om samenwerking met school en opvang te verbeteren

20 januari 2014
- Nieuwsbericht

Deze bijeenkomst vond plaats op dinsdagavond 14 januari en werd georganiseerd in het kader van Almere Onderwijsstad, door gemeente Almere in samenwerking met Stichting Actief Ouderschap en Etuconsult. Ook vanuit LEAplus wordt aandacht besteed aan het betrekken van de omgeving bij de school. Veel... Lees meer >>

Praten over samenwerking tussen ouders en professionals

16 december 2013
- Nieuwsbericht

Ouders zijn op vele manieren betrokken bij de basisschool en de kinderopvangorganisatie van hun kinderen. Basisscholen hebben een medezeggenschapsraad en kinderopvangorganisaties werken met een oudercommissie. Ouders kunnen hier hun zegje doen over het gevoerde beleid en op die manier samenwerken... Lees meer >>

Veel interessante workshops tijdens 9e Jaarcongres Brede School

07 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De thema’s van het 9e Jaarcongres Brede School zijn: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen die ook belangrijk zijn, zoals kwaliteit in de brede school en het integraal kindcentrum en effecten... Lees meer >>

Onderwijsinspectie: Kwaliteit vve moet beter

23 augustus 2013
- Nieuwsbericht

De inspectie stelt in het rapport dat kinderen met een achterstand tijdens de voorschool niet altijd de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. ‘Zowel in het gemeentelijke beleid als op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn er veel... Lees meer >>

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend
01 juli 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens het 9e Jaarcongres Brede School staan zeven thema’s centraal: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen. Het congres bestaat uit een plenair gedeelte en een deel met workshops. Het begint... Lees meer >>

Seminar over ontwikkeling brede scholen in Europa

Seminar over ontwikkeling brede scholen in Europa
03 juni 2013
- Nieuwsbericht

Job: “Ik was uitgenodigd door de Nederlandse Onderwijsraad om de seminar in Brussel bij te wonen. Afgevaardigden van zo’n twaalf landen uit de Europese Unie kwamen naar Brussel om met elkaar van gedachten te wisselen en om ervaringen met brede scholen te delen. Het was heel interessant om het... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com