Thema: Ouderbetrokkenheid

98 resultaten gevonden.

Onderwijsinspectie: Kwaliteit vve moet beter

23 augustus 2013
- Nieuwsbericht

De inspectie stelt in het rapport dat kinderen met een achterstand tijdens de voorschool niet altijd de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. ‘Zowel in het gemeentelijke beleid als op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn er veel... Lees meer >>

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend
01 juli 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens het 9e Jaarcongres Brede School staan zeven thema’s centraal: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen. Het congres bestaat uit een plenair gedeelte en een deel met workshops. Het begint... Lees meer >>

Ouderbetrokkenheid op de Dorus Rijkersschool

17 juni 2013
- Redactioneel artikel

{Breed} organiseerde op donderdag 6 juni een coördinatorendag rond het thema ouderbetrokkenheid. Dat deze dag plaatsvond op de Dorus Rijkersschool in Amsterdam-Noord was geen toeval. Deze school doet namelijk heel veel op het gebied van ouderbetrokkenheid.  Hedwig Speulman is brede school... Lees meer >>

Verslag coördinatorendag - Ouderbetrokkenheid

Verslag coördinatorendag - Ouderbetrokkenheid
17 juni 2013
- Verslag

{Breed} organiseert ieder jaar een bijeenkomst voor coördinatoren van brede scholen. Donderdag 6 juni was het weer zover. Ruim twintig coördinatoren kwamen uit heel Nederland naar de Dorus Rijkersschool in Amsterdam-Noord om te spreken over ouderbetrokkenheid.  Alice Jansen, adviseur van... Lees meer >>

Aandacht voor peuters

12 juni 2013
- Agendabericht

Tijdens dit congres staat de MOgroep stil bij de recente ontwikkelingen rond peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang. Aan de ene kant doen tegenwoordig steeds meer ouders van jonge kinderen een beroep op de voorschoolse educatie. Maar aan de andere kant krijgen peuterspeelzalen en... Lees meer >>

Coördinatorendag over ouderbetrokkenheid

06 juni 2013
- Agendabericht

{breed} organiseert geregeld bijeenkomsten voor coördinatoren van brede scholen. Het doel van deze dag is om de expertise over een thema te vergroten. Brede schoolcoördinatoren uit het hele land zijn dan ook uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst met elkaar in gesprek te gaan.  Het thema... Lees meer >>

Seminar over ontwikkeling brede scholen in Europa

Seminar over ontwikkeling brede scholen in Europa
03 juni 2013
- Nieuwsbericht

Job: “Ik was uitgenodigd door de Nederlandse Onderwijsraad om de seminar in Brussel bij te wonen. Afgevaardigden van zo’n twaalf landen uit de Europese Unie kwamen naar Brussel om met elkaar van gedachten te wisselen en om ervaringen met brede scholen te delen. Het was heel interessant om het... Lees meer >>

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa
03 juni 2013
- Verslag

Job van Velsen, projectleider van {Breed}, was onlangs in Brussel voor een tweedaags seminar over brede scholen. Hij sprak daar over de ontwikkeling van brede scholen in Nederland, woonde interessante lezingen bij over brede scholen in de rest van Europa en bracht een bezoek aan een prachtvoorbeeld... Lees meer >>

Breda: een brede school in iedere wijk

27 mei 2013
- Nieuwsbericht

Een brede school is volgens de gemeente Breda een netwerk van onderwijs, kinderopvang, andere instellingen en ouders uit de wijk. Zij werken aan een samenhangend en uitdagend programma om alle kinderen in een wijk de kans te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen. Hierbij is er aandacht voor... Lees meer >>

Krimp

Krimp
21 mei 2013
- Columns

Rapporten zijn er over geschreven, taskforces hebben zich er de afgelopen jaren vakkundig op gestort, wetenschappers hebben het fenomeen onderzocht en er is weken over vergaderd. Hoe houden we het dorp leefbaar, de kinderen en hun ouders binnenboord en voorkomen we dat er een uittocht richting stad... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt neemt deel aan Jaarcongres Brede School

19 april 2013
- Nieuwsbericht

Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen rondom brede scholen? Of wilt u met andere deelnemers de diepte ingaan op een bepaald onderwerp? Kom dan naar het Jaarcongres Brede School, dat adviesbureau Sardes en congresbureau Logacom op 6 november in Utrecht in samenwerking met... Lees meer >>

Krachtig lokaal educatief beleid

18 april 2013
- Agendabericht

Er is veel gaande op het gebied van lokaal educatief beleid. Het passend onderwijs wordt steeds meer gekoppeld aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd en peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties harmoniseren. Daarnaast komen er steeds meer brede scholen en... Lees meer >>

Boek over sociale media op de basisschool

03 april 2013
- Nieuwsbericht

In het boek komen 21 leerkrachten aan het woord. Daaronder zijn negentien Nederlandse leraren en twee Vlamingen. Aan de hand van concrete voorbeelden vertellen zij hoe je sociale media kunt gebruiken tijdens de lessen. Hoe maak je de les spannender met QR-codes? Hoe kun je apps benutten in de klas?... Lees meer >>

Ambassadeurs bezoeken ambassadeurs

25 maart 2013
- Achtergrondartikel

{breed} organiseert ieder jaar de activiteit ‘Ambassadeurs bezoeken ambassadeurs’. Alice Jansen, adviseur van {breed}, legt het doel van deze bijeenkomst uit. “Als ambassadeurs zijn jullie in onze ogen goede voorbeelden van brede scholen. Jullie krijgen regelmatig bezoek van andere scholen.... Lees meer >>

Thema coördinatorendag deze keer ouderbetrokkenheid

08 maart 2013
- Nieuwsbericht

{breed} organiseert geregeld bijeenkomsten voor coördinatoren van brede scholen. Het doel van deze dag is om de expertise over een thema te vergroten. Brede schoolcoördinatoren uit het hele land zijn dan ook uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst met elkaar in gesprek te gaan.  Het thema... Lees meer >>

Bijeenkomst medezeggenschap op IKC’s

01 februari 2013
- Nieuwsbericht

Hoe kun je medezeggenschap op een IKC het beste regelen? Op die vraag was tot voor kort geen sluitend antwoord. Medezeggenschap op scholen is altijd in de vorm van een mr. En bij kinderopvangorganisaties kunnen papa’s en mama’s via een oudercommissie meepraten. Maar hoe moet dat nou als de... Lees meer >>

Ouders vinden samenwerking met school belangrijk

15 januari 2013
- Nieuwsbericht

Het SCP concludeert dat papa’s en mama’s van kinderen die naar de basisschool gaan, graag willen weten hoe de kinderen het op school doen. Bijna alle ouders praten met hun kroost over school. En dat doen ze op regelmatige basis. Ouders willen weten hoe het op school gaat, wat de kinderen leren,... Lees meer >>

Expertmeeting EC O3

14 december 2012
- Agendabericht

Tijdens deze middag  komen inspirerende voorbeelden uit het praktijk aan het woord. Zij vertellen aan de aanwezigen hoe pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten nieuwe inzichten leren toepassen. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn: interacties met kinderen, relaties met... Lees meer >>

Gemeente Amersfoort - Brede scholen in het voortgezet onderwijs in Amersfoort

12 december 2012
- Literatuur

De gemeente Amersfoort wil bouwen aan een omgeving waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van het Brede Schoolconcept in het voortgezet onderwijs is ook in Amersfoort volop aan de gang. Dit boekje is bedoeld om te inspireren, maar ook om opties te verkennen... Lees meer >>

Rijksuniversiteit Groningen - Binding door de brede school

11 december 2012
- Onderzoek

De brede school fungeert vaak als centrale ontmoetingsplek in het dorp of in de wijk. Onmisbaar bij deze functie is dat buurtbewoners een reden hebben om gebruik te maken van de brede school door een gemeenschapsvoorziening. ‘Hoe kan de brede school bijdragen aan de versterking van de sociale... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com