Thema: Ouderbetrokkenheid

53 resultaten gevonden.

JSO Werven voor de voorschool

JSO Werven voor de voorschool
28 januari 2010
- Literatuur

Werven voor de voorschool Uitgever: JSO22 januari 2010 Om alle kinderen gelijke kansen te bieden stimuleert Den Haag de voorschool, waar peuters spelenderwijs de Nederlandse taal leren. Doelstelling is om alle Haagse kinderen met een taalachterstand de voorschool te laten bezoeken. Maar hoe... Lees meer >>

GK van Hogendorpschool - ouderbetrokkenheid

GK van Hogendorpschool - ouderbetrokkenheid
16 juni 2009
- Interview

‘Als de band warm is, lopen alle processen beter’ De Rotterdamse GK van Hogendorpschool is zoals Arno Taveniers zegt in de opbouwfase. ‘Hopelijk bereiken we ook een keer de eindfase en zie ik de brede school weer verdwijnen. Begrijp me goed, ik ben er blij mee. Maar ouders hebben ook hun taak.... Lees meer >>

Hanzenhogeschool Groningen, Ouderbetrokkenheid in de brede school

17 februari 2009
- Literatuur

Ouderbetrokkenheid in de Brede School Literatuurstudie. Nynke van der Schaaf & Tonny van den Berg, 2008, 58 pagina's. Hanzenhogeschool Groningen.Om ontwikkelingsondersteunend gedrag van de doelgroep te stimuleren is het noodzakelijk dit beleid in te bedden in een breed ouderbeleid, aldus de... Lees meer >>

Ghislaine de Brouwer & Freddy Loeffen - obs De Spelelier

Ghislaine de Brouwer & Freddy Loeffen - obs De Spelelier
02 december 2008
- Interview

Moleculemodellen met spekkiesObs De Spelelier, onderdeel van brede school De Wilgenbroek, heeft techniek omarmd. Deze  school in Boxtel verwerkt techniek, net als andere thema's, in de lessen van basisschoolleerlingen en tijdens de naschoolse activiteiten. Dit jaar is er zelfs een... Lees meer >>

Oberon & Sardes, Handboek Brede School 2007

Oberon & Sardes, Handboek Brede School 2007
19 november 2007
- Literatuur

Handboek Brede School. Michiel van der Grinten en Miriam Walraven (Oberon), Kees Broekhof, Karin Hoogeveen en Frank Studulski (Sardes), 2007, 160 blz., ISBN 978 90 77737 2 24 Het Handboek biedt praktische en direct toepasbare werkwijzen voor een systematische aanpak. Daarbij wordt gekeken naar... Lees meer >>

Ouderbetrokkenheid thuis is de sleutel voor schoolsucces

09 mei 2007
- Literatuur

De manier waarop ouders zich thuis gedragen heeft meer invloed op schoolprestaties dan actieve betrokkenheid bij de school van hun kinderen, blijkt uit onderzoek. Ouders leveren, als de belangrijkste opvoeders van kinderen, een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden en het... Lees meer >>

Oberon, Sociale competentie en participatie in beeld

06 maart 2007
- Literatuur

Sociale competentie en participatie in beeld. Een Beleids Evaluatie Instrument (BEI) voor het Primair Onderwijs. Het Beleidsevaluatie Instrument (BEI) geeft scholen, schoolbesturen en gemeenten handvatten voor het concretiseren en verhelderen van beleid en interventies op het gebied van sociale... Lees meer >>

Oenen, Sociale competentie en de brede school

23 oktober 2006
- Literatuur

Saskia van Oenen, Sociale competentie en de brede school, NIZW, 2001. ISBN: 90-5050-902-9, 80 p. Kinderen moeten leren omgaan met veel verschillende leef- en werksituaties, culturen en sociale verwachtingen. Daarom is 'sociale competentie' een belangrijk onderdeel van hun algemene ontwikkeling.... Lees meer >>

IVA beleidsonderzoek, behoeften en wensen van ouders

23 oktober 2006
- Literatuur

N. van Dartel, L. Sontag, R. Hermanussen. IVA beleidsonderzoek en advies, Behoefte en bezinning : een onderzoek naar de behoeften en wensen van ouders rondom activiteiten binnen de Brede Wijkschool Tilburg West, 2004, 14 pags.  Behoefteonderzoek onder ouders rondom activiteiten binnen de... Lees meer >>

Bruins & Dijk, Actieve ouders - ouderparticipatie in de brede school

23 oktober 2006
- Literatuur

Y. Bruins en P. van Dijk, Actieve ouders : Ouderparticipatie en welzijnswerk in de brede school, uitg. Stichting Spectrum, 2003, 48 pags. ISBN 9058800075 Een handboek voor de participatie van ouders in de brede school. Bevat o.a. een stappenplan voor de ontwikkeling van beleid en een... Lees meer >>

Ouders, onderwijs en verantwoordelijkheid

26 oktober 2005
- Verslag

Op de eerste dag van het EK voetbal organiseerde Forum een conferentie over ouderbetrokkenheid. Veel sprekers benadrukten de noodzaak van geduld, helderheid, en mondeling contact. Voetbal of niet, iedereen was aanwezig op de Forum-conferentie. De zaal zat vol, en op het podium kwamen... Lees meer >>

Spectrum, Handleiding ouderparticipatie

26 oktober 2005
- Literatuur

Handleiding ouderpartcipatie Ouders in de brede school. Ze zijn broodnodig. Maar hoe regel je dat? Een nieuwe uitgave van de stichting Spectrum biedt een handleiding. Een handleiding is een praktisch hulpmiddel en dat is 'Actieve ouders - Ouderparticipatie en welzijnswerk in de brede school'... Lees meer >>

Hoe kunnen scholen de ouderbetrokkenheid stimuleren?

01 januari 1970
- Thema's rond IKC en brede school

Ouderbetrokkenheid is een lastig en veelomvattend begrip. Belangrijk is om te bepalen wat u precies verstaat onder ouderbetrokkenheid en wat uw doelstelling is. Wat wilt u met ouderbetrokkenheid bereiken? En hoe - met welke activiteiten - wilt u dat bereiken? Maar vóór alles geldt: hoe komt u tot... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com