Thema: Ouderbetrokkenheid

98 resultaten gevonden.

Verbindende leerkracht op brede school

11 december 2012
- Nieuwsbericht

Op die werkelijkheid wil Doornenbal haar studenten voorbereiden. Daarom onderzoekt zij manieren om leerkrachten klaar te stomen voor het werken op een brede school. Samen met Wouter Pols (Hogeschool Rotterdam) en Saskia van Oenen (Nederlands Jeugdinstituut) schreef Doornenbal het boek ‘Werken in... Lees meer >>

PrimaOuders.nl - Ouderbetrokkenheid op scholen gaat de goede kant op

10 december 2012
- Literatuur

Open publication - Free publishing - More... Lees meer >>

Brede School Assen

06 december 2012
- Ambassadeur

Sinds 2009 heeft Assen in elke wijk een Brede School. De partners in de wijk geven zelf vorm aan hun eigen Brede School, zodat iedere school zijn “eigen kleur” kent. In Assen vormen vijf pijlers de rode draad van de Brede School: Pijler 1: Onderwijs en ontwikkeling in doorgaande lijnenDe... Lees meer >>

Brede School Markeent - Weert

Brede School Markeent - Weert
21 november 2012
- Ambassadeur

Goede afsprakenOnlangs hebben de gebruikers van Brede School Markeent een traject ingezet met inhoudelijke afspraken en afstemming. Tijdens een studiedag probeerden zij onderlinge afstemming te vinden over hantering van omgangsvormen, de regels en de houding van de medewerkers. Deze dag heeft een... Lees meer >>

Wat je geeft, dat krijg je terug

06 november 2012
- Columns

Ouders en school, het lijkt een moeizame relatie. In mijn ogen heeft dat te maken met angst of onzekerheid, onbegrip en het ontbreken van een relatie tussen de professional en de ouder. De minister van onderwijs heeft het in dit verband over "educatief partnerschap". En wat gebeurt er... Lees meer >>

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden
02 november 2012
- Ambassadeur

... Lees meer >>

Bruggen slaan in de brede school

30 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De nieuwe regering geeft de veiligheid van de kinderen de hoogste prioriteit door middel van het screenen van personeel. Het peuterspeelzaalwerk brengt ze onder in de Wet Kinderopvang, om de onderlinge afstemming tussen onderwijs en opvang te optimaliseren. Bovendien wil ze voor- en vroegschoolse... Lees meer >>

Succes! Met ouders

25 oktober 2012
- Agendabericht

Donderdag 25 oktober tussen 18.30 en 21.30 uur zijn ouders en professionals uit opvang en onderwijs van harte uitgenodigd op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Demissionair minister Marja van Bijsterveldt laat via een videoboodschap haar steun voor dit onderwerp blijken. Wethouder... Lees meer >>

O4nt presenteert schoolplan

25 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De initiatiefnemers van o4nt beogen in de nieuwe scholen leerlingen 21st century skills bij te brengen. De moderne tijd vraagt van hen dat zij goed kunnen communiceren en samenwerken en dat zij ICT-vaardigheden beheersen. De computer, of in dit geval de iPad, speelt daarbij een sleutelrol. Met... Lees meer >>

MFA De Spil - Heerenveen

MFA De Spil - Heerenveen
12 oktober 2012
- Ambassadeur

In de accommodatie zitten de Openbare basisschool Het Slingertouw, de Christelijke basisschool De Burcht, kinderopvangorganisatie Kinderwoud, Stichting Talant - een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, Stichting Caleidoscoop - een... Lees meer >>

Experimenten groot succes

11 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De minister stuurde deze week de eerste monitorrapportage over het experiment flexibele onderwijstijden naar de Tweede Kamer. Daarin merkt zij onder meer op dat scholen vaak meer tijd voor onderwijs gebruiken dan verplicht is. Volgens de minister is de tevredenheid van ouders bij de deelnemende... Lees meer >>

Mariaschool - Rotterdam

21 september 2012
- Ambassadeur

Talentenontwikkeling. Daarover gaat het op de Mariaschool. Onder het motto ‘'Samen voor het talent van uw kind'’ zoekt de school bij alle kinderen naar hun talenten. Ouders worden daar zoveel mogelijk bij betrokken. ArrangementschoolDe Mariaschool staat in de Rotterdamse wijk Spangen... Lees meer >>

IKC Prins Willem Alexander in Vlaardingen

19 september 2012
- Achtergrondartikel

“Ouders moeten de twinkeling in de ogen van hun kinderen zien” In het nieuwe gebouw van het Kindcentrum Willem Alexander in Vlaardingen werken een basisschool, een peuterspeelzaal, de kinderopvang en de openbare bibliotheek samen. Het personeel werkt samen als één team om de... Lees meer >>

‘Voorkom achterstand met leerplicht vanaf vier jaar’

17 september 2012
- Nieuwsbericht

Wanneer we vroeg investeren in vaardigheden van kinderen, levert dat het meeste op, vertelde Ter Weel in de oratie waarmee hij het ambt van hoogleraar Social Economics and Labour Market Policy aan de Universiteit Maastricht aanvaarde. Kinderen uit relatief zwakke gezinnen krijgen vaak minder grote... Lees meer >>

BS De Kameleon - Terneuzen

17 september 2012
- Ambassadeur

Kind & Buurtcentrum De Kameleon ‘Het mooiste dat je kunt worden is jezelf’ Sinds maart 2009 is De Kameleon een centraal punt in de wijk, een veilige haven, een plaats waar kansen geboden worden zodat ieder kind zich kan ontwikkelen tot wie hij/zij is en een plek kan vinden in de... Lees meer >>

Kader Primair - Overkoepelende ‘MR’ voor kindcentrum

31 juli 2012
- Publicatie

Op het kindcentrum de Hoven in Rosmalen werken kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en BSO samen. De medezeggenschapsraden komen bijeen in een tienkoppige Kindcentrumraad. Dit zorgt ervoor dat ouders veel meer bij het centrum betrokken zijn. Lees het artikel over De Hoven (Kader Primair 9... Lees meer >>

EC O3 – Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn

20 juli 2012
- Onderzoek

Het expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jaar (EC O3) verbindt wetenschap, praktijk en beleid. Het verzamelt informatie en doet onderzoek om verschillende ministeries te informeren. Onlangs publiceerde het expertisecentrum een beknopte programmeringsstudie met... Lees meer >>

De Schakel beloond met LLO-keurmerk

05 juli 2012
- Nieuwsbericht

Eén dag voor de zomervakantie, op donderdag 5 juli, krijgt basisschool De Schakel tijdens een feestelijke ochtend het keurmerk uit handen van een beroemde Nederlander. Het doel van het keurmerk is het stimuleren van een omgeving waarin leerlingen, ouders en leraren op een intensieve, gezonde... Lees meer >>

Radboud Universiteit Nijmegen - Brug naar de toekomst. Partnerschap Ouders, school en buurt

Radboud Universiteit Nijmegen - Brug naar de toekomst. Partnerschap Ouders, school en buurt
05 juli 2012
- Literatuur

Scholen functioneren effectiever wanneer ouders, school en buurt nauw bij elkaar betrokken zijn. Naar aanleiding van dit thema stelde Frederik Smit in de serie Meesterklasbijdragen een bundel op. Diverse deskundigen die aanwezig waren bij de scholing die het Expertisecentrum ITS vorig jaar... Lees meer >>

‘Meer ouderbetrokkenheid op basisscholen’

05 juni 2012
- Nieuwsbericht

Aan het onderzoek van Ecorys en Oberon deden 230 directeuren van basisscholen en 500 ouders van schoolgaande kinderen mee. Hoewel steeds meer scholen aandacht besteden aan ouderbetrokkenheid, geeft meer dan de helft van de ouders aan dat de school meer zou kunnen doen om hen te betrekken bij hun... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com