Thema: Ouderbetrokkenheid

98 resultaten gevonden.

De brede school als democratische gemeenschap

25 mei 2012
- Nieuwsbericht

Volgens De Winter is het belangrijk dat niet alleen ouders verantwoordelijkheid nemen voor kinderen. Het kind ontwikkelt zich in combinatie met de omgeving en dat gaat het beste in een rijk sociaal netwerk. De Winter noemt twee voorbeelden, waarin dat effect heel zichtbaar is. Hij ziet dat de... Lees meer >>

Masterclass 'Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief'

22 mei 2012
- Verslag

Op vrijdag 20 april 2012 kwam {Breed} met een twintigtal ambassadeurs bij elkaar op het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Het thema van deze dag luidde ‘Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief’. Aan het begin van de middag... Lees meer >>

Luc de Vries: Kijk niet naar morgen, maar naar overmorgen

Luc de Vries: Kijk niet naar morgen, maar naar overmorgen
15 mei 2012
- Interview

Al dertig jaar werkt Luc de Vries in de onderwijs- en opvangsector. Niet als leraar, maar als onderwijsorganisator. Voortdurend richt hij zich op de toekomst. Samen met drie partners lanceerde hij het nieuwe onderwijsconcept Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT), ook wel bekend als Steve... Lees meer >>

Hogeschool Utrecht - Opvoeden en ontmoeten in de wijk

Hogeschool Utrecht - Opvoeden en ontmoeten in de wijk
08 mei 2012
- Onderzoek

De stichting ABC en de Hogeschool Utrecht startten in oktober 2010 met subsidie van de provincie Utrecht een onderzoek over de pedagogische afstemming tussen de betrokkenen op brede scholen. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport met vruchtbare resultaten. Het onderzoek werd afgenomen bij... Lees meer >>

CBS De Schakel - Utrecht

CBS De Schakel - Utrecht
27 april 2012
- Ambassadeur

Basisschool De Schakel in Overvecht werkt hard aan ouderbetrokkenheid. Er is een speciale coördinator en een werkgroep die over dit thema gaan. Verder organiseren ze maandelijks een Vaderdenktank. Met het hele team investeert Basisschool De Schakel in kinderen én ouders. De intern begeleider van... Lees meer >>

Brede scholen actief met beroepencarrousels

Brede scholen actief met beroepencarrousels
01 maart 2012
- Nieuwsbericht

Op de scholen met verschillende leerpopulaties geven onder meer een buurtapotheker, journaliste van een lokale krant en een elektrotechnicus van Turkse afkomst workshops. Daarnaast leren kinderen en ouders ook hun buurtbewoners met een verschillende achtergrond kennen. Het doel van de... Lees meer >>

OBS Dorus Rijkers - Amsterdam

12 september 2011
- Ambassadeur

De Dorus Rijkersschool bestaat sinds 1965 en is gesitueerd in de wijk Banne Zuid in Amsterdam-Noord. De school is een Daltonschool in oprichting en gehuisvest in één hoofdgebouw en twee special units. De Voorschool bevindt zich op loopafstand van de school. In augustus 2015 hopen we het... Lees meer >>

De Polsstok - Amsterdam

09 augustus 2011
- Ambassadeur

In Amsterdam Zuidoost zijn tien brede scholen. Iedere buurt heeft er wel één. De Brede School waar De Polsstok deel van uit maakt is de DE Brede School (van de wijk DE). Binnen de DE Brede School werken drie scholen (de levensbeschouwelijke Polsstok, de openbare Bijlmerhorst en de Islamitische As... Lees meer >>

PCBS De Diamant Apeldoorn (PO)

22 februari 2011
- Ambassadeur

PCBS De Diamant is één van de 29 scholen voor protestants christelijk basisonderwijs in Apeldoorn. Deze scholen behoren tot de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) te Apeldoorn. PCBS De Diamant is mede dankzij alle brede school activiteiten een centrale plek in de... Lees meer >>

Een tuin voor alle kinderen

31 januari 2011
- Goed voorbeeld

Natuur- en milieueducatie speelt op veel (brede) scholen een belangrijke rol. Het heeft tot doel kinderen bewuster te maken van de natuur, zodat ze er ook voorzichtiger mee omgaan. In Assen-Oost namen enkele enthousiaste ouders het initiatief voor een Kindertuin. Hier leren kinderen onder... Lees meer >>

Minister Van Bijsterveldt bezoekt Landelijk Steunpunt

27 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Minister werd welkom geheten door Job van Velsen, projectleider van {breed}. Hij overhandigde haar een lijst met tien speerpunten van de brede school. Anja Oosterhoff en Hans van den Ham, ambassadeurs van {breed}, vertelden over hun eigen brede school situatie. Hans legde uit hoe de taal- en... Lees meer >>

Ouders vinden continurooster prettigst

11 januari 2011
- Nieuwsbericht

Zwijsenouders.nl is een initiatief van Uitgeverij Zwijsen, een educatieve uitgeverij voor het basisonderwijs.  De website liet november vorig jaar een groot onderzoek uitvoeren naar de verschillende schooltijdenmodellen. De helft van de ouders gelooft niet meer in de traditionele... Lees meer >>

Ouderbijdrage VVE op peuterspeelzaal niet verplicht omlaag

16 december 2010
- Nieuwsbericht

Het kabinet vindt het onwenselijk om gemeenten te verplichten om ouders van kinderen zonder risico op een taalachterstand op het Nederlands te subsidiëren. Met het intrekken van de wijziging worden extra financiële en organisatorische kosten bij gemeenten voorkomen. Op dit moment zijn gemeenten... Lees meer >>

Arnhemse brede scholen - Een wereld te winnen

Arnhemse brede scholen - Een wereld te winnen
08 november 2010
- Literatuur

Brochure met informatie over de brede scholen in Arnhem.  In deze uitgave leest u alles over de geschiedenis van de brede school in Arnhem. Waarom koos de gemeente uiteindelijk voor brede scholen en voor wie levert de brede school nu eigenlijk wat op?  De brochure geeft bovendien... Lees meer >>

Ouders en leerkrachten zien de ouderavond als een verplichting

09 september 2010
- Nieuwsbericht

Ouders zijn hierin wat minder stellig, maar 80 procent geeft wel aan het noodzakelijk te vinden om met de school van hun kind samen te werken.  Uit dit onderzoek onder circa duizend ouders en leerkrachten blijkt verder dat een groot deel (ruim 60 procent) van de leerkrachten vindt dat ze... Lees meer >>

Vlaamse ouders ondertekenen verklaring betrokkenheid

Vlaamse ouders ondertekenen verklaring betrokkenheid
31 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Vlaamse ouders ondertekenen deze verklaring al voordat ze hun kinderen op school inschrijven. De Besturenraad pleit al langere tijd voor meer ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. Volgens de Besturenraad is zo’n verklaring één van de middelen die tot meer ouderbetrokkenheid kan leiden. Zij... Lees meer >>

Praktijkdag Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Praktijkdag Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs
08 juli 2010
- Verslag

{Breed} organiseerde op 22 juni de vierde en tevens laatste praktijkdag van dit schooljaar. Het thema was: ‘Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs’. Gastheer Arno Tavenier heette de deelnemers welkom op het G.K. van Hogendorp in Rotterdam. Dieuwke Fokkema van {Breed} opende de middag,... Lees meer >>

Op maat ondersteuning in ouderbetrokkenheid

Op maat ondersteuning in ouderbetrokkenheid
02 juli 2010
- Nieuwsbericht

Het project PAOO-II richt zich op 40 basisscholen verspreid over het land met minimaal 50 procent gewichtenleerlingen. Het project wordt uitgevoerd vanuit de overtuiging dat een sterke betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen een positieve invloed heeft op hun motivatie en... Lees meer >>

Tips om ouders te betrekken bij MaS

Tips om ouders te betrekken bij MaS
29 juni 2010
- Nieuwsbericht

Daarom is het voor scholen van belang dat ouders de Maatschappelijke Stage steunen. Dat kan op veel verschillende manieren. In de afgelopen twee jaar vallen een aantal doeltreffende praktijken van verschillende scholen op, die de kans op slagen vergroten. Op www.maatschappelijkestage.nl zijn een... Lees meer >>

Herinnering: Alleen deze week nog inschrijven voor de Praktijkdag ‘Ouderbetrokkenheid in het VO’

Herinnering: Alleen deze week nog inschrijven voor de Praktijkdag ‘Ouderbetrokkenheid in het VO’
15 juni 2010
- Nieuwsbericht

Goede samenwerking tussen ouders en de school is van belang voor de ontwikkeling van het kind. Maar hoe organiseer je ouderbetrokkenheid in het  voortgezet onderwijs?Aan de Hogeschool Rotterdam wordt in de Kenniskring ‘Opgroeien in de stad’ veel aandacht besteed aan dit thema. Drs. Mariëtte... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com