Thema: Ouderbetrokkenheid

15 resultaten van het type Literatuur gevonden.

Gemeente Amersfoort - Brede scholen in het voortgezet onderwijs in Amersfoort

12 december 2012
- Literatuur

De gemeente Amersfoort wil bouwen aan een omgeving waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van het Brede Schoolconcept in het voortgezet onderwijs is ook in Amersfoort volop aan de gang. Dit boekje is bedoeld om te inspireren, maar ook om opties te verkennen... Lees meer >>

PrimaOuders.nl - Ouderbetrokkenheid op scholen gaat de goede kant op

10 december 2012
- Literatuur

Open publication - Free publishing - More... Lees meer >>

Radboud Universiteit Nijmegen - Brug naar de toekomst. Partnerschap Ouders, school en buurt

Radboud Universiteit Nijmegen - Brug naar de toekomst. Partnerschap Ouders, school en buurt
05 juli 2012
- Literatuur

Scholen functioneren effectiever wanneer ouders, school en buurt nauw bij elkaar betrokken zijn. Naar aanleiding van dit thema stelde Frederik Smit in de serie Meesterklasbijdragen een bundel op. Diverse deskundigen die aanwezig waren bij de scholing die het Expertisecentrum ITS vorig jaar... Lees meer >>

Arnhemse brede scholen - Een wereld te winnen

Arnhemse brede scholen - Een wereld te winnen
08 november 2010
- Literatuur

Brochure met informatie over de brede scholen in Arnhem.  In deze uitgave leest u alles over de geschiedenis van de brede school in Arnhem. Waarom koos de gemeente uiteindelijk voor brede scholen en voor wie levert de brede school nu eigenlijk wat op?  De brochure geeft bovendien... Lees meer >>

Langedijk - Communiceren met ouders? Maak er werk van!

Langedijk - Communiceren met ouders? Maak er werk van!
22 april 2010
- Literatuur

Goed gestructureerde en heldere communicatie vanuit de doelstellingen van deorganisatie is een aandachtspunt dat hoog op de ranglijst dient te staan vaneen ieder die wil dat er positief wordt geoordeeld over de kinderopvang waar hij of zij werkt. Aggy Langedijk heeft in Communiceren met ouders?... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Ouderbrochure

Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Ouderbrochure
15 april 2010
- Literatuur

Er zijn in Nederland al ongeveer 1.200 Brede basisscholen en ruim 400 Brede Scholen voor voortgezet onderwijs. De verwachting is dat die aantallen de komende jaren flink gaan toenemen. De Brede School is ook voor ouders belangrijk, omdat zij er nu al mee te maken hebben of omdat ze er in de... Lees meer >>

JSO Werven voor de voorschool

JSO Werven voor de voorschool
28 januari 2010
- Literatuur

Werven voor de voorschool Uitgever: JSO22 januari 2010 Om alle kinderen gelijke kansen te bieden stimuleert Den Haag de voorschool, waar peuters spelenderwijs de Nederlandse taal leren. Doelstelling is om alle Haagse kinderen met een taalachterstand de voorschool te laten bezoeken. Maar hoe... Lees meer >>

Hanzenhogeschool Groningen, Ouderbetrokkenheid in de brede school

17 februari 2009
- Literatuur

Ouderbetrokkenheid in de Brede School Literatuurstudie. Nynke van der Schaaf & Tonny van den Berg, 2008, 58 pagina's. Hanzenhogeschool Groningen.Om ontwikkelingsondersteunend gedrag van de doelgroep te stimuleren is het noodzakelijk dit beleid in te bedden in een breed ouderbeleid, aldus de... Lees meer >>

Oberon & Sardes, Handboek Brede School 2007

Oberon & Sardes, Handboek Brede School 2007
19 november 2007
- Literatuur

Handboek Brede School. Michiel van der Grinten en Miriam Walraven (Oberon), Kees Broekhof, Karin Hoogeveen en Frank Studulski (Sardes), 2007, 160 blz., ISBN 978 90 77737 2 24 Het Handboek biedt praktische en direct toepasbare werkwijzen voor een systematische aanpak. Daarbij wordt gekeken naar... Lees meer >>

Ouderbetrokkenheid thuis is de sleutel voor schoolsucces

09 mei 2007
- Literatuur

De manier waarop ouders zich thuis gedragen heeft meer invloed op schoolprestaties dan actieve betrokkenheid bij de school van hun kinderen, blijkt uit onderzoek. Ouders leveren, als de belangrijkste opvoeders van kinderen, een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden en het... Lees meer >>

Oberon, Sociale competentie en participatie in beeld

06 maart 2007
- Literatuur

Sociale competentie en participatie in beeld. Een Beleids Evaluatie Instrument (BEI) voor het Primair Onderwijs. Het Beleidsevaluatie Instrument (BEI) geeft scholen, schoolbesturen en gemeenten handvatten voor het concretiseren en verhelderen van beleid en interventies op het gebied van sociale... Lees meer >>

Oenen, Sociale competentie en de brede school

23 oktober 2006
- Literatuur

Saskia van Oenen, Sociale competentie en de brede school, NIZW, 2001. ISBN: 90-5050-902-9, 80 p. Kinderen moeten leren omgaan met veel verschillende leef- en werksituaties, culturen en sociale verwachtingen. Daarom is 'sociale competentie' een belangrijk onderdeel van hun algemene ontwikkeling.... Lees meer >>

IVA beleidsonderzoek, behoeften en wensen van ouders

23 oktober 2006
- Literatuur

N. van Dartel, L. Sontag, R. Hermanussen. IVA beleidsonderzoek en advies, Behoefte en bezinning : een onderzoek naar de behoeften en wensen van ouders rondom activiteiten binnen de Brede Wijkschool Tilburg West, 2004, 14 pags.  Behoefteonderzoek onder ouders rondom activiteiten binnen de... Lees meer >>

Bruins & Dijk, Actieve ouders - ouderparticipatie in de brede school

23 oktober 2006
- Literatuur

Y. Bruins en P. van Dijk, Actieve ouders : Ouderparticipatie en welzijnswerk in de brede school, uitg. Stichting Spectrum, 2003, 48 pags. ISBN 9058800075 Een handboek voor de participatie van ouders in de brede school. Bevat o.a. een stappenplan voor de ontwikkeling van beleid en een... Lees meer >>

Spectrum, Handleiding ouderparticipatie

26 oktober 2005
- Literatuur

Handleiding ouderpartcipatie Ouders in de brede school. Ze zijn broodnodig. Maar hoe regel je dat? Een nieuwe uitgave van de stichting Spectrum biedt een handleiding. Een handleiding is een praktisch hulpmiddel en dat is 'Actieve ouders - Ouderparticipatie en welzijnswerk in de brede school'... Lees meer >>

  • 1
javhide.com sexsut.com