Thema: Tussenschoolse opvang

19 resultaten van het type Nieuws gevonden.

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Kinderopvangorganisaties werken aan visie voor sector

10 december 2013
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl meldt dat de kinderopvangorganisaties streven naar invoering van de Wet op de Primaire Ontwikkeling. Het doel is dat alle kinderen vanaf 2020 recht hebben op kinderopvang/onderwijs in de buurt. Daarbij gaat men uit van een voorzieningen waarin ‘kinderopvang en onderwijs op... Lees meer >>

Verslag Gluren bij de buren - Amsterdam

Verslag Gluren bij de buren - Amsterdam
02 mei 2013
- Nieuwsbericht

Namens {breed} waren adviseurs Alice Jansen en Aimeé de Wilde aanwezig. Alice: “Eén van de opdrachten van {breed} is alle goede voorbeelden van brede scholen en ikc’s in Nederland boven water halen en laten zien aan het land. Vandaag bezoeken we twee van deze goede voorbeelden, de Kleine Reus... Lees meer >>

Tien procent peuterspeelzalen is nu peuteropvang

11 maart 2013
- Nieuwsbericht

Buitenhek Management & Consult heeft de cijfers Van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) van begin 2012 vergeleken met de cijfers van dit jaar. Daaruit is gebleken dat gemeenten sinds 1 januari 2012 maar liefst 350 peuterspeelzalen hebben omgezet naar peuteropvang... Lees meer >>

Organisaties pleiten voor steun aan kinderopvangsector

06 maart 2013
- Nieuwsbericht

In de brief komen de vier organisaties met een aantal voorstellen om de bezuinigingen op de kinderopvang terug te draaien. Zij willen ouders, ondernemers en werknemers in de kinderopvangsector op die manier meer rust brengen. In de brief staat het volgende advies: “Maak een pas op de... Lees meer >>

Asscher wil meer flexibiliteit in kinderopvangsector

27 februari 2013
- Nieuwsbericht

Asscher heeft onderzoek laten doen naar de flexibiliteit in de kinderopvangsector. Naar aanleiding van dit onderzoek stuurde hij onlangs een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangeeft dat er meer flexibiliteit in de sector moet komen. De kinderopvang werkt vandaag de dag met contracten van... Lees meer >>

Bijeenkomst medezeggenschap op IKC’s

01 februari 2013
- Nieuwsbericht

Hoe kun je medezeggenschap op een IKC het beste regelen? Op die vraag was tot voor kort geen sluitend antwoord. Medezeggenschap op scholen is altijd in de vorm van een mr. En bij kinderopvangorganisaties kunnen papa’s en mama’s via een oudercommissie meepraten. Maar hoe moet dat nou als de... Lees meer >>

Groen keurmerk voor kinderopvangorganisaties

31 januari 2013
- Nieuwsbericht

De Stichting Groen Cement werkt hiervoor samen met het vakblad Kinderopvang. Samen roepen zij het jaar 2014 uit tot het Jaar van de Groene Kinderopvang. De lancering van het keurmerk is één van de acties die de stichting en het vakblad in het kader van het Jaar van de Groene Kinderopvang... Lees meer >>

Steunpunt actualiseert database

29 januari 2013
- Nieuwsbericht

Linkin Business gaat de komende tijd gemeenten en brede scholen benaderen om namen, adressen en andere belangrijke gegevens van deze scholen op te vragen. Maar brede scholen kunnen ook zelf actie ondernemen. Aanmelden kost u niet meer dan enkele minuten tijd en kan via deze link. Wanneer uw... Lees meer >>

Teveel belemmeringen om te sporten in de buurt

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De Taskforce, onder leiding van de burgemeester van Maastricht Onno Hoes, presenteerde het rapport onlangs aan Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het rapport zijn staan elf punten opgenomen, die de belemmeringen voor sporten in de buurt weg moeten nemen. Zo moet de... Lees meer >>

Zoektocht naar goed voorbeeld levert iPad Mini op

Zoektocht naar goed  voorbeeld levert iPad Mini op
25 januari 2013
- Nieuwsbericht

Alle mensen die zich voor maandag 21 januari inschreven voor de nieuwsbrief van {breed} maakten kans op de iPad Mini. Annette zag de actie op de website voorbij komen en bedacht zich geen moment. “Wij zijn in Dordrecht bezig met het opzetten van een brede school en om die reden kwam ik op de... Lees meer >>

Waarborgfonds: "koude sanering kinderopvang is schadelijk en onnodig"

Waarborgfonds: "koude sanering kinderopvang is schadelijk en onnodig"
06 december 2012
- Nieuwsbericht

De kinderopvangsector staat onder grote financiële druk. De gemiddelde winstgevendheid van organisaties was in 2011 slechts 1,6 procent. De vermogenspositie bedroeg 12,4 procent. De bezetting is in 2012 gemiddeld 10,4 procent lager en ondernemers verwachten in 2013 een daling van nog eens 7... Lees meer >>

“Bezuinigingen kinderopvang gaan door”

04 december 2012
- Nieuwsbericht

De Tweede Kamer stelde vragen aan Asscher over zijn plannen met de kinderopvangtoeslag. De minister antwoordde daarop dat er in het regeerakkoord geen middelen beschikbaar zijn om de bezuinigingen terug te draaien. Asscher geeft aan dat hij het een zorgelijk signaal vindt dat ouders het voornemen... Lees meer >>

‘Geen ruimere norm kinderopvang’

12 november 2012
- Nieuwsbericht

Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe regels in voor de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang. Ouders en deskundigen reageerden bezorgd op de aankondiging van de rekentool. De kwaliteit van de kinderopvang zou in het geding zijn, omdat leidsters vanaf volgend jaar meer baby’s en peuters zouden... Lees meer >>

Bruggen slaan in de brede school

30 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De nieuwe regering geeft de veiligheid van de kinderen de hoogste prioriteit door middel van het screenen van personeel. Het peuterspeelzaalwerk brengt ze onder in de Wet Kinderopvang, om de onderlinge afstemming tussen onderwijs en opvang te optimaliseren. Bovendien wil ze voor- en vroegschoolse... Lees meer >>

FNV uit zorgen over kinderopvang

23 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De FNV uitte zijn zorgen aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de evaluatie op de Wet Kinderopvang. Na de forse bezuinigingen op de sector van de afgelopen twee jaar, krijgt de kinderopvang in 2013 te maken met een bezuiniging van 110 miljoen. In zijn reactie op de evaluatie pleit de FNV voor een... Lees meer >>

TandemTeam ondersteunt samenwerking

01 oktober 2012
- Nieuwsbericht

Steeds vaker en steeds intensiever werken het basisonderwijs en de kinderopvang samen. Dat is heel mooi, maar door de verschillende culturen en gewoontes is dat niet altijd eenvoudig. Het nieuwe TantemTeam kent beide sectoren goed en weet daardoor geslaagde samenwerkingstrajecten tot stand te... Lees meer >>

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012
- Nieuwsbericht

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com