Thema: Naschoolse activiteiten

41 resultaten van het type Nieuws gevonden.

Lancering Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl

Lancering Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl
03 juli 2015
- Nieuwsbericht

Er wordt uitgegaan van zeven thema’s die aansluiten op de pijler educatie binnen de Gezonde School-aanpak: - sociaal emotionele ontwikkeling- voeding- bewegen en sport- persoonlijke verzorging- genotmiddelen- relaties en seksualiteit- fysieke veiligheid. Per thema is bepaald welke inhouden er... Lees meer >>

Drie scholen genomineerd voor Techniektrofee

30 mei 2014
- Nieuwsbericht

De school die er op 18 juni met de prijs vandoor gaat, krijgt niet alleen een bokaal, maar ook een bedrag van 5.000 euro. De Techniektrofee is een initiatief van TechniekTalent.nu en het Ir. W. Maas Geesteranus fonds. Deze twee organisaties willen basisscholen die techniek hoog in het vaandel... Lees meer >>

Campagne Klassiek Geeft van start

13 mei 2014
- Nieuwsbericht

Het landelijk Instrumentendepot Leerorkest en Radio 4 zijn een campagne gestart om muziekinstrumenten in te zamelen. Deze twee organisaties streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen een kans krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen.  Het landelijk Instrumentendepot Leerorkest is... Lees meer >>

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum
25 maart 2014
- Nieuwsbericht

Kindercampus De Vuurvogel-TilburgKindercampus De Vuurvogel ligt midden in het centrum van Tilburg. Ingrid van Beuzekom, ambassadeur van {breed}, is directeur van dit integraal kindcentrum. In De Vuurvogel werken Stichting Opmaat, een organisatie die onderwijs aanbiedt in Tilburg, en... Lees meer >>

'De vraag moet leidend zijn bij sportaanbod voor kinderen'

17 maart 2014
- Nieuwsbericht

Job van Velsen, projectleider van {breed}, legt tijdens de eerste bijeenkomst van het Netwerk Sport en een Gezonde Leefstijl uit wat de deelnemers kunnen verwachten. “De meeste bijeenkomsten, zoals workshops en leersessies, zijn nogal conservatief van aard. U komt, luistert naar een lezing en... Lees meer >>

Eerste bijeenkomst Netwerk Kwaliteit

Eerste bijeenkomst Netwerk Kwaliteit
03 maart 2014
- Nieuwsbericht

Netwerk Kwaliteit{breed} organiseert dit jaar voor het eerst het Netwerk Kwaliteit. De deelnemers komen vier keer per jaar bijeen en streven naar kwaliteitsverbetering van hun brede scholen en integrale kindcentra. Deze vorderingen bespreken ze met elkaar en met adviseurs van {breed}. De eerste... Lees meer >>

Tips over cultuureducatie op brede scholen

09 december 2013
- Nieuwsbericht

Vijf brede scholen uit de provincie Gelderland hebben sinds 2011 deelgenomen aan een pilotproject over kunst- en cultuureducatie op brede scholen. De scholen uit Arnhem, Brummen, Neede, Rhenoy en Wijchen hebben een lijst met tips en succesfactoren samengesteld. De scholen stellen dat onder andere... Lees meer >>

Utrecht opent vijfde Brede School Academie

18 november 2013
- Nieuwsbericht

De Nationale Onderwijsgids interviewde de wethouder van Onderwijs over educatie in de stad Utrecht. Daarbij ging het al snel over de Brede School Academie. Op deze Academie krijgen kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 extra lessen. En dat de BSA zijn vruchten afwerpt, werd onlangs bekend toen... Lees meer >>

Lezingen 9e Jaarcongres Brede School

Lezingen 9e Jaarcongres Brede School
11 november 2013
- Nieuwsbericht

Robert-Jan SimonsRobert-Jan Simons, hoogleraar didactiek in digitale context aan de Universiteit van Utrecht, benadrukte in zijn verhaal het nut van leren. Met een duidelijke rekensom, die gebaseerd was op wetenschappelijk onderzoek, toonde hij aan dat een kinderbrein slechts 6,25 procent van alle... Lees meer >>

Classic Express laat kinderen kennismaken met muziek

18 oktober 2013
- Nieuwsbericht

Het Prinses Christina Concours heeft zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk kinderen in Nederland kennis te laten maken met (klassieke) muziek. Dat doet het Prinses Christina Concours onder andere met de zogenoemde Classic Express. Jongeren vanaf 12 jaar, die bij het concours een prijs hebben... Lees meer >>

Studiereis naar België: een 'plezante' ervaring

Studiereis naar België: een 'plezante' ervaring
07 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De studiereis is een jaarlijks terugkerend fenomeen en is voor ambassadeurs van {breed}. Met het organiseren van de studiereis bedankt {breed} haar ambassadeurs voor hun inzet en zorgt ervoor dat zij zelf ook geïnspireerd blijft. Tonny van den Berg, adviseur van {breed}, legt uit wat een... Lees meer >>

Verslag Gluren bij de buren - Amsterdam

Verslag Gluren bij de buren - Amsterdam
02 mei 2013
- Nieuwsbericht

Namens {breed} waren adviseurs Alice Jansen en Aimeé de Wilde aanwezig. Alice: “Eén van de opdrachten van {breed} is alle goede voorbeelden van brede scholen en ikc’s in Nederland boven water halen en laten zien aan het land. Vandaag bezoeken we twee van deze goede voorbeelden, de Kleine Reus... Lees meer >>

Werkbericht gemeentebrede dagarrangementen

22 maart 2013
- Nieuwsbericht

Op de eerste plaats is dat het professionaliseren van de naschoolse activiteiten (nsa). Op die manier kunnen aan deze activiteiten dezelfde eisen worden gesteld als aan die van de buitenschoolse opvang. Het bieden van naschoolse activiteiten wordt zo echter wel fors duurder en daarmee minder... Lees meer >>

Kabinet wil eerder ingrijpen bij slecht onderwijs

18 maart 2013
- Nieuwsbericht

Basisscholen en scholen in het voortgezet die volgens de Onderwijsinspectie ‘zeer zwak’ scoren, kunnen vandaag de dag een aantal jaar open blijven. Volgens het kabinet worden de leerlingen daarvan de dupe. En dat wil het kabinet niet. Daarom heeft het kabinet onlangs ingestemd met het voorstel... Lees meer >>

Subsidies Brede Impuls combinatiefuncties bekend

18 februari 2013
- Nieuwsbericht

In een document van het ministerie kunnen gemeentes vinden hoeveel subsidie ze in 2013 krijgen om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Ook geeft de overheid duidelijkheid over het aantal fte’s dat gemeentes mogen inzetten.  Vorig jaar, in 2012, deden 373 gemeenten mee aan de Brede... Lees meer >>

‘Brede scholen bieden kansen voor cultuureducatie’

‘Brede scholen bieden kansen voor cultuureducatie’
15 februari 2013
- Nieuwsbericht

Het Cultuurnetwerk Nederland bood de regeling ‘Brede school en cultuureducatie’ aan. Zij deed dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  24 basisscholen, verspreid over heel Nederland, maakten in de periode 2007-2012 aanspraak op maximaal 15.000 euro... Lees meer >>

Asscher wil predicaat voor kinderopvangorganisaties

15 februari 2013
- Nieuwsbericht

Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.  Onderwijsinstellingen in Nederland werken vandaag de dag al met een zo’n predicaat. Als ze goed presteren, verdienen ze het predicaat ‘excellent’. Presteren ze onder de maat,... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com