Thema: Naschoolse activiteiten

66 resultaten gevonden.

BOinK - Oudere kinderen in de bso; hoe hou je het uitdagend?

23 oktober 2012
- Publicatie

Open publication - Free publishing - More... Lees meer >>

TandemTeam ondersteunt samenwerking

01 oktober 2012
- Nieuwsbericht

Steeds vaker en steeds intensiever werken het basisonderwijs en de kinderopvang samen. Dat is heel mooi, maar door de verschillende culturen en gewoontes is dat niet altijd eenvoudig. Het nieuwe TantemTeam kent beide sectoren goed en weet daardoor geslaagde samenwerkingstrajecten tot stand te... Lees meer >>

Johan de Witt (locatie Zusterstraat) (VO) - Den Haag

24 september 2012
- Ambassadeur

Ambassadeur: Anne SegerenJohan de Wit ScholengroepZusterstraat 1202512 TP  Den... Lees meer >>

Start Opleiding Specialist Brede School

21 september 2012
- Nieuwsbericht

Leerkrachten en managers in het primair onderwijs, maar ook medewerkers in de welzijnssector kunnen door middel van deze opleiding hun visie en vaardigheden ontwikkelingen. Door het verdiepen in de benodigde competenties en het maken van een plan van aanpak, worden de deelnemers opgeleid tot... Lees meer >>

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012
- Nieuwsbericht

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld... Lees meer >>

Vijf jaar later: brede scholen en cultuur

04 september 2012
- Nieuwsbericht

Cultuurplein ging op bezoek bij acht scholen die tussen 2007 en 2008 de subsidie ontvingen. Zij kregen vijf jaar geleden de opdracht om meer aandacht te schenken aan cultuureducatie. Eén van die scholen is Het Meesterwerk in Almere. Die school heeft de subsidie onder meer ingezet voor een... Lees meer >>

Annemarie Elout: Neem kinderen mee naar buiten!

Annemarie Elout: Neem kinderen mee naar buiten!
14 augustus 2012
- Interview

Naar het bos gaan, hout zagen en hutten bouwen. Anno 2012 klinkt dat als een spannend avontuur uit een kinderboek. Daar neemt Annemarie Elout geen genoegen mee. Annemarie neemt kinderen mee naar buiten, zodat ze zelf avonturen kunnen beleven! Ondertussen leren ze ook nog iets over de natuur, dat is... Lees meer >>

VWS wil meer combinatiefuncties

04 juli 2012
- Nieuwsbericht

Uit het eindrapport ‘Aan de slag met de buurtsportcoach’ en uit verschillende andere onderzoeken, bijvoorbeeld van Oberon en het Mulier Instituut, blijkt dat de inzet van combinatiefunctionarissen zijn vruchten afwerpt. Naar aanleiding van deze goede resultaten geeft de minister de... Lees meer >>

Kwaliteitseisen kinderopvang nu wettelijk vastgelegd

11 juni 2012
- Nieuwsbericht

Voorheen waren de kwaliteitseisen alleen beschreven in beleidsregels. Deze boden onvoldoende grond voor gemeentes om boetes op te leggen aan kinderopvanginstellingen die zich niet aan deze eisen hielden. Wanneer een kinderopvangvoorziening zich niet houdt aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente op... Lees meer >>

Brede scholen actief met beroepencarrousels

Brede scholen actief met beroepencarrousels
01 maart 2012
- Nieuwsbericht

Op de scholen met verschillende leerpopulaties geven onder meer een buurtapotheker, journaliste van een lokale krant en een elektrotechnicus van Turkse afkomst workshops. Daarnaast leren kinderen en ouders ook hun buurtbewoners met een verschillende achtergrond kennen. Het doel van de... Lees meer >>

Gratis fotografielessen

Gratis fotografielessen
18 oktober 2011
- Nieuwsbericht

De website www.fotoleren.nl is een digitale leeromgeving met gratis lesstof over fotografie voor leerlingen, studenten en fotografieliefhebbers. Docenten kunnen zelf pagina’s samenstellen op maat voor hun leerlingen of studenten met bronnen en lessen. Het project Fotoleren.nl is een initiatief... Lees meer >>

Het Wonderwoud - Zwolle

12 oktober 2011
- Ambassadeur

Het Wonderwoud is in 2003 gestart als eerste Zwolse Brede School. De school vindt dat er een doorgaande lijn moet zijn in opvoeding, ontwikkeling en educatie. Het Wonderwoud werkt samen met alle instellingen in de wijk die zich richten op de ontwikkeling van kinderen. Partners van Het... Lees meer >>

Radio 4-actie 'Klassiek geeft' van start

03 oktober 2011
- Nieuwsbericht

In een speciale locatie-uitzending vanuit basisschool de Globe in Amsterdam Osdorp vertelde cabaretier Freek de Jonge over zijn betrokkenheid bij muziekonderwijs. Een leerorkest, bestaande uit 130 basisschoolleerlingen, verzorgde samen met violiste Janine Jansen een optreden.   Radio 4... Lees meer >>

Muziek op school: een win-winsituatie

29 september 2011
- Interview

Interview Marc Gouswaart, Maakmuziek.nuMaakmuziek.nu is een muziekproject voor groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs, dat EDU-ART in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Federatie voor Muziekverenigingen (KNFM afdeling Gelderland / Flevoland) ontwikkelde. We spraken met... Lees meer >>

Een reis door de ruimte

Een reis door de ruimte
28 april 2011
- Nieuwsbericht

Ruimtevaart en astronomie is de specialiteit van Holland Space Center. Het bedrijf organiseert workshops en projecten voor leerlingen, leerkrachten en bedrijven. Op veel scholen worden er themaweken georganiseerd. Zo ook op De Hoeksteen. Voor de invulling van het project schakelde de school Holland... Lees meer >>

Judo op de brede school

Judo op de brede school
21 april 2011
- Nieuwsbericht

Schooljudo.nl biedt scholen een lesprogramma van zes weken, waarin de leerlingen de beginselen van de judosport aanleren. “Die zes weken achten wij noodzakelijk om kinderen te leren hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe ze moeten samenwerken. Daarnaast is deze periode nodig voor de ontwikkeling... Lees meer >>

Tweede editie Missie Maan

Tweede editie Missie Maan
13 december 2010
- Nieuwsbericht

Basisscholen die meedoen aan Missie Maan kunnen een beroep doen op vrijwilligers van de sterrenwacht, of andere enthousiaste (amateur)astronomen. Zij komen met een telescoop langs op school. En wie zin heeft, kan ook zelf een telescoop maken. Zo kunnen de leerlingen meteen een vergelijking maken:... Lees meer >>

Sport BSO's 2010: Een stand van zaken

Sport BSO's 2010: Een stand van zaken
30 september 2010
- Nieuwsbericht

De ontwikkeling van sport en kinderopvang is in 2001 gestart met een landelijkproject van drie jaar, gef inancierd door het ministerie van vws. Dit project is totstand gekomen op initiatief van de koninklijke nederlandse hockey bond (knhb).Gedurende het project is door het nederlands instituut... Lees meer >>

Naschoolse opvang in uitklapbare BSO

Naschoolse opvang in uitklapbare BSO
16 september 2010
- Nieuwsbericht

Vorig jaar startte de gemeente Utrecht een drietal pilots om de wachtlijsten in de kinderopvang weg te werken. Een van de pilots is de uitklapbare buitenschoolse opvang (BSO). Het bedrijf No Label ontwierp een flexibel meubel dat na schooltijd omgevormd wordt tot BSO. Tijdens schooltijd staat het... Lees meer >>

Groot feest bij ondertekenen Naschools Samenwerkingsconvenant

10 september 2010
- Nieuwsbericht

Dat staat in het Naschoolse Samenwerkingsconvenant Gemeentebreed, dat wethouders Thea van der Veen en Jan Wolthof op 15 september ondertekenen samen met de directeuren van de basisscholen, Stichting Welzijn en Dienstverlening, Huis voor de Sport Groningen, Kinderopvangorganisaties, GGD-Jeugd en... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com