Thema: Wet- en regelgeving

50 resultaten van het type Nieuws gevonden.

Kindcentra 2020 omarmt advies Taskforce

30 maart 2017
- Nieuwsbericht

De taskforce is opgericht door minister Asscher en staatssecretaris Dekker. De deskundigen pleiten in het vandaag verschenen rapport voor een verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vanuit de belangen van kinderen, ouders en professionals. Niet alleen de oproep,... Lees meer >>

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Bestuurlijke samenwerkingsconstructies

26 augustus 2015
- Nieuwsbericht

Zo werken scholen steeds meer samen met andere partners en zijn er verschillende ontwikkelingen in de inrichting van het onderwijs, zoals meer gepersonaliseerd leren, de aansluiting tussen onderwijs en opvang of de vorming van integrale kindcentra (ikc’s), en het omgaan met de problematiek rondom... Lees meer >>

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

26 augustus 2015
- Nieuwsbericht

De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO kan door scholen in het primair onderwijs worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten. Aanvragen... Lees meer >>

Partijen willen meer ruimte voor samenwerking tussen onderwijs en opvang

Partijen willen meer ruimte voor samenwerking tussen onderwijs en opvang
06 maart 2015
- Nieuwsbericht

Het voorstel bestaat uit een tien-puntenplan:1. Bied ruimte op combinaties van wettelijke vrijstellingen2. Gebruik de al beschikbare experimenteerruimte3. Gezamenlijke visie als start4. Samenwerkingsovereenkomst gemeenten/onderwijs/kinderopvang5. Toekenning op basis van goed onderbouwd plan6.... Lees meer >>

In Rotterdam alle peuters welkom in groep 0

14 januari 2015
- Nieuwsbericht

Wethouder De Jonge wil zo onderwijsachterstanden voorkomen. Alle peuters hebben recht op minimaal twee dagdelen onderwijs, in totaal 8 uur. Voor kinderen die een vergrote kans hebben op achterstanden, loopt dit aantal op naar tien of zelfs 12,5 uur. Onder de naam voorschoolse opvang worden nu... Lees meer >>

Samenwerkingsprotocol voor toezicht kinderopvang

Samenwerkingsprotocol voor toezicht kinderopvang
19 november 2014
- Nieuwsbericht

Het toezicht op de naleving van de kwaliteit van kindercentra, gastouderbureaus en –opvang en peuterspeelzalen wordt uitgevoerd door de GGD. Om te achterhalen waar de knelpunten zitten in de uitvoering van het toezicht, heeft het ministerie van SWZ gesproken met de ambassadeurs van {breed},... Lees meer >>

Kind van nu = sollicitant in 2032. Hoe bereiden we ze voor?

Kind van nu = sollicitant in 2032. Hoe bereiden we ze voor?
17 november 2014
- Nieuwsbericht

De eerste fase van het nationale gesprek duurt tot midden volgend jaar en ziet eruit als een brainstorm. Betrokkenen kunnen hun visie delen via #onderwijs2032. De keuze voor deze naam verwijst naar het jaar 2032, waarin de kinderen die nu beginnen met school op zoek zullen zijn naar hun eerste... Lees meer >>

Selectie excellente scholen mag experimenteren

Selectie excellente scholen mag experimenteren
06 november 2014
- Nieuwsbericht

De staatssecretaris meldt zo snel mogelijk te willen beginnen met de selectie van excellente scholen. De scholen die aan de pilot meedoen, mogen experimenteren met het aantal lesuren en de manier waarop ze lesgeven. Scholen kunnen ook zelf met ideeën komen. Zij zijn minder gebonden aan regels.... Lees meer >>

Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk

Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk
31 oktober 2014
- Nieuwsbericht

In bepaalde regio’s neemt het bevolkingsaantal, en daarmee ook het aantal kinderen, af. In die gebieden worden sommige scholen zo klein dat hun voortbestaan wordt bedreigd. Hier wordt gezocht naar oplossingen om die scholen toch open te houden. Een manier die wordt voorgesteld is om scholen onder... Lees meer >>

Medezeggenschap ouders in kinderopvang groter

Medezeggenschap ouders in kinderopvang groter
06 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Minister Ascher wilde al langer de positie van ouders in de kinderopvang versterken. Het wetsvoorstel is getoetst door de GGD, de Inspectie voor het Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij: Klachtenprocedure Volgens... Lees meer >>

Stapsgewijze harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang

24 juni 2014
- Nieuwsbericht

De kwaliteit voor alle peuters wordt hierdoor verhoogd. In 2015 gaat het om de invoering van beroepskracht-kindratio, het vierogenprincipe en het pedagogisch beleidsplan. Vanaf 2017 moeten peuterspeelzalen met twee gekwalificeerde beroepskrachten werken. De maatregelen worden dus stapsgewijs... Lees meer >>

Nieuwe handleiding 'Continue screening kinderopvang'

22 april 2014
- Nieuwsbericht

Sinds de invoering van de continue screening moet iedereen die werkzaam is in de kinderopvang een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) kunnen tonen. Daarnaast moeten huisgenoten van gastouders een dergelijke verklaring hebben. Door deze continue screening zijn 66 mensen, die in het verleden iets... Lees meer >>

Deel kopgroep wethouders zwaait af

14 april 2014
- Nieuwsbericht

In de laatste nieuwsbrief schrijft de koplopersgroep dat in sommige gemeenten de laatste jaren veel progressie is geboekt. De groep schrijft: "Voornemens werden verder uitgewerkt en bekrachtigd, zoals in Hengelo. Daar werd afgelopen najaar een IKC nota vastgesteld door het college en de raad,... Lees meer >>

Onderwijsraad: 'Toezicht moet gericht zijn op brede onderwijskwaliteit'

14 april 2014
- Nieuwsbericht

Scholen houden vandaag de dag de ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend in de gaten. Om de toegevoegde waarde in een bepaald vak te kunnen vaststellen, moeten toetsresultaten van leerlingen over een langere periode met elkaar én met de achtergrondgegevens van leerlingen in verband worden... Lees meer >>

Week van het passend onderwijs

24 maart 2014
- Nieuwsbericht

Met de invoering van het passend onderwijs worden scholen verplicht om iedere leerlingen die zich bij de school aanmeldt een plek aan te bieden. Dat geldt ook voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. De school moet iedere leerling aannemen of een plekje zoeken bij een school voor... Lees meer >>

PO-Raad en VNG willen één voorziening voor alle peuters

14 februari 2014
- Nieuwsbericht

De minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, en de staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, hebben vorig jaar bekend gemaakt dat ze het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in één stelsel willen samen brengen. Ze willen dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 januari... Lees meer >>

RIVM onderzoekt invoering vignet ‘Gezonde Kinderopvang’

11 februari 2014
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl schrijft dat het RIVM regelmatig aanvragen krijgt van kinderopvangorganisaties die interesse hebben in het vignet. Het instituut onderzoekt nu in hoeverre de Nederlandse kinderopvangsector hierop zit te wachten. Om de vraag in beeld te brengen, gaan medewerkers van het RIVM... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com