Thema: Wet- en regelgeving

62 resultaten gevonden.

Staatssecretaris steunt plan voor coöperatie scholen niet

20 januari 2014
- Nieuwsbericht

De Gelderlander schrijft dat de staatssecretaris een experiment met een coöperatie-constructie, wat een aantal scholen willen, niet ziet zitten. Scholen uit Hoog-Keppel (Gelderland), Weebosch (Noord-Brabant), Gaastmeer (Friesland) en Kats (Zeeland) willen één bestuur vormen, zodat de scholen aan... Lees meer >>

Ontwerpbesluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd

06 januari 2014
- Nieuwsbericht

Het ministerie wil met dit experiment inzicht krijgen in de effecten van het invoeren van virtuele en flexibele onderwijstijden. Zo zouden flexibele onderwijstijden effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van betrokkenen. Het ministerie stelt in het ontwerpbesluit dat... Lees meer >>

Zestig mensen uit kinderopvang door VOG

29 november 2013
- Nieuwsbericht

In de brief schrijft Asscher dat er sinds de invoering van de continue screening 66 meldingen bij Justitie zijn binnengekomen. Deze mensen hebben in het verleden een strafbaar feit begaan of zijn gastouders die samenwonen met iemand die dat heeft gedaan. Uit de cijfers blijkt dat het overgrote... Lees meer >>

Wie is verantwoordelijk in het geval van een detacheringsconstructie?

18 oktober 2013
- Nieuwsbericht

Vanuit de scholen kwam de vraag bij wie de verantwoordelijkheid voor de kinderen tijdens activiteiten ligt, en wie aansprakelijk gesteld dient te worden bij incidenten. De maatschappelijke organisatie benadert externe organisaties om activiteiten aan te bieden, maar de inschrijving verloopt... Lees meer >>

Onderwijsinspectie: Kwaliteit vve moet beter

23 augustus 2013
- Nieuwsbericht

De inspectie stelt in het rapport dat kinderen met een achterstand tijdens de voorschool niet altijd de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. ‘Zowel in het gemeentelijke beleid als op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn er veel... Lees meer >>

CBS: uitstroom kinderopvang groter dan instroom

24 juni 2013
- Nieuwsbericht

De uitstroom was in 2012 voor het eerst groter dan in 2011. Dat heeft te maken met de nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag. Door deze nieuwe regels maken minder ouders gebruik van de formele kinderopvang. In mei werd al bekend dat kinderen steeds vaker naar opa en oma gaan in plaats van naar... Lees meer >>

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa
03 juni 2013
- Verslag

Job van Velsen, projectleider van {Breed}, was onlangs in Brussel voor een tweedaags seminar over brede scholen. Hij sprak daar over de ontwikkeling van brede scholen in Nederland, woonde interessante lezingen bij over brede scholen in de rest van Europa en bracht een bezoek aan een prachtvoorbeeld... Lees meer >>

Staatssecretaris wil samenwerking tussen kleine scholen bevorderen

30 mei 2013
- Nieuwsbericht

Met het besluit om kleine scholen open te houden, gaat Dekker in tegen het advies van de Onderwijsraad. Deze raad adviseerde onlangs om de opheffingsnorm te verhogen naar honderd leerlingen. Basisscholen die minder dan honderd leerlingen hebben, zouden gesloten moeten worden. Volgens cijfers zou... Lees meer >>

Meer aandacht voor techniek op school

14 mei 2013
- Nieuwsbericht

In de toekomst wordt een groeiende behoefte naar technisch geschoold personeel verwacht. Op termijn zou het gaan om een jaarlijkse toename van 30.000 techneuten. Deze toename is te verklaren door het feit dat de komende jaren veel mensen met een technisch beroep met pensioen zullen gaan. Bovendien... Lees meer >>

Zuid mag eerst VOG aanvragen

23 april 2013
- Nieuwsbericht

Alle mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang: pedagogisch medewerkers, bestuurders, houders van een kindercentrum, gastouders en huisgenoten van gastouders moeten per 1 juli een VOG kunnen tonen. Het gaat om een nieuwe VOG of een VOG die niet ouder is dan twee jaar. Dit heeft alles te maken met... Lees meer >>

Vervoer naar bso verantwoording van kinderopvang

19 april 2013
- Nieuwsbericht

Dat meldt Kinderopvangtotaal.nl. Bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en GGD Nederland was onduidelijkheid ontstaan over deze kwestie. Is de school of de bso verantwoordelijk op het moment dat de kinderen van de school naar de bso worden vervoerd. Sociale Zaken stelt nu dat de... Lees meer >>

Kabinet wil eerder ingrijpen bij slecht onderwijs

18 maart 2013
- Nieuwsbericht

Basisscholen en scholen in het voortgezet die volgens de Onderwijsinspectie ‘zeer zwak’ scoren, kunnen vandaag de dag een aantal jaar open blijven. Volgens het kabinet worden de leerlingen daarvan de dupe. En dat wil het kabinet niet. Daarom heeft het kabinet onlangs ingestemd met het voorstel... Lees meer >>

Wie wordt Onderwijsstad van het Jaar?

08 maart 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens een bijeenkomst, die op 20 maart plaatsvindt in Breda, worden flink wat prijzen uitgereikt. Zo zal de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, niet alleen bekend maken welke stad het stokje overneemt van Breda, maar zal hij ook de Nationale Onderwijsprijs... Lees meer >>

Organisaties pleiten voor steun aan kinderopvangsector

06 maart 2013
- Nieuwsbericht

In de brief komen de vier organisaties met een aantal voorstellen om de bezuinigingen op de kinderopvang terug te draaien. Zij willen ouders, ondernemers en werknemers in de kinderopvangsector op die manier meer rust brengen. In de brief staat het volgende advies: “Maak een pas op de... Lees meer >>

Extra geld voor bijscholing schoolleiders

26 februari 2013
- Nieuwsbericht

Het is geld is beschikbaar gekomen, nu werkgevers, de bonden en de staatssecretaris nieuwe cao-afspraken hebben gemaakt.  Dekker wil het onderwijs in Nederland ‘van goed naar excellent’ brengen. En omdat uit internationaal onderzoek is gebleken dat het verschil in leerling-prestaties... Lees meer >>

Subsidies Brede Impuls combinatiefuncties bekend

18 februari 2013
- Nieuwsbericht

In een document van het ministerie kunnen gemeentes vinden hoeveel subsidie ze in 2013 krijgen om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Ook geeft de overheid duidelijkheid over het aantal fte’s dat gemeentes mogen inzetten.  Vorig jaar, in 2012, deden 373 gemeenten mee aan de Brede... Lees meer >>

Asscher wil predicaat voor kinderopvangorganisaties

15 februari 2013
- Nieuwsbericht

Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.  Onderwijsinstellingen in Nederland werken vandaag de dag al met een zo’n predicaat. Als ze goed presteren, verdienen ze het predicaat ‘excellent’. Presteren ze onder de maat,... Lees meer >>

Onderhoud school blijft tot 2015 taak van gemeente

04 februari 2013
- Nieuwsbericht

Het vorige kabinet wilde dat het onderhoud aan het schoolgebouw en het -plein vanaf januari 2014 bij het bestuur van de school zou komen te liggen. Het concept van het wetsvoorstel is reeds klaar en wordt binnenkort neergelegd bij de Raad van State. Maar de scholen en gemeentes zijn nog niet zover.... Lees meer >>

Meer leerlingen halen hun diploma

Meer leerlingen halen hun diploma
16 januari 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens de presentatie van de cijfers liet Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, weten dat ze trots was te zijn op deze ontwikkeling. “Een diploma betekent gewoon een sterkere positie op de arbeidsmarkt en daardoor minder kans dat een jongere werkloos blijft of in de criminaliteit belandt.... Lees meer >>

Ouders vinden samenwerking met school belangrijk

15 januari 2013
- Nieuwsbericht

Het SCP concludeert dat papa’s en mama’s van kinderen die naar de basisschool gaan, graag willen weten hoe de kinderen het op school doen. Bijna alle ouders praten met hun kroost over school. En dat doen ze op regelmatige basis. Ouders willen weten hoe het op school gaat, wat de kinderen leren,... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com