Thema: Wet- en regelgeving

7 resultaten van het type Literatuur gevonden.

Ministerie OCW - Wijziging besluit kinderopvangtoeslag per 2011

31 augustus 2011
- Literatuur

Minister Rouvoet wijzigt per 1 januari 2011 de tegemoetkomingen onder de Wet kinderopvang op twee manieren: aanpassing maximale uurprijs en kinderopvangtoeslagtabel 2011. Download het... Lees meer >>

MO-Groep - Voorbereidingstijd & Vervoerskosten bso

31 augustus 2011
- Literatuur

Al enige tijd bestaat er onduidelijkheid over de voorbereidingskosten, ook wel aangeduid als vervoerskosten. O.a. een uitspraak van de geschillencommissie in 2008 bleek niet eenduidig uitgelegd te worden. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft contact gezocht met het ministerie. Download het... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Toetsingskader dagopvang 2010

31 augustus 2011
- Literatuur

Toetsingskader dagopvang 2010
Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Toetsingskader buitenschoolse opvang 2010

31 augustus 2011
- Literatuur

Toetsingskader buitenschoolse opvang 2010
Lees meer >>

Ministerie van OCW - Regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang, Eindrapport (april 2011)

31 augustus 2011
- Literatuur

In 2009-2010 is de kwaliteit van het systeem van regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang tegen het licht gehouden. Opdrachtgever voor dit onderzoek was het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)1. De opdracht is uitgevoerd door B&A Consulting, met ondersteuning van... Lees meer >>

CFI - Regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen

31 augustus 2011
- Literatuur

Voor het stimuleren en het aanpassen van scholen in zogenoemde brede scholen is een totaal bedrag beschikbaar gesteld van € 28 miljoen. Onder ‘brede school’ wordt verstaan: een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor primair onderwijs met één of meer organisaties waarbij de... Lees meer >>

FCB - Handreiking ongewenst gedrag in kindercentra (dec 2009)

31 augustus 2011
- Literatuur

Een brochure van het FCB om ongewenst gedrag in kindercentra te voorkomen of te beperken,Als pedagogisch medewerker kun je te maken krijgen met geëmotioneerde of boze ouders. Soms kan dit hoog oplopen en bestaat de kans op mondeling of fysiek agressief gedrag. Dat betekent niet dat werken in... Lees meer >>

  • 1
javhide.com sexsut.com