Thema: Financiën

144 resultaten gevonden.

Asscher wil meer flexibiliteit in kinderopvangsector

27 februari 2013
- Nieuwsbericht

Asscher heeft onderzoek laten doen naar de flexibiliteit in de kinderopvangsector. Naar aanleiding van dit onderzoek stuurde hij onlangs een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangeeft dat er meer flexibiliteit in de sector moet komen. De kinderopvang werkt vandaag de dag met contracten van... Lees meer >>

5e netwerkbijeenkomst middenmanagement kinderopvang

12 februari 2013
- Agendabericht

Tijdens deze kennisdag komt de meest actuele informatie over de kinderopvang, kennis en tools bij risico- en crisismanagement aan de orde. Op het programma staan acht korte lezingen, met thema’s als risicomanagement, financieel management, HRM, facilitair management, ICT-risico’s, juridische... Lees meer >>

Ouders blijven thuis door bezuiniging kinderopvang

04 januari 2013
- Nieuwsbericht

Ouders van kinderen die naar de opvang gaan maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de kinderopvang. Werken loont vaak niet meer, zeggen ze. Bijna de helft (47 procent) overweegt serieus om minder te gaan werken. Een op de zes (17 procent) overweegt zelfs serieus zijn/haar baan op te... Lees meer >>

Voor peuteropvang ook kinderopvangtoeslag

21 december 2012
- Nieuwsbericht

Eerder sprak de rechtbank van Middelburg zich nog uit tegen deze regeling. Volgens de rechtbank is de toeslag ervoor bedoeld om ouders de gelegenheid te geven arbeid en zorg beter te kunnen combineren en een paar uur per dag zou hiervoor onvoldoende zijn. Desondanks wil het ministerie dat de... Lees meer >>

Tweede kamer wil van 1040 lesuren af

13 december 2012
- Nieuwsbericht

SP en CDA, maar ook regeringspartij PvdA, steunen een motie van D66, waarin Paul van Meenen voorstelt om af te zien van de nieuwe urennorm. In het onderwijs was al lange tijd weerstand tegen de extra uren, zowel bij docenten als bij leerlingen en ouders. De zogenaamde ‘ophokuren’ tellen wel... Lees meer >>

“Bezuinigingen kinderopvang gaan door”

04 december 2012
- Nieuwsbericht

De Tweede Kamer stelde vragen aan Asscher over zijn plannen met de kinderopvangtoeslag. De minister antwoordde daarop dat er in het regeerakkoord geen middelen beschikbaar zijn om de bezuinigingen terug te draaien. Asscher geeft aan dat hij het een zorgelijk signaal vindt dat ouders het voornemen... Lees meer >>

Na de brede scholen, nu de kindcentra

27 november 2012
- Achtergrondartikel

De Kopgroep van twintig wethouders, die zich inzet voor de ontwikkeling van kindcentra, wil meer samenhang in de kindvoorzieningen, één pedagogische aanpak voor kinderen van 0 tot 12 jaar. René Peeters, wethouder in Almere namens D66, sloot zich aan bij de kopgroep. Hij vergelijkt de... Lees meer >>

P10 vraagt kabinetsaandacht voor platteland

19 november 2012
- Nieuwsbericht

Plattelandsgemeenten willen hun taken zo dicht mogelijk bij bewoners uitvoeren. Ze hebben zich in de afgelopen jaren steeds meer gericht op kwaliteit van onderwijs en goede ondersteuning voor bewoners. Ze zoeken samenwerking met inwoners en organisaties in de omgeving om passende oplossingen te... Lees meer >>

‘Geef ruimte aan jonge leerkrachten’

16 november 2012
- Nieuwsbericht

Veel afgestudeerden van de pabo kunnen maar moeilijk een baan vinden en daarom zoeken zij hun heil in andere sectoren. Het onderwijs raakt daardoor getalenteerde pedagogen kwijt, in wie veel geld is geïnvesteerd. Harry van de Ven en Astrid Venes, directieleden van Fontys Hogeschool Kind en... Lees meer >>

‘Geen ruimere norm kinderopvang’

12 november 2012
- Nieuwsbericht

Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe regels in voor de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang. Ouders en deskundigen reageerden bezorgd op de aankondiging van de rekentool. De kwaliteit van de kinderopvang zou in het geding zijn, omdat leidsters vanaf volgend jaar meer baby’s en peuters zouden... Lees meer >>

Bruggen slaan in de brede school

30 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De nieuwe regering geeft de veiligheid van de kinderen de hoogste prioriteit door middel van het screenen van personeel. Het peuterspeelzaalwerk brengt ze onder in de Wet Kinderopvang, om de onderlinge afstemming tussen onderwijs en opvang te optimaliseren. Bovendien wil ze voor- en vroegschoolse... Lees meer >>

FNV uit zorgen over kinderopvang

23 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De FNV uitte zijn zorgen aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de evaluatie op de Wet Kinderopvang. Na de forse bezuinigingen op de sector van de afgelopen twee jaar, krijgt de kinderopvang in 2013 te maken met een bezuiniging van 110 miljoen. In zijn reactie op de evaluatie pleit de FNV voor een... Lees meer >>

Opnieuw voorstel cao kinderopvang

08 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De branchevereniging en de vakbonden hervatten onlangs de onderhandelingsgesprekken voor een nieuw cao. De leden van de brancheorganisatie en de vakbonden kunnen de komende tijd op het nieuwe voorstel reageren. In het oude voorstel zouden pedagogisch medewerkers 4,5 procent loonsverhoging krijgen,... Lees meer >>

Rijk investeert meer in leraren

02 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De overheid trok in het begrotingsakkoord voor 2013 al 105 miljoen meer uit voor de kwaliteit van docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. De extra middelen die de onderhandelaars van de nieuwe regering overeen zijn... Lees meer >>

Minder kinderen naar de kinderopvang

24 september 2012
- Nieuwsbericht

Het zijn voornamelijk de ouders met hogere inkomens die besluiten voor hun kind geen kinderopvangtoeslag meer aan te vragen. De ouders met lagere inkomens kijken kritischer naar het aantal uur dat zij aan kinderopvang nodig hebben; het grootste deel van de daling van uren zit bij deze... Lees meer >>

Start Opleiding Specialist Brede School

21 september 2012
- Nieuwsbericht

Leerkrachten en managers in het primair onderwijs, maar ook medewerkers in de welzijnssector kunnen door middel van deze opleiding hun visie en vaardigheden ontwikkelingen. Door het verdiepen in de benodigde competenties en het maken van een plan van aanpak, worden de deelnemers opgeleid tot... Lees meer >>

Overheid investeert € 105 miljoen extra in leraren

21 september 2012
- Nieuwsbericht

Dit bedrag is bedoeld voor het gehele onderwijsveld; het primair en het voortgezet onderwijs, maar ook het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs profiteren hiervan. Dit heeft onder meer tot gevolg dat meer leerkrachten een beurs kunnen krijgen om zich bij te scholen. Maar ook op de... Lees meer >>

Basisscholen snijden in personeelsbestand

17 september 2012
- Nieuwsbericht

De Volkskrant bericht vandaag over een onderzoek dat Deloitte onder 300 scholen uitvoerde. Daaruit bleek dat veel scholen vanaf 2010 in het rood belandden en moesten ingrijpen. Zo kromp het aantal leraren sneller dan het aantal leerlingen, waardoor de klassen groter werden. Sjirk Huizinga licht het... Lees meer >>

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012
- Nieuwsbericht

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld... Lees meer >>

Het manifest ‘Kies nu voor Kinderen’

28 augustus 2012
- Nieuwsbericht

De Bernard van Leer Foundation en het Kinderopvangfonds zijn van mening dat de kinderopvang versnipperd is en dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit vormde de aanleiding voor het opstellen van het manifest ‘Kies nu voor Kinderen’. Scholen en kinderopvangorganisaties... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com