Thema: Financiën

144 resultaten gevonden.

Steunpunt Passend Onderwijs

27 augustus 2012
- Nieuwsbericht

Gefinancierd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, slaan Balans, CG-Raad en Platform VG de handen ineen voor dit informatieve Steunpunt. Alle ins en outs rond passend onderwijs, de rechten en de plichten, informatie over de laatste ontwikkelingen, maar ook voorbeelden van passend... Lees meer >>

Brief van Kinderopvang aan Rutte en Buma

23 augustus 2012
- Nieuwsbericht

Uit het bericht blijkt dat Lex Staal, directeur van de brancheorganisatie, de plannen van de leiders van CDA en VVD rond de bezuinigingen op kinderopvang, opmerkelijk vindt. Het CDA neemt zich voor de geplande bezuinigingen voor 2013 terug te draaien en de VVD overweegt geen verdere bezuinigingen... Lees meer >>

Politieke ambities voor de brede school

14 augustus 2012
- Achtergrondartikel

Moeten we de kinderopvang wel of niet stimuleren? Leren kinderen op school voornamelijk taal en rekenen of besteden we ook veel aandacht aan cultuur-, natuur- en sporteducatie? Moedigen we fusies in krimpgebieden aan of investeren we in kleine scholen? Bijna alle politieke partijen buigen zich over... Lees meer >>

Van 30 naar 130 zomerscholen

06 augustus 2012
- Nieuwsbericht

In de 37 grootste gemeenten komen volgend jaar veel meer zomerscholen. Vooral in de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de scholing voor achterstandsleerlingen krijgt een aanzienlijke impuls, daarvoor stelt minister Van Bijsterveldt 57 miljoen euro beschikbaar. Tijdens de... Lees meer >>

GBA-uittreksel niet nodig voor schoolinschrijving

03 augustus 2012
- Nieuwsbericht

Sinds maart 2012 zijn ouders niet meer verplicht om bij de inschrijving van hun kind een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in te leveren. Het is voldoende als zij de school deze informatie geven: burgerservicenummer, geslachtnaam, voorletters, geboortedatum en geslacht. Dit... Lees meer >>

Ondersteuning invoering passend onderwijs

26 juli 2012
- Nieuwsbericht

Scholen krijgen een extra schooljaar om zich voor te bereiden op de invoering van het passend onderwijs. Hierdoor hebben de scholen meer ruimte om samenwerkingsverbanden op te richten en inhoudelijk vorm te geven aan het passend onderwijs. Om de scholen te ondersteunen, publiceert het ministerie na... Lees meer >>

Reactie Kamervragen Jaarbericht 2011

19 juli 2012
- Nieuwsbericht

Op 23 maart 2012 bracht Oberon dit Jaarbericht uit. De minister beantwoordde op 4 juli 2012 de vragen die Kamerleden hier schriftelijk over gesteld hadden. Aantal brede scholen in het primair en voortgezet onderwijsUit het Jaarbericht blijkt dat een derde van de scholen in het voortgezet onderwijs... Lees meer >>

Meer faillissementen in de kinderopvang

18 juli 2012
- Nieuwsbericht

De sector heeft het zelfs zwaarder te verduren dan in het crisisjaar 2009. De belangrijkste oorzaak van de faillissementen is de afname van de vraag naar kinderopvang door de bezuinigingen. Bovendien is de druk van banken op ondernemers de afgelopen periode toegenomen. De faillissementen vielen in... Lees meer >>

Wetsvoorstel kinderopvangtoeslag aangenomen

16 juli 2012
- Nieuwsbericht

De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel al op 7 juni 2012 aan, maar nu is ook de senaat akkoord gegaan met de maatregelen. In beide stemmingsrondes stemden de leden van VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP voor de wijziging. Niet alleen ouders met een hoog inkomen moeten meer betalen voor... Lees meer >>

Spijbelaars krijgen geen kinderbijslag meer

27 juni 2012
- Nieuwsbericht

Deze cijfers stuurde minister Henk Kamp van Sociale Zaken deze week naar de Tweede Kamer. Het kabinet voerde deze maatregel in 2010 in om schooluitval bij jongeren te voorkomen. Het kabinet hoopt dat ouders hierdoor zorgen dat hun leerplichtige kinderen onderwijs blijven volgen. Tussen januari... Lees meer >>

Geld

19 juni 2012
- Columns

Voor ontwikkeling van een nieuw concept is geld nodig, dat zeker. Net als voor peuters die tussen de wal en het schip dreigen te vallen, omdat zij geen VVE-indicatie hebben en ook niet kind van werkende ouders zijn. Hierdoor kunnen zij vaak niet naar een peuterspeelzaal, terwijl dat wel wenselijk... Lees meer >>

Effecten van bezuinigingen op de kinderopvang

18 juni 2012
- Nieuwsbericht

Tussen 2005 en 2010 gaf de overheid steeds meer geld uit aan kinderopvang. Terwijl dit bedrag in 2005 nog rond € 1 miljard lag, verdrievoudigde het in de vijf jaren daarna tot € 3 miljard. Het rijk vindt dat deze kosten gelijkmatiger verdeeld moeten worden over de overheid, de werkgevers en de... Lees meer >>

Ouders kiezen vaker voor Belgische opvang

Ouders kiezen vaker voor Belgische opvang
08 juni 2012
- Nieuwsbericht

De Gezinsbond in België maakt zich nog geen zorgen over de grotere aanwas van Nederlandse kinderen. Hij heeft nog geen klachten gekregen van ouders die problemen zouden hebben met het vinden van kinderopvang. Daarom pleit de bond niet voor voorrangsregels voor Belgen in de eigen opvang. Anders... Lees meer >>

100 miljoen minder bezuiniging op Passend Onderwijs

27 april 2012
- Nieuwsbericht

Sinds begin maart beraadden de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV zich in het Catshuis over bezuinigingsplannen. Daarbij wilden zij uitkomen op een maximum tekort van 3 %, wat inhoudt dat die plannen 18 miljard moesten opleveren. Onder meer het Passend Onderwijs zou hierdoor hard... Lees meer >>

Sardes organiseert trainingen Integraal Kindcentrum

25 april 2012
- Agendabericht

Introductietraining: Wat is een Integraal Kindcentrum?In deze eendaagse training maken de deelnemers kennis met het IKC-concept. Het boek Op weg naar het integraal kindcentrum van Frank Studulski is leidend voor de inhoud van de training. Deelnemers krijgen tijdens de training meer informatie over... Lees meer >>

Oberon, Jaarbericht 2011

Oberon, Jaarbericht 2011
23 maart 2012
- Literatuur

Brede scholen in Nederland -  Jaarbericht 2011 Hoe staat de brede school er in 2011 voor in Nederland? Hoeveel brede scholen zijn er in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en scholen? Is de huisvesting van brede scholen goed geregeld? In het... Lees meer >>

Wethouder wil voortgezet onderwijs Amsterdam verbeteren

Wethouder wil voortgezet onderwijs Amsterdam verbeteren
15 maart 2012
- Nieuwsbericht

Onderdeel van het plan is dat havo-leerlingen en vwo-leerlingen kunnen kiezen uit een groter en aantrekkelijker aanbod. In taalonderwijs voor achterstandsleerlingen wordt extra geïnvesteerd. Vmbo-opleidingen moeten zich specialiseren en het aanbod afstemmen op de vacatures in de stad. Voor... Lees meer >>

Ministerie OCW investeert in Utrechts talent

Ministerie OCW investeert in Utrechts talent
09 maart 2012
- Nieuwsbericht

Maandag 12 maart brengt minister Van Bijsterveldt een bezoek aan Brede School Hart van Noord in Utrecht en tekent Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp samen met andere wethouders uit het land bestuursafspraken VVE/Verlengde Leertijd 2012-2015. De gemeente Utrecht zet de extra middelen in op het... Lees meer >>

Deventer krijgt extra geld voor vroegschoolse educatie

02 maart 2012
- Nieuwsbericht

Minister Van Bijsterveldt wil met de extra financiering bereiken dat kinderen zonder een taalachterstand naar de basisschool gaan. Ook wil de minister de resultaten van leerlingen op de basisschool verbeteren. Dit sluit aan bij de visie van kindcentra van de gemeente Deventer.Uitbreiding van VVEDe... Lees meer >>

Onderwijsvakbonden willen extra loonruimte

Onderwijsvakbonden willen extra loonruimte
29 februari 2012
- Nieuwsbericht

De bonden laten in een brief aan de minister weten dat ze moet afstappen van de nullijn, ondanks de 300 miljoen euro aan bezuinigingen in het passend onderwijs.Volgens de onderwijsvakbonden is het afwijken van de nullijn in het primair onderwijs cruciaal: "Om de sector primair onderwijs goed... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com