Thema: Financiën

144 resultaten gevonden.

Extra middelen VVE

06 februari 2012
- Achtergrondartikel

De komende twee jaar krijgen de grote gemeenten extra middelen voor de voor- en vroegschoolse educatie, zomerscholen en schakelklassen. Deze middelen worden gericht ingezet in de grote steden met een focus op de achterstanden bij kinderen onder de vier jaar. Minister Van Bijsterveldt heeft... Lees meer >>

Tweede Kamer wil zeggenschap over gebouwen bij scholen

Tweede Kamer wil zeggenschap over gebouwen bij scholen
23 november 2011
- Nieuwsbericht

Dit meldt de PO-Raad op haar website. Een motie met deze strekking, ingediend door Beertema van de PVV, werd op 22 november gesteund door het CDA, die hier al jaren voor pleit. De VVD, de Christenunie, D66 en de SGP steunden de motie... Lees meer >>

Ruim helft scholen in po lijdt verlies

Ruim helft scholen in po lijdt verlies
18 november 2011
- Nieuwsbericht

In 2009 was dit percentage lager, namelijk 42%. Dit blijkt uit een benchmark van Deloitte, waarin de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen in Noordoost- en Midden-Nederland in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs werden onderzocht. Uit de cijfers blijkt ook dat het percentage scholen... Lees meer >>

Verslag studiedag Financiën

15 november 2011
- Verslag

Vrijdag 7 oktober 2011 organiseerde {Breed} een studiedag met het thema: ‘goede tijden, slechte tijden: financiering van de brede school in tijden van bezuinigingen’ in Brede School Het Vlechtwerk in Almere. Deze studiedag werd verzorgd door Wicher Pattje (oudwethouderfinanciën en onderwijs... Lees meer >>

Informatiesheet maatregelen 2012 kinderopvang

14 november 2011
- Nieuwsbericht

In 2012 veranderen de regels voor de kinderopvangtoeslag. Deze nieuwe regels hebben gevolgen voor u als ouder. Wat het kabinet wil veranderen en wat dat voor u betekent kunt u nalezen in deze publicatie. Lees meer >>

Vragen over BTW-kwesties

02 november 2011
- Nieuwsbericht

Wij zetten het antwoord op de vraag hieronder voor u uiteen? De belastingdienst zegt het volgende: ·         Freelancers die lesgeven onder het kopje ‘beeldende vorming’ (muzie, dans, etc) aan kinderen (dus onder de 21 jaar) zijn vrijgesteld van... Lees meer >>

Bustour ambassadeurs - 13 oktober 2011

Bustour ambassadeurs - 13 oktober 2011
28 oktober 2011
- Verslag

Op donderdag 13 oktober 2011 vond de eerste bustour van dit schooljaar voor ambassadeurs van {Breed} plaats. Na eerdere bustours in respectievelijk het Noorden van het land en de Randstad, had nu het Zuiden de eer de ambassadeurs te ontvangen. In de ochtend werd Kindcentrum De Troubadour in... Lees meer >>

Bestuurders VO akkoord met salarisplafond

24 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Op die manier wordt precies aan de maximum-voorwaarden van de minister voldaan. Eerder bleek dat in het cao-concept de maximale beloning van 179.000 euro werd overschreden. Dit bedrag is nu verlaagd tot 178.914 euro voor de bestuurders.In dit bedrag is de pensioenbijdrage van de werkgever al... Lees meer >>

Meer maatschappelijk vastgoed dan winkels en kantoren

10 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Het is voor het eerst dat de totale omvang van het maatschappelijk vastgoed in beeld is gebracht.Met de verkenning willen Bouwstenen en bbn laten zien dat de huisvesting van scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg en andere maatschappelijke diensten niet alleen maatschappelijk, maar ook... Lees meer >>

Studiedag brede school coördinatoren. Thema: Financiën

07 oktober 2011
- Agendabericht

Op 7 oktober 2011 organiseert {breed} een studiedag voor brede school coördinatoren met het thema Financiën. De studiedag vindt plaats in brede school Het Vlechtwerk in Almere van 10.00 tot 13.00 uur. Voorlopig Programma (wijzigingen voorbehouden):10.00 - 10.15  Welkom10.15 –... Lees meer >>

Nieuwe maatregelen tegen fraude kinderopvang

26 september 2011
- Nieuwsbericht

Ouders kunnen straks alleen nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en één maand daaraan voorafgaand. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamp wil hiermee fraude voorkomen.... Lees meer >>

MediaMachtig verstrekt ook dit jaar subsidie

26 september 2011
- Nieuwsbericht

MediaMachtig heeft van haar sponsors geld gekregen om maximaal 20 projecten op het gebied van mediawijsheid te subsidiëren. Wilt u het aankomende jaar aan de slag met mediawijsheid en kunt u daar wel wat financiële steun bij gebruiken? Dien dan een aanvraag in bij MediaMachtig. Hier leest u... Lees meer >>

Werkgevers gaan meer betalen aan kinderopvang

26 september 2011
- Nieuwsbericht

Dit is nog niet genoeg om tot een derde van de uitgaven voor kinderopvang te komen, zoals het uitgangspunt van het kabinet ooit was. Zo meldt Kinderopvangtotaal.nl Werkgevers dragen door middel van de opslag op de sectorfondspremie (Wgf-premie) en de opslag op de premie voor het uitvoeringsfonds... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Plusopvang ontwikkelingen en financiering

21 september 2011
- Literatuur

Opvang van kinderen met een zorgbehoefte krijgt in sterk toenemende mate aandacht binnen kindercentra en bij pedagogisch medewerkers. Met veel enthousiasme en bevlogenheid wordt geprobeerd die kinderen een plek te geven in de opvang.  Wat echter steeds weer opduikt als struikelblok voor het... Lees meer >>

Excursie; Huisvesting van onderwijs en opvang (met corporatie)

21 september 2011
- Agendabericht

Op 21 september aanstaande organiseert Bouwstenen voor sociaal een excursie naar MFA Antares in Leusden. De Woningstichting Leusden is eigenaar van dit multifunctionele gebouw. De corporatie als ontwikkelaar, eigenaar en exploitant. In Leusden hebben gemeente, school, kinderopvang en corporatie de... Lees meer >>

Bouwstenen voor sociaal - Discussiestuk Maatschappelijk Vastgoed (feb 2010)

21 september 2011
- Literatuur

De belangstelling voor maatschappelijk vastgoed neemt toe. Een aantal gemeenten inventariseert haar maatschappelijk vastgoed, en enkele woningcorporaties roepen er speciale afdelingen voor in het leven.  Ook onder marktpartijen groeit de interesse. Maar het zijn nog geïsoleerde initiatieven.... Lees meer >>

Minister: 'Ontwikkeling brede school nog steeds belangrijk'

Minister: 'Ontwikkeling brede school nog steeds belangrijk'
12 augustus 2011
- Nieuwsbericht

In haar brief benadrukt minister Van Bijsterveldt dat zij de ontwikkeling van de brede school van belang blijft vinden. "Het bundelen van krachten en daarmee de versterking van mogelijkheden voor kinderen en jongeren is een goede zaak", zo stelt zij. Tegelijkertijd geeft de minister aan... Lees meer >>

Bezuinigingen leiden tot minder afname kinderopvang

09 augustus 2011
- Nieuwsbericht

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang. Verwacht wordt dat in 2014, 1 5 tot 13 procent minder kinderen naar de kinderopvang zullen gaan.  Deze daling wordt veroorzaakt doordat ouders tot wel driekwart meer moeten gaan betalen voor de opvang. Veel ouders zullen... Lees meer >>

Passend Onderwijs: de stand van zaken

04 juli 2011
- Nieuwsbericht

Belangrijkste boodschap van de minister is de gematigde bezuiniging op passend onderwijs. De structurele bezuiniging blijft overeind, maar gaat later en geleidelijker in. De aangekondigde bezuiniging in 2012 van 50 miljoen euro op passend onderwijs vervalt. In 2013 wordt 100 miljoen euro bezuinigd... Lees meer >>

‘Eerst kiezen, dan delen’

23 juni 2011
- Agendabericht

Met workshops, competentieprofielen en een zelftest biedt het project ‘Eerst kiezen, dan delen’ van de PO-Raad handvatten aan onderwijsorganisaties die hun financiële deskundigheid op het gebied van gezond budget- en vermogensbeheer willen verbeteren en hun financieel management willen... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com