Thema: Financiën

144 resultaten gevonden.

Ook in Haarlemmermeer wordt bezuinigd op brede school

09 juni 2011
- Nieuwsbericht

Wethouder Nederstigt wil de ondersteuning van brede school coördinatoren vanaf 2013 in fasen afbouwen. Dit moet vanaf 2014 een jaarlijks bedrag opleveren van 270.000 euro.  De Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer is verrast door de aangekondigde bezuinigingen en noemt het besluit... Lees meer >>

Maatregelen kindregelingen, kindgebonden budget en kinderopvang

07 juni 2011
- Nieuwsbericht

De kosten van de complexe kindregelingen zijn de afgelopen vijf jaar met 3 miljard euro gestegen. Het kabinet gaat daarom deze regelingen vereenvoudigen en er ruim 1,5 miljard euro op bezuinigen. Het aantal kindregelingen wordt in de toekomst beperkt. Bij de bezuiniging staat het beperken van de... Lees meer >>

Verlenging subsidie regeling scholing overblijfmedewerkers

20 mei 2011
- Nieuwsbericht

Samen met in totaal € 243 miljoen onderwijssubsidies waarop met ingang van 2012 wordt bezuinigd (brief nr. 264063 van 8 april 2011 aan de Tweede Kamer). Om die reden en op grond van de ervaring met de regeling in het schooljaar 2010-2011 zijn de beschikbare bedragen gewijzigd. Voor “korte... Lees meer >>

Kinderopvang afrekenen per uur

19 mei 2011
- Nieuwsbericht

Op deze manier wordt voorkomen dat ouders betalen voor de opvang, terwijl hun kind alweer thuis zit. Minister Kamp vindt het overigens wel een taak van de ondernemers in de kinderopvang om dit zelf te regelen. Vorige week kwamen Kamp en staatssecretaris Frans Weekers al met het voorstel om ouders... Lees meer >>

PO-Raad en vakbonden vragen gesprek minister aan

18 mei 2011
- Nieuwsbericht

Een van de pijlers waar de bezuinigingen op zijn gebaseerd is de grote groei van het aantal zorgleerlingen. Nu is gebleken dat het aantal zorgleerlingen niet zo hoog ligt als eerder werd gemeld, wil de PO-Raad hier graag over in gesprek.  De PO-Raad staat nog altijd achter de stelselwijziging... Lees meer >>

Kabinet gaat fraude kinderopvangtoeslag tegen

16 mei 2011
- Nieuwsbericht

Ouders die aanspraak willen maken op kinderopvangtoeslag moeten van het kabinet werk hebben. Minister Kamp wil een einde maken aan het oneigenlijk gebruik van de toeslag. De toeslag is volgens hem bedoeld om arbeidsdeelname te stimuleren en is niet bedoeld voor ouders die thuis blijven bij de... Lees meer >>

'Pensioenfondsen moeten investeren in onderwijs'

12 mei 2011
- Nieuwsbericht

Het mes snijdt aan twee kanten, vindt de PvdA: pensioenfondsen kunnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en scholen krijgen multifunctionele complexen, met ruimte voor andere functies naast onderwijs, zoals naschoolse opvang en fysiotherapie. Zo schrijft de Algemene Vereniging van... Lees meer >>

Minder rugzakjes dan gedacht

11 mei 2011
- Nieuwsbericht

Zorgleerlingen met een indicatie, krijgen een zogenaamd rugzakje voor lichte én zware zorg én gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Deze leerlingen zijn twee keer geteld.  Volgens het ministerie is de stijging tussen 2003 en 2009 van het totaal aantal leerlingen met indicaties voor... Lees meer >>

Sectorraden tevreden met uitstel bezuinigingen Passend Onderwijs

15 april 2011
- Nieuwsbericht

Woensdag liet minister Van Bijsterveldt weten de bezuinigingen niet in een keer in te voeren. Hiermee zijn de bezuinigingen nog niet van de baan, maar komt er wel meer ruimte voor het opvangen van de effecten ervan. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: “Dit is een overwinning voor de leerlingen en... Lees meer >>

Bezuinigingen Passend Onderwijs vertraagd

15 april 2011
- Nieuwsbericht

Hiermee wijkt het kabinet af van de eerder gemaakte afspraken met de regeringspartijen en de gedoogpartner PVV. De financiële middelen voor het uitstellen van de eerder gevormde plannen komen bij de maatschappelijke stages en de prestatiebeloning... Lees meer >>

Onderwijssubsidies worden herzien

11 april 2011
- Nieuwsbericht

Met de herziening van de onderwijssubsidies moeten scholen minder last krijgen van administratieve rompslomp en versnippering van budgetten, zodat ze zich beter op het geven van onderwijs kunnen richten. Het subsidiebeleid zal worden geconcentreerd op de beleidsprioriteiten van dit kabinet.... Lees meer >>

Bijdrage Oranje Fonds voor De Uitkijck

11 april 2011
- Nieuwsbericht

Eind 2009 verhuisden de peuterspeelzaal en de openbare basisschool naar de Margrietstraat. Door de eerdere verhuizing naar een noodlocatie konden de oude speeltoestellen en meubels niet opnieuw gemonteerd worden. Met de bijdrage van het Oranje Fonds zijn daarom nieuwe meubels en speeltoestellen... Lees meer >>

Culturele manifestaties op brede scholen

05 april 2011
- Nieuwsbericht

Met dit project ondersteunt Cultuurnetwerk Nederland brede scholen die de rol van cultuur in het onderwijsprogramma willen versterken, met subsidie van OCW. De brede scholen werken daarbij samen met uiteenlopende partners als (amateur)kunstenaars, welzijnsinstellingen, theaterproducenten,... Lees meer >>

160 bijeenkomsten over Passend Onderwijs

24 maart 2011
- Nieuwsbericht

Er komen 80 bijeenkomsten voor het primair onderwijs en  80 voor het voortgezet onderwijs.  De minister wil er op deze manier achterkomen wat het onderwijsveld vindt van de stelselwijziging en hoe er bij bestaande samenwerkingsverbanden kan worden aangesloten om de huidige expertise... Lees meer >>

Vergoeding Lerarenbeurs wordt hoger

22 maart 2011
- Nieuwsbericht

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren een tweede bachelor- of masterstudie volgen. Door een wetswijziging kost deze tweede studie het instellingscollegegeld. In veel gevallen is dit echter hoger dan het wettelijk collegegeld van 1.672 euro. Door de hogere Lerarenbeurs blijven de tweede studies voor... Lees meer >>

Eerder duidelijkheid over cultuursubsidies

22 maart 2011
- Nieuwsbericht

Culturele instellingen krijgen zo een jaar eerder duidelijkheid over hun rijkssubsidie. Ook zou de vierjarige subsidiecyclus van het Rijk dan blijven aansluiten bij die van gemeenten en provincies. Het kabinet heeft dit voorgesteld aan de Tweede Kamer. Meer over dit voorstel leest u hier.... Lees meer >>

Basisscholen houden teveel achter de hand

17 maart 2011
- Nieuwsbericht

Sinds 2006 geldt de lumpsum niet alleen meer voor het hoger en voortgezet onderwijs, maar ook voor het basisonderwijs. Door deze regeling hebben scholen meer vrijheid om het geld te besteden. Maar de Inspectie van het Onderwijs stelde vast dat circa 400 scholen het geld niet goed of te weinig... Lees meer >>

Maximale ouderbijdrage VVE blijft gehandhaafd

16 maart 2011
- Nieuwsbericht

Deze bijdrage mag maximaal even hoog zijn als de kinderopvangbijdrage voor de laagste inkomens. Dat schreef zij 4 maart in een brief aan de Tweede Kamer.De minister komt binnenkort met een wijzigingsvoorstel van de Wet op het Primair Onderwijs waarin de regeling wordt... Lees meer >>

Meer geld wegwerken wachtlijsten

14 maart 2011
- Nieuwsbericht

Met de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Ede, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht heeft de minister op 9 maart afspraken gemaakt.De steden krijgen samen 2,7 miljoen euro om het voor kinderopvanginstellingen bijvoorbeeld makkelijker te maken hun capaciteit uit te breiden. In 2010... Lees meer >>

Protest tegen bezuinigingen Passend Onderwijs

22 februari 2011
- Nieuwsbericht

De fracties van PvdA, GroenLinks, SP en D66 in Amsterdam maken zich ernstige zorgen over de bezuiniging van dit kabinet op Passend onderwijs. Samen met schoolbesturen, ouders, vakbonden, leraren en ouderorganisaties protesteren ze tegen deze bezuiniging. Lees... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com