Thema: Financiën

144 resultaten gevonden.

Minister Van Bijsterveldt bezoekt Landelijk Steunpunt

27 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Minister werd welkom geheten door Job van Velsen, projectleider van {breed}. Hij overhandigde haar een lijst met tien speerpunten van de brede school. Anja Oosterhoff en Hans van den Ham, ambassadeurs van {breed}, vertelden over hun eigen brede school situatie. Hans legde uit hoe de taal- en... Lees meer >>

Mag het een onsje minder zijn? Bezuinigingen op brede scholen

21 januari 2011
- Nieuwsbericht

In het eerste deel van de workshop werden de veranderingen in Amsterdam-West besproken. Amsterdam-West is een samenvoeging van vier stadsdelen. Er zijn veel verschillende brede scholen, veel verschillende visies, veel verschillende partners. Er is geen lijn in de brede scholen en dit is wel hard... Lees meer >>

Stimuleringsprijs i&i: inspiratie en innovatie

17 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Vereniging i&i pleit voor vrije verspreiding van kennis en inzicht. Zij wil dit aanmoedigen door het instellen van een ict-stimuleringsprijs voor het VO. Elk ingediend plan wordt beoordeeld op het effect dat het heeft voor ictinbrengen –toepassing in het VO. Het plan zal na honorering als... Lees meer >>

Cohen pleit voor investeringen in onderwijs

17 januari 2011
- Nieuwsbericht

Dit pact moet zorgen voor meer investeringen in het onderwijs in plaats van meer bezuinigingen. Cohen wil niet dat lang studeren beboet wordt en hij wil innovatie in het onderwijs gewaarborgd zien. Hij benadrukt ook dat het speciaal onderwijs moet worden beschermd. Het geld dat hiervoor nodig is... Lees meer >>

Tot 2015 bezuinigen op kinderopvang

Tot 2015 bezuinigen op kinderopvang
06 januari 2011
- Nieuwsbericht

De vragen werden gesteld door Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD). Zij wilden vooral graag weten wat de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zijn op de lange termijn. Kamp kijk naar de samenhang, transparantie... Lees meer >>

Cultuureducatie in curriculum primair onderwijs

20 december 2010
- Nieuwsbericht

In het kader van de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs krijgen scholen 10.90 euro per leerling uitgekeerd voor cultuureducatie. De subsidie wordt automatisch toegekend aan schoolbesturen. De regeling loopt tot 2012 en het is nog niet bekend of er een verlenging komt.... Lees meer >>

Wat is de overheid van plan met kinderopvang?

25 november 2010
- Nieuwsbericht

De vraag naar kinderopvang blijft groeien en de kosten voor de overheid worden steeds hoger. In 2011 wordt een tekort verwacht van euro 230 miljoen in de kinderopvang. Het kabinet wil dit tekort opvangen door de hoogte van de kinderopvangtoeslag te verlagen en zo een extra bijdrage te vragen van... Lees meer >>

Arnhemse brede scholen - Een wereld te winnen

Arnhemse brede scholen - Een wereld te winnen
08 november 2010
- Literatuur

Brochure met informatie over de brede scholen in Arnhem.  In deze uitgave leest u alles over de geschiedenis van de brede school in Arnhem. Waarom koos de gemeente uiteindelijk voor brede scholen en voor wie levert de brede school nu eigenlijk wat op?  De brochure geeft bovendien... Lees meer >>

SWP Uitgeverij - Op weg naar het integraal kindcentrum

SWP Uitgeverij - Op weg naar het integraal kindcentrum
08 november 2010
- Literatuur

Het boek Op weg naar het integraal kindcentrum is het resultaat van de klankbordgroep integraal kindcentrum. Het behandelt onder andere financierings- en huisvestingsvraagstukken, personeelsbeleid, management en leiderschap, pedagogische visie en dagindelingen.Het integraal kindcentrum is een... Lees meer >>

Ondersteuning voor ondernemende scholen

04 november 2010
- Redactioneel artikel

Het kabinet stelt voor 2010 ruim 7 miljoen beschikbaar voor de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen. Al 175 basisscholen, middelbare scholen en ROC’s hebben de subsidie aangevraagd. Met de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen wil het kabinet de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven... Lees meer >>

Ondersteuning voor ondernemende scholen

04 november 2010
- Nieuwsbericht

Het kabinet stelt voor 2010 ruim 7 miljoen beschikbaar voor de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen. Al 175 basisscholen, middelbare scholen en ROC’s hebben de subsidie aangevraagd. Met de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen wil het kabinet de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven... Lees meer >>

MediaMachtig: subsidies voor het basisonderwijs

MediaMachtig: subsidies voor het basisonderwijs
13 september 2010
- Nieuwsbericht

Scholen voor speciaal of gewoon basisonderwijs kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een onderwijsvernieuwingsproject, waarbij mediawijsheid geïntegreerd wordt in het curriculum en waarbij dus leerdoelen gerealiseerd worden voor de bestaande vakken en leerdoelen ten aanzien van... Lees meer >>

Subsidie Mediawijsheidprojecten

13 september 2010
- Redactioneel artikel

Subsidie mediawijsheidprojectenBij de Stichting MediaMachtig kunnen basisscholen subsidie aanvragen voor een mediawijsheidproject.Scholen voor speciaal of gewoon basisonderwijs kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een onderwijsvernieuwingsproject, waarbij mediawijsheid geïntegreerd wordt in... Lees meer >>

Broekriem wordt aangetrokken in kinderopvang

Broekriem wordt aangetrokken in kinderopvang
30 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Daarnaast worden nog andere maatregelen genomen om te besparen. Zo stijgen de salarissen van ambtenaren niet harder dan de inflatie, worden minder ambtenaren aangenomen en gaat de belasting op rookwaren omhoog. Lees het hele bericht.... Lees meer >>

Subsidie huisvesting brede scholen

27 augustus 2010
- Redactioneel artikel

Brede Scholen kunnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een subsidie krijgen voor huisvesting.Subsidie Huisvesting Brede ScholenOp de website van de rijksoverheid kunt u de regeling voor subsidie Huisvesting Brede Scholen downloaden.Staatssecretaris Dijksma maakte december... Lees meer >>

Subsidieregeling TSO-medewerkers

27 augustus 2010
- Redactioneel artikel

Aan het begin van het schooljaar kunnen scholen een beroep doen op de 'Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs 2007-2010'.Voor het schooljaar 2010-2011 is €4 miljoen beschikbaar voor beroepsgerichte opleidingen.In 2009 ontving iedere basisschool een bedrag van 23,44 euro... Lees meer >>

Subsidieregeling scholing TSO-medewerkers verlengd

Subsidieregeling scholing TSO-medewerkers verlengd
24 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Scholen kunnen vanaf 5 september nieuwe subsidieaanvragen indienen voor dit schooljaar. Aanvragen die eerder binnenkomen dan 5 september worden niet in behandeling genomen.  De subsidieregeling werd in 2007 ingesteld vanwege het belang van een goede tussenschoolse opvang. Lees het hele bericht... Lees meer >>

Extra ondersteuning voor gemeenten

17 augustus 2010
- Redactioneel artikel

Extra ondersteuning voor gemeentenBij het ontwikkelen van Brede Scholen kampen gemeenten regelmatig met problemen op het gebied van personeel, huisvesting, proces en regie. Het kabinet wil hen daarom extra ondersteunen.Dit doet het kabinet onder andere met:    * Extra... Lees meer >>

Nieuwe Subsidieregeling Passend Onderwijs bekend

Nieuwe Subsidieregeling Passend Onderwijs bekend
22 juni 2010
- Nieuwsbericht

De subsidie bedraagt € 10,20 per leerling op een basisschool die onder een samenwerkingsverband valt in het primair onderwijs en € 10,- per leerling op een school die onder een samenwerkingsverband valt in het voortgezet onderwijs of een regionaal expertise centrum. De bedragen worden gedurende... Lees meer >>

Ouders gaan meer betalen voor kinderopvang

Ouders gaan meer betalen voor kinderopvang
15 juni 2010
- Nieuwsbericht

In de praktijk komt het erop neer dat een gezin met een minimuminkomen 21 euro per maand meer betaalt voor kinderopvang. De hogere inkomens moeten zelfs 54 euro bijleggen. Twee jaar geleden voorzag het kabinet een tekort bij de kinderopvang van 1,2 miljard euro. Hierop werd geprobeerd het tekort te... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com