Thema: Financiën

144 resultaten gevonden.

Subsidiebedrag voor binnenklimaat verhoogd

Subsidiebedrag voor binnenklimaat verhoogd
15 juni 2010
- Nieuwsbericht

Het gaat om een verhoging van € 5 miljoen euro. Daarmee komt het totaal beschikbare bedrag op ruim 103 miljoen euro. Het bedrag van 5 miljoen euro was oorspronkelijk bedoeld voor een aantal experimenten in het kader van het integraal aanbesteden. Het bleek echter niet mogelijk tijdig een regeling... Lees meer >>

Werkgevers tegen voorstel FNV

Werkgevers tegen voorstel FNV
03 juni 2010
- Nieuwsbericht

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat investeringen in de kinderopvang gericht moeten zijn op een sluitend dagarrangement, elke schooldag van 7 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond.De werkgeversorganisaties zien kinderopvang als het instrument om arbeid en zorg te combineren. Hiervoor moeten... Lees meer >>

Allemaal investeren in kinderopvang

Allemaal investeren in kinderopvang
01 juni 2010
- Nieuwsbericht

Volgens de Taskforce Kinderopvang en het CPB is dat genoeg om de plannen te realiseren die de Taskforce eerder presenteerde. In maart verscheen van de Taskforce Kinderopvang een rapport waarin wordt gepleit voor het instellen van kindcentra voor opvang, onderwijs, sport en cultuur. Jongerius... Lees meer >>

Investeringsfonds (brede) scholen

Investeringsfonds (brede) scholen
26 mei 2010
- Nieuwsbericht

De centrale vraag is ‘Is er interesse in een privaat investeringsfonds voor (brede) scholen?’ Tijdens drie bijeenkomsten wordt het initiatief voorgelegd aan een aantal besturen van scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. De meningen, vragen en opmerkingen van de besturen zullen bepalen of... Lees meer >>

Onderwijs is financieel gezonde sector

Onderwijs is financieel gezonde sector
03 mei 2010
- Nieuwsbericht

In het primair onderwijs verkeert 1,5 procent van de besturen in de financiële gevarenzone, in het voortgezet onderwijs is dat 5 procent. Besturen moeten er wel rekening mee houden dat de druk op de financiën de komende jaren groter wordt door stijgende kosten voor personeel en huisvesting en... Lees meer >>

AOb: Bezuinigingsscenario’s onderwijs rampzalig

AOb: Bezuinigingsscenario’s onderwijs rampzalig
02 april 2010
- Nieuwsbericht

De commissie Smit stelt voor om de klassen in het basisonderwijs groter te maken en de leerlingen in het voortgezet onderwijs minder les te geven in minder vakken. Mbo-opleidingen worden korter en speciaal onderwijs krijgt ook te maken met bezuinigingen. Het onderwijs kan volgens de AOb wel beter,... Lees meer >>

Geld maakt nog geen goede school

Geld maakt nog geen goede school
18 maart 2010
- Nieuwsbericht

“Hoeveel budget je ook krijgt voor je scholenbouwproject, zonder deskundige projectorganisatie ben je nergens”, aldus directeur Louk Heijnders. Het budget voor onderwijshuisvesting kwam ter sprake in het rapport ‘Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen’. In dit rapport stelt de... Lees meer >>

Nieuwe ronde Lerarenbeurs

Nieuwe ronde Lerarenbeurs
15 maart 2010
- Nieuwsbericht

Voor dit jaar is 23 miljoen euro beschikbaar, drie miljoen meer dan aanvankelijk voorzien. In de vorige ronden zijn meer dan 10.000 beurzen toegekend. De lerarenbeurs komt voort uit het convenant LeerKracht van Nederland dat OCW in 2008 heeft afgesloten met de sociale partners in het onderwijs.... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Overzicht subsidie huisvesting per gemeente

02 maart 2010
- Literatuur

Staatssecretaris Dijksma maakte december 2009 bekend welke gemeenten subsidie krijgen voor het aanpassen van de huisvesting van brede scholen.In totaal heeft zij 129 projecten goedgekeurd. Met het geld worden bestaande schoolgebouwen geschikt gemaakt voor meer functies dan alleen onderwijs, zoals... Lees meer >>

Twijfel over effect subsidie kinderopvang

Twijfel over effect subsidie kinderopvang
25 februari 2010
- Nieuwsbericht

Sinds 2005 zijn de overheidsuitgaven aan kinderopvang subsidie flink gestegen. Het doel van de subsidie is dat vrouwen opvang voor hun kind kunnen regelen, zodat zij zelf kunnen werken. Vanaf 2005 tot 2007 hebben ruim 70.000 moeders hier gebruik van gemaakt. Na onderzoek stelt het CPB dat wanneer... Lees meer >>

Extra geld naar voorkomen schooluitval

Extra geld naar voorkomen schooluitval
19 februari 2010
- Nieuwsbericht

Minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat het bedrag, dat scholen ontvangen voor elke schooluitvaller minder met 500 euro wordt verhoogd. Het totaalbedrag komt dan uit op 2.500 euro.Met het geld moeten de onderwijsinstellingen investeren... Lees meer >>

Opleidingsbudget kinderopvang

Opleidingsbudget kinderopvang
04 februari 2010
- Nieuwsbericht

Het budget is beschikbaar voor dagopvang en buitenschoolse opvang.Per kalenderjaar kan per organisatie één aanvraag worden ingediend voor een pedagogische opleiding. De scholing moet nuttig zijn voor de organisatie. Alle opleidingen die in aanmerking komen voor het budget, staan op de BKK-lijst.... Lees meer >>

Jaarlijks 1 miljard naar schoolgebouwen

Jaarlijks 1 miljard naar schoolgebouwen
01 februari 2010
- Nieuwsbericht

De Algemene Onderwijsbond AOb heeft een onderzoek gedaan naar de uitgaven van gemeenten aan onderwijshuisvesting. Het onderzoek heeft de titel ‘Hoe gul is mijn gemeente?’ en toont aan dat gemeenten samen honderden miljoenen euro’s minder uitgeven aan onderwijshuisvesting dan dat zij ontvangen.... Lees meer >>

Te weinig geld naar scholenhuisvesting

Te weinig geld naar scholenhuisvesting
29 januari 2010
- Nieuwsbericht

Dat liet staatssecretaris Marja van Bijsterveldt donderdag weten aan de Tweede Kamer. Het is gebleken dat gemeenten niet het hele bedrag dat zij krijgen, besteden aan het onderhoud van schoolgebouwen. Nog dit jaar start een onderzoek, dat uit moet wijzen of er inderdaad sprake is van... Lees meer >>

Marco Matthijsen - VBS

Marco Matthijsen - VBS
17 november 2009
- Interview

Sponsoring en fondswerving? Doen! Wat laten brede scholen liggen als het gaat om fondswerving, sponsoring en subsidies? Want dat gebeurt. Niet alle directeuren en brede schoolcoördinatoren hebben de tijd om zich bezig te houden met dit onderwerp. Zonde, als je je verdiept in het onderwerp liggen... Lees meer >>

Brede Scholen en Cultuureducatie

11 september 2009
- Redactioneel artikel

Voor brede scholen die innovatieve cultuureducatie willen aanbieden is er de regeling ‘Brede School en Cultuureducatie’.Van 2009 tot 2012 worden er jaarlijks 10 projecten geselecteerd waarin scholen en culturele organisaties samenwerken om cultuur in het onderwijsprogramma aan te... Lees meer >>

Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur

11 september 2009
- Redactioneel artikel

Met de impuls kunnen 2500 combinatiefunctionarissen – professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar werken in meerdere sectoren – aan het werk.De combinatiefunctionaris moet de samenhang tussen brede school, sportclub en culturele organisatie verbeteren. De impuls loopt van 2008... Lees meer >>

Ministerie van OCW - Alles wat u moet weten over sponsoring op school

01 september 2009
- Literatuur

Sponsoring, alles wat u moet weten over sponsoring op school (sept 2009) Uitgave van het ministerie van OCW. Het Convenant onderwijs en sponsoring bepaalt wat er wel en niet kan als het gaat om sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Download het... Lees meer >>

Bond kbo INFO Brede Scholen

16 oktober 2008
- Literatuur

Bond kbo, INFO Brede Scholen (2008) Het opstarten van een brede school stelt u voor een hele lijst vragen en beslissingen. Welk profiel kiest u? Hoe regelt u het beheer? Met wie wilt u samenwerken? De INFO Brede Scholen is geschreven voor zowel startende als bestaande brede scholen en... Lees meer >>

Oberon, Sardes - Handboek brede school Zuid-Holland

06 februari 2008
- Literatuur

Kinderen leren niet alleen in de klas, maar ook in de uren na school. Tot voor kort waren dat verschillende werelden. Met de Brede school gaan die verschillende werelden geleidelijk in elkaar over. Het nadenken over de Brede school stimuleert om na te denken over de totale leefwereld van het kind.... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com