Thema: Kinderopvang & BSO

37 resultaten van het type Agenda gevonden.

Conferentie Kind van Nature

Conferentie Kind van Nature
25 september 2015
- Agendabericht

Maar ook het onderwijs vergroent. Waar bijzondere scholen als Jenaplan en Vrije scholen natuur al langer een centrale plek geven in het curriculum vergroenen de laatste jaren ook reguliere scholen.Waarbij het accent ligt op de aanleg van het groene schoolplein.Er zijn inmiddels zelfs Integrale... Lees meer >>

Week van het Jonge Kind

Week van het Jonge Kind
12 april 2015
- Agendabericht

De Week van het Jonge Kind is van oorsprong Amerikaans en wordt voor de derde keer in Nederland georganiseerd. Iedereen die betrokken is bij de opvoeding, ontwikkeling, verzorging of begeleiding van het jonge kind is uitgenodigd om aan deze week mee te doen. U kunt zelf laten zien wat u belangrijk... Lees meer >>

Kinderopvang LIVE in het najaar

31 oktober 2014
- Agendabericht

Kinderopvang LIVE is een terugkerend evenement. Ieder jaar organiseren de vakbladen Kinderopvang en Management Kinderopvang een bijeenkomst voor manager, pedagogisch medewerkers en gastouders in de kinderopvang. Het evenement is dit jaar over twee dagen verspreid. Op vrijdag 31 oktober is er een... Lees meer >>

Jaarcongres Management Kinderopvang

22 april 2014
- Agendabericht

Kinderopvangorganisatie en scholen gaan steeds vaker samenwerken. Bovendien wordt de samenwerking steeds intensiever. Dagarrangementen, integrale kindcentra en de doorgaande leerlijn; het zijn thema’s die steeds belangrijker worden. Bovenstaande thema's komen ook terug op het jaarcongres... Lees meer >>

Netwerk Sport en een gezonde leefstijl

06 maart 2014
- Agendabericht

Hoe realiseer ik een programma dat meer is dan reguliere gymlessen en een sporttoernooi? Hoe zet ik sportbuurtcoaches in? Hoe stimuleer ik kinderen, professionals en ouders? In drie bijeenkomsten maken de deelnemers een ‘gezonde sprong voorwaarts’. Bent u ook met deze vragen bezig? Schrijf u... Lees meer >>

Netwerk 0-6 jaar

05 februari 2014
- Agendabericht

Wat zijn de juiste interventies bij jonge kinderen? Hoe zorgen we voor een goede pedagogische en didactische basis? Hoe werken opvang en onderwijs samen om deze gezamenlijke basis te bespreken en te organiseren? En wat is er nodig om de kwaliteit in aanbod en organisatie voor het jonge kind verder... Lees meer >>

Kinderopvang Live

23 november 2013
- Agendabericht

Tijdens dit evenement krijgen de bezoekers een overvol programma voorgeschoteld. Er zijn workshops, een vakbeurs en verschillende activiteiten, zoals stoelmassages, een fotoshoot en een taalquiz.  Verder is er voor managers een congresprogramma samengesteld. Tijdens dit congres krijgen ze... Lees meer >>

De dag van Het Gebouw in Leiden

19 juni 2013
- Agendabericht

In ‘Het Gebouw’ in Leiden zijn drie basisscholen, een peuterspeelzaal en een multifunctioneel wijkcentrum gehuisvest. Verder zitten er een bibliotheek, sportfaciliteiten, wijkrestaurant, cursusruimten, welzijns-, jeugd en jongerenwerk, een Centrum voor Jeugd en Gezin en diverse appartementen,... Lees meer >>

Aandacht voor peuters

12 juni 2013
- Agendabericht

Tijdens dit congres staat de MOgroep stil bij de recente ontwikkelingen rond peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang. Aan de ene kant doen tegenwoordig steeds meer ouders van jonge kinderen een beroep op de voorschoolse educatie. Maar aan de andere kant krijgen peuterspeelzalen en... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com