Thema: Kinderopvang & BSO

350 resultaten gevonden.

Expertmeeting EC O3

14 december 2012
- Agendabericht

Tijdens deze middag  komen inspirerende voorbeelden uit het praktijk aan het woord. Zij vertellen aan de aanwezigen hoe pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten nieuwe inzichten leren toepassen. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn: interacties met kinderen, relaties met... Lees meer >>

Verbindende leerkracht op brede school

11 december 2012
- Nieuwsbericht

Op die werkelijkheid wil Doornenbal haar studenten voorbereiden. Daarom onderzoekt zij manieren om leerkrachten klaar te stomen voor het werken op een brede school. Samen met Wouter Pols (Hogeschool Rotterdam) en Saskia van Oenen (Nederlands Jeugdinstituut) schreef Doornenbal het boek ‘Werken in... Lees meer >>

Brede School Assen

06 december 2012
- Ambassadeur

Sinds 2009 heeft Assen in elke wijk een Brede School. De partners in de wijk geven zelf vorm aan hun eigen Brede School, zodat iedere school zijn “eigen kleur” kent. In Assen vormen vijf pijlers de rode draad van de Brede School: Pijler 1: Onderwijs en ontwikkeling in doorgaande lijnenDe... Lees meer >>

Waarborgfonds: "koude sanering kinderopvang is schadelijk en onnodig"

Waarborgfonds: "koude sanering kinderopvang is schadelijk en onnodig"
06 december 2012
- Nieuwsbericht

De kinderopvangsector staat onder grote financiële druk. De gemiddelde winstgevendheid van organisaties was in 2011 slechts 1,6 procent. De vermogenspositie bedroeg 12,4 procent. De bezetting is in 2012 gemiddeld 10,4 procent lager en ondernemers verwachten in 2013 een daling van nog eens 7... Lees meer >>

“Bezuinigingen kinderopvang gaan door”

04 december 2012
- Nieuwsbericht

De Tweede Kamer stelde vragen aan Asscher over zijn plannen met de kinderopvangtoeslag. De minister antwoordde daarop dat er in het regeerakkoord geen middelen beschikbaar zijn om de bezuinigingen terug te draaien. Asscher geeft aan dat hij het een zorgelijk signaal vindt dat ouders het voornemen... Lees meer >>

Initiatief vanuit kinderopvang Zoeterwoude. Hoe geef je in een kleine gemeente vorm aan samenwerking?

04 december 2012
- Achtergrondartikel

In het Zuid-Hollandse Zoeterwoude is een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen de vier basisscholen in de gemeente en de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude. Nadat zij eerst de behoefte van het onderwijs goed in kaart brengt, neemt de kinderopvangorganisatie het initiatief voor meer en betere... Lees meer >>

IKC heeft geen blauwdruk

IKC heeft geen blauwdruk
22 november 2012
- Achtergrondartikel

Het integrale kindcentrum is geen vaste formule; het heeft geen blauwdruk. Iedere situatie vraagt om een eigen invulling van de samenwerking, aan de hand van de behoefte van de omgeving. Dat dit gegeven de enige goede basis vormt voor een kindcentrum illustreren Christine Frank uit Duitsland en... Lees meer >>

Brede School Markeent - Weert

Brede School Markeent - Weert
21 november 2012
- Ambassadeur

Goede afsprakenOnlangs hebben de gebruikers van Brede School Markeent een traject ingezet met inhoudelijke afspraken en afstemming. Tijdens een studiedag probeerden zij onderlinge afstemming te vinden over hantering van omgangsvormen, de regels en de houding van de medewerkers. Deze dag heeft een... Lees meer >>

Landelijk VVE-congres: Vversterk verder!

Landelijk VVE-congres: Vversterk verder!
20 november 2012
- Agendabericht

Vversterk is een landelijk project van Sardes dat op allerlei manieren probeert om de kwaliteit van de VVE te versterken. Sinds 2000 komt er steeds meer aandacht voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen met behulp van VVE. Het congres is niet alleen bedoeld voor pedagogisch medewerkers en... Lees meer >>

CCI-Seminar: integraal van 7 tot 7 of van 8 tot 4

15 november 2012
- Agendabericht

Serv Vinders, bestuurslid van CCI, opent het seminar. Twee vertegenwoordigers van onderwijs en kinderopvang uit Duitsland en Denemarken illustreren welke discussies zijn gevoerd in hun land en wat die hebben opgeleverd. Jeannette Doornenbal, lector aan de Hanzehogeschool Groningen en schrijver van... Lees meer >>

Bijeenkomst: Kinderopvang tussen de regels door

13 november 2012
- Agendabericht

Tijdens deze bijeenkomst in Driebergen wil de VNG meer inzicht geven in de effecten die deze wijzigingen hebben gehad. Hebben gemeenten hun taken hierbij efficiënt en effectief georganiseerd of kan die organisatie worden verbeterd? De VNG nodigt de beleidsmedewerker uit om in gesprek te gaan over... Lees meer >>

‘Geen ruimere norm kinderopvang’

12 november 2012
- Nieuwsbericht

Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe regels in voor de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang. Ouders en deskundigen reageerden bezorgd op de aankondiging van de rekentool. De kwaliteit van de kinderopvang zou in het geding zijn, omdat leidsters vanaf volgend jaar meer baby’s en peuters zouden... Lees meer >>

“Stimuleer kinderen, geef ze meer vrijheid!”

“Stimuleer kinderen, geef ze meer vrijheid!”
02 november 2012
- Achtergrondartikel

Eens in het jaar neemt {breed} zijn ambassadeurs mee op reis. Zij functioneren door heel Nederland als lichtend voorbeeld van een goede samenwerking in de brede school. Ambassadeurs ontvangen regelmatig delegaties uit heel het land om te laten zien hoe het er op hun school aan toe gaat. In ruil... Lees meer >>

KindVak 2012

KindVak 2012
01 november 2012
- Agendabericht

KindVak is speciaal bedoeld voor medewerkers of managers in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, primair onderwijs, jeugdzorg. De beurs KindVak biedt hun een uitgebreid activiteitenprogramma dat in het teken staat van ‘Kansen creëren en kansen benutten’. Gedurende de drie dagen komen... Lees meer >>

Bruggen slaan in de brede school

30 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De nieuwe regering geeft de veiligheid van de kinderen de hoogste prioriteit door middel van het screenen van personeel. Het peuterspeelzaalwerk brengt ze onder in de Wet Kinderopvang, om de onderlinge afstemming tussen onderwijs en opvang te optimaliseren. Bovendien wil ze voor- en vroegschoolse... Lees meer >>

FNV uit zorgen over kinderopvang

23 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De FNV uitte zijn zorgen aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de evaluatie op de Wet Kinderopvang. Na de forse bezuinigingen op de sector van de afgelopen twee jaar, krijgt de kinderopvang in 2013 te maken met een bezuiniging van 110 miljoen. In zijn reactie op de evaluatie pleit de FNV voor een... Lees meer >>

Brede school Het Meesterwerk - Almere

23 oktober 2012
- Ambassadeur

  Samenwerken aan betekenisvol leren in en met de buurt. Middenin de wijkEr zitten ongeveer 400 leerlingen op de brede basisschool die gelegen is in de wijk Tussen de Vaarten Zuid in Almere.  In de wijk zijn huur- en koopwoningen, waardoor er een mix van bewoners is komen te wonen.... Lees meer >>

Ruimte-OK: Grip op ruimte

12 oktober 2012
- Nieuwsbericht

Het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-raad, de VO-raad en de VNG hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor één kenniscentrum voor vragen over huisvesting van kindvoorzieningen. Uit een groot marktonderzoek onder 876 organisaties bleek namelijk dat hier veel behoefte aan was. Het landelijk... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com